Att välja vårdmottagning

Privata vårdgivare i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

På den här sidan presenteras de privata vårdgivare som har avtal med Region Kalmar län. En viss del av länets hälso- och sjukvård drivs av så kallade privata vårdgivare. I Kalmar län kan hälso- och sjukvården drivas av antingen Region Kalmar län eller privata företag (privata vårdgivare) som har avtal med Region Kalmar län.

Privata vårdgivare som har avtal med Region Kalmar län är en del av den skattefinansierade vården. Det innebär att de får ersättning från Region Kalmar län för de patienter som de behandlar.

Går du till en privat vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården. Du har samma rätt till sjukresor när du besöker en privat vårdgivare.

Till toppen av sidan