Vård och stöd för barn

Vård och stöd vid psykisk ohälsa för barn och unga i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Barn och unga som mår psykiskt dåligt kan på olika sätt få stöd och hjälp av vården. Här får du information om var du kan söka stöd och vård.

Under 6 år

Om du som förälder eller närstående är orolig för ett barn som är under sex år kontaktar du barnhälsovården eller familjecentralen för att få hjälp och stöd. Ibland kan det finnas problem i barnets vardag, på förskolan. Då kan du även kontakta barnomsorgen i din kommun.

Barn och unga

För barn och unga upp till 18 år finns En väg in, barn och unga, psykisk hälsa som är en gemensam kontaktväg till barn- och ungdomshälsan och barn- och ungdomspsykiatrin. Erfarna sjuksköterskor och kuratorer ger dig råd och bedömning av ditt vårdbehov. 

Om du är mellan 13 och 22 år kan du vända dig till en ungdomsmottagning.

Om det gäller barn i skolålder kan man också kontakta elevhälsan.

Du kan även vända till dig din kommun för att få stöd och hjälp, till exempel kommunens socialtjänst. 

Akut psykiatrisk hjälp

Om du mår mycket dåligt och behöver akut hjälp ska du kontakta en psykiatrisk akutmottagning.

Är du under 18 år vänder du dig på dagtid till en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i Jönköping, Värnamo eller Nässjö:

Under kvällar och helger vänder du dig till psykiatriska akutenheten, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping:

Ring nödnumret 112 om någon är svårt sjuk eller allvarligt skadad och behöver omedelbar hjälp.

Via nödnumret 112 når du förutom ambulans också kommunens socialjour, giftinformation, jourhavande präst, polis, sjöräddning och fjällräddning.

Råd och stöd

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På umo.se kan du läsa om hur du kan få stöd och hjälp om du är ung och mår dåligt:

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Här hittar du stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta:

Det finns också föreningar som ger stöd till dig och dina närstående som du kan kontakta:

Till toppen av sidan