Blodkärl

Kärlkramp i benen

Vid kärlkramp i benen har blodet svårt att komma fram till musklerna, som då får syrebrist. Det kan göra att du får ont i benen när du anstränger dem. Det finns mycket du kan göra själv för att minska besvären, men ibland behövs behandling. Ring genast 112 om du plötsligt får mycket ont eller sämre känsel i ett ben.

Risken att få kärlkramp i benen ökar ju äldre du är. Att röka eller att ha sjukdomen diabetes ökar också risken.

Kärlkramp i benen kallas också benartärsjukdom, som förkortas BAS.

Symtom

Det vanligaste symtomet är att du får ont i vaderna, när du anstränger dem. En del får besvär redan efter ett tio meter medan andra får besvär efter flera hundra meter. Vissa får ont i låret i stället för i vaden.

Det brukar göra mer ont om du fortsätter att gå. Till slut så gör det så ont att du måste stanna och vila. Smärtan försvinner då inom någon minut. 

Det är också vanligt att musklerna känns stela och svaga.

Symtom på allvarligare kärlkramp i benen

Det här är symtom på allvarligare kärlkramp i benen:

 • Det gör ont i benen eller fötterna även om du vilar, till och med ligger ner. Det kan lindras av att du sätter dig upp och stödjer fötterna på golvet.
 • Du har sår på benen och det tar lång tid innan de läker.

Vad beror kärlkramp i benen på?

Kärlkramp i benen beror på att det har blivit för trångt i pulsådrorna, som kallas artärer. De kan finnas i bäckenet, i låret eller nedanför knäet.

Det är oftast åderförfettning som är orsaken till kärlkramp i benen.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du misstänker att du har kärlkramp i benen. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Om det är bråttom

Ring 112 eller sök genast vård på en akutmottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du får plötsligt väldigt ont och benet blir blekt.
 • Du får nedsatt känsel och huden känns kallare än det friska benet.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökningar och utredningar

Läkaren gör en kroppsundersökning. Hen kontrollerar särskilt blodcirkulationen genom att lyssna på hjärtat och kontrollera pulsen på flera olika ställen.

En EKG-undersökning görs ofta för att kontrollera hjärtat. Du får också lämna ett blodprov för att undersöka hur njurarna fungerar och kontrollera halterna av blodfetter och blodsocker. Det kan visa om kärlsjukdomen beror på diabetes.

Blodtrycket på underbenet visar om blodet når benet

Blodtrycket mäts med ultraljud på överarmen och på underbenet precis ovanför fotleden.

Blodtrycket i underbenet ska vara lika högt som i armen. Det kan finnas en kärlförträngning i benet om blodtrycket är klart lägre på underbenet än i armen. 

Remiss om fler undersökningar behövs

Du kan få remiss till en kärlkirurg för att göra mer omfattande undersökningar.

Kalmar län

För att ta reda på var kärlförträngningarna sitter krävs ofta ytterligare utredning och undersökning med datortomografi eller magnetkamera.

Vad kan jag göra själv?

Den viktigaste delen av behandlingen är att sluta röka om du röker. Du kan få hjälp av sjukvården om du behöver det. Vissa distriktssköterskor har specialutbildning för att hjälpa till och ibland finns det sluta röka-grupper.

Ett annat alternativ är Sluta-Röka-Linjen som du kan ringa eller kontakta på nätet.

Promenader är effektiv behandling

Fysisk aktivitet i form av promenader och gångträning är en viktig del av behandlingen.

När du får ont ska du försöka gå en bit till innan du vilar. Helst ska du promenera minst en halvtimme, minst tre gånger i veckan. Ju mer du går, desto bättre är det. Tåhävningar är också ett bra sätt att träna vadmusklerna.

Du kan öka din gångsträcka med regelbunden träning.

Det går ofta lättare att träna tillsammans med andra. Ta gärna råd och hjälp av exempelvis en fysioterapeut.

Du som har kärlkramp både i hjärtat och i benen får anpassa din fysiska aktivitet till besvären från hjärtat. Vissa klarar ändå att exempelvis cykla på en motionscykel. Lite träning är bättre än ingen alls.

Undvik att få sår på fötterna

Det är viktigt att ta hand om dina fötter om du har kärlkramp i benen eftersom sår på fötterna läker långsammare. Det gäller särskilt om du också har diabetes. Det här är några råd:

 • Titta och känn på fötterna varje dag. Då kan du upptäcka sår, sprickor, rodnader och förhårdnader. Ta hjälp av en spegel för att se hela foten.
 • Tvätta fötterna regelbundet i ljummet vatten. Torka fötterna noga med en mjuk handduk, särskilt mellan tårna.
 • Smörj med mjukgörande kräm och fet salva till natten om du har torr och sprucken hud.
 • Byt strumpor varje dag. Det är bra att vända sömmarna utåt och använda strumpor som inte är så täta.
 • Skär eller klipp aldrig förhårdnader. Använd i stället en fotfil.
 • Klipp naglarna rakt över och inte för kort. Fila ner kanterna med en nagelfil om de känns vassa.

Kontakta en vårdcentral om du behöver råd. Ibland behövs specialskor från en ortopedteknisk avdelning.

Hälsosam mat

Att äta hälsosamt kan hjälpa mot kärlkramp. Läs mer i texten Så äter du hälsosamt.

Kalmar län

Sluta röka

Om du är rökare och slutar röka ökar det möjligheterna att lindra dina symtom. Den överhängande risken för hjärt- och kärl-komplikationer minskar dessutom.

Behöver du stöd och hjälp när du ska sluta röka, kan du kontakta din hälsocentral. Tobakshjälpen är en digital tobaksavvänjning i Kalmar län där du får personlig återkoppling. Hit kan du också vända dig för råd och stöd när du vill sluta röka eller snusa. Läs mer om Tobakshjälpen.

Var fysiskt aktiv

Fysisk aktivitet i form av 30 minuters promenader minst tre gånger i veckan, så kallad gångträning, är viktigt för att sänka blodtryck, blodsocker och andelen blodfetter. Då bromsas åderförfettning och förträngning i blodkärlen. Du kan med fördel använda gångstavar när du är ute och går. 

Behandling med läkemedel

Kalmar län

Orsaken till kärlkramp i benen beror oftast på åderförfettning och förträngning i pulsådrorna, vilket påverkar kroppens alla blodkärl.

Det är därför alltid rekommenderat att du behandlas i förebyggande syfte med läkemedel som minskar risken för hjärtinfarkt och stroke.

I den förebyggande behandlingen ingår blodfetts- och blodtrycks-sänkande läkemedel och proppförebyggande läkemedel.

Du kan få läkemedel för att minska besvären som kärlkrampen ger i andra delar av kroppen.

Det här är några vanliga läkemedel som du kan få använda:

 • Blodförtunnande läkemedel, som minskar risken för blodproppar i kärlen. Några exempel är acetylsalicylsyra och NOAK, som är en förkortning av Non-vitamin K Orala Antikoagulantia.
 • Statiner används för att sänka kolesterolet i blodet, vilket gör att åderförfettningen minskar eller bromsas.
 • Blodtryckssänkande läkemedel, som kan förbättra blodcirkulationen.

Behandling med operation

Du som har stora problem med kärlkramp i benen kan opereras.

En operation behövs vanligtvis om du har ett eller flera av följande allvarliga besvär:

 • Det gör ont när du vilar.
 • Du har svårläkta sår.
 • Du har så kallad kritisk syrebrist med risk för kallbrand.

Oftast görs en ballongvidgning av blodkärlet som har blivit för trångt.

Kalmar län

Operation i Kalmar län

De flesta med kärlkramp i benet behöver inte genomgå en operation. Men om blodcirkulationen i benen är så pass nedsatt att du har värk även i vila eller svårläkta sår behöver operation ske snabbt. Syftet är att lindra smärtan och minska risken för kallbrand (vävnadsdöd) och amputation.

Ballongvidgning

Oftast görs en ballongvidgning, som innebär att man under lokalbedövning punkterar kärlet i ljumsken och för in en tunn kateter med en ballong i spetsen som kan vidga förträngningen. Ibland kan det behövas ett stent för att hålla kärlet öppet. Det är ett fint rör av metallnät som förs in på samma sätt. Ofta kan du gå hem samma dag eller dagen efter din operation. 

Kranskärlsoperation

Trombendartärektomi (TEA) är en öppen kirurgisk behandling som innebär att kirurgen rensar bort de inlagrade förträngningarna genom att öppna blodkärlet. Efter operationen vårdas du på sjukhus två till tre dagar.

Ibland behövs en lite mer omfattande kranskärlsoperation, en så kallad bypass-operation, som även det är en öppen kirurgisk behanling. Kirurgen syr då in ett nytt kroppseget eller konstgjort blodkärl som för blodet förbi hindret i det förträngda kärlet. Efter operation vårdas du på sjukhuset fyra till sex dagar.

Att tänka på när du kommit hem efter operationen

Se till att få med dig en aktuell läkemedelslista när du skrivs ut från sjukhuset.

Det är viktigt att du fortsätter din rehabilitering genom att vara fysiskt aktiv och fortsatt rökfri.

Det är normalt att benet svullnar efter öppen kirurgi.

Vänd dig till kärlmottagningen på sjukhuset där du har opererats om du får något av följande symtom:

 • feber
 • tilltagande ömhet
 • rodnad
 • svullnad
 • smärta i själva operationsområdet.

Du bör få sjukhusvård direkt om du får plötslig smärta i det operarerade benet. Det kan vara ett tecken på att det har blivit stopp i det opererade kärlet.

Uppföljning

Efter behandling med operation följs du upp på kirurgmottagningen med minst ett besök efter en månad och ytterligare besök efter ett år. Det kan också vara aktuellt med utraljudskontroller däremellan. Du ska få en behandlingsplan som innefattar primärvård och en kontaktsjuksköterska som du kan vända dig till för frågor om hjälp och stöd.

Vad händer i kroppen?

Stora kroppspulsådern börjar vid hjärtat och går ner genom kroppen. Vid naveln delar den sig i två pulsådror som fortsätter ner i varsitt ben. Från dessa går sedan blodkärl till musklerna i låren. Huvudkärlen i benen fortsätter ner i knävecken, vidare bakom de inre fotknölarna och sedan ut i foten.

Åderförfettning gör att blodkärl blir trängre och att blodet har svårt att passera. Blodet ska förse musklerna med syre och föra bort ämnen som kroppen inte behöver. Om blodet har svårt att komma fram till muskeln kan muskeln få syrebrist. Då kan det bildas mjölksyra, främst i vadmusklerna. Du får då mycket ont och kramp vid ansträngning. Det kallas för kärlkramp i benen.

Förträngningen kan orsaka kärlkramp och hjärtinfarkt om den sitter i hjärtats kranskärl. Sitter förträngningen i hjärnans kärl kan du få stroke. 

Komplikationer och följdsjukdomar

Det är ovanligt, men det kan plötsligt bli helt stopp i blodflödet. Det beror oftast på en akut blodpropp i benen och gör mycket ont. Benet blir även blekare, kallare och känseln avtar. Då behöver du åka till sjukhus omedelbart för undersökning och behandling.

Vid allvarlig kärlkramp kan benet behöva amputeras

Det är ovanligt men vissa kan behöva amputera benet. Det görs om sjukdomen blivit så allvarlig att det inte skulle hjälpa med operation. Efter amputationen mår du oftast mycket bättre om du till exempel har haft mycket ont, sår på fötterna som inte läker eller början till kallbrand.

Det varierar hur stor del av benet som behöver amputeras. Det kan vara en eller flera tår eller hälften av foten. Men oftast görs amputationen på underbenet en bit under knäet för att operationssåret ska kunna läka bra. Efter operationen får du ett konstgjort underben, en så kallad protes.

Efter en amputation av underbenet får du hjälp av en fysioterapeut och en ortopedtekniker som ser till att protesen passar bra på ditt ben. Du får också hjälp med gångträning. Det är oftast möjligt att lära sig att gå med protes om du kunde gå själv före amputationen.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Till toppen av sidan