Barn & gravid

Vård och stöd för barn

Läs om olika sätt för barn att få stöd och vård. Här finns info om bland annat elevhälsan, bup, BVC och om hur du förbereder dig och barnet för besök i vården.

Innehåll - Vård och stöd för barn

Visa innehåll som:
 • Barn- och ungdomsmedicinsk vård i Jönköpings län

  På barn- och ungdomsmedicinska vårdenheten på Länssjukhuset Ryhov vårdas barn och ungdomar med olika sjukdomar från hela länet. Bildspelet visar hur det kan gå till när du ligger på sjukhus.

 • Besök på barnavårdscentralen, BVC

  På BVC får ditt barn hälsoundersökningar och vaccinationer från att hen är nyfödd tills hen börjar i förskoleklass. Du som förälder får stöd och råd om barnets hälsa och utveckling.

 • Barnhälsovård i Jönköpings län

  Till barnhälsovården kan du vända dig med frågor om ditt barns hälsa och utveckling. Barnhälsovården erbjuder förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar och vaccinationer för alla barn under sex år. Som förälder får du råd och stöd, individuellt eller i grupp.

 • En väg i, barn- och unga, psykisk hälsa

  En väg in, barn och unga psykisk hälsa är en gemensam kontaktväg till barn- och ungdomshälsan och barn- och ungdomspsykiatrin för barn upp till 18 år. Hit vänder du dig också om du är i behov av akut kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin dygnet runt.

 • Funktionsnedsättning hos barn

  Läs om barn- och ungdomshabilitering och om vilket stöd som finns.

 • Förbereda barn för besök i vården

  Besök, undersökningar och behandlingar i vården brukar gå bättre om barnet och du är förberedda. Om du är rädd och orolig är det lätt att barnet känner likadant. Förbered först dig själv och sedan ditt barn. Här får du råd om hur du kan göra.

 • Vård och stöd vid psykisk ohälsa för barn och unga i Jönköpings län

  Barn och unga som mår psykiskt dåligt kan på olika sätt få stöd och hjälp av vården. Här får du information om var du kan söka stöd och vård.

 • Bup, barn- och ungdomspsykiatrin

  Bup är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin, och är till för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatriskt stöd eller vård.

 • För barn: Om covid-19 och corona

  Covid-19 är en sjukdom som sprids med ett coronavirus. Det är vanligt att bli sjuk som vid en förkylning.

 • För dig som är barn eller ung

  Här finns filmer och texter om undersökningar och behandlingar i vården. Det finns också filmer om vad du har rätt till i vården.

mer på 1177.se

Gör ditt barns vårdärenden via nätet

Du som är vårdnadshavare kan bland annat boka läkarbesök åt barnet genom att logga in på 1177.se. Det här kan du göra fram till att barnet fyller 13 år. Därefter behöver barnet logga in själv för att göra sina vårdärenden.

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Men även barnet ska vara delaktigt i sin vård.

Till toppen av sidan