OLIKA SÄTT ATT FÖDA BARN

Igångsättning av förlossningen

Ibland måste en förlossning av olika anledningar hjälpas igång. Det kan till exempel vara för att graviditeten går över tiden eller för att du som är gravid får havandeskapsförgiftning. Det finns olika metoder för att starta igång en förlossning.

En igångsatt förlossning behöver inte skilja sig särskilt mycket från en förlossning som startat av sig själv.

Vanliga orsaker till igångsättning

Att förlossningen behöver sättas igång kan bero på olika saker:

Förberedelser

Läkaren gör oftast en undersökning med ultraljud om hen av någon orsak funderar på igångsättning. Ultraljudet visar hur barnet ligger inne i livmodern. Det visar också ungefär hur mycket barnet väger. Läkaren tittar också på hur mycket fostervatten det finns och hur moderkakan verkar fungera. 

Läkaren gör även en gynekologisk undersökning för att bedöma om livmodertappen börjar bli redo för förlossning. Livmodertappen är den nedre delen av livmodern som går ner i slidan. Den måste mjukna och öppna sig för att barnet ska kunna komma ut. När livmodertappen börjar bli mjuk och kort säger man att den är mogen. När livmodertappen har öppnat sig helt brukar hålet som barnet ska komma ner i slidan genom vara ungefär 10 centimeter i diameter.

Vad kan du göra själv?

Du kan inte själv påskynda en förlossning. Det finns huskurer som sägs påverka, men varken gå i trappor, ha sex eller annat har vetenskapliga belägg för att sätta igång förlossningen.

Däremot kan du känna dig tryggare om du vet vad en igångsättning innebär och hur den går till. Du kan läsa på och diskutera med en barnmorska. När du kommer till förlossningsavdelningen får du ett samtal med en förlossningsläkare och har möjlighet att ställa frågor. Du som är gravid kan själv vara delaktig i beslutet om hur igångsättningen ska gå till och vilken metod som ska användas.

Så går en igångsättning till

På förlossningsavdelningen tar en barnmorska emot. Hen känner på magen och undersöker hur barnet ligger inne i livmodern. Barnmorskan kontrollerar barnets hjärtljud med hjälp av CTG. Det är en elektronisk apparat som mäter både fostrets puls och livmoderns sammandragningar.

Barnmorskan mäter också blodtryck och ibland puls på dig som är gravid. Läkaren gör en gynekologisk undersökning för att bedöma livmodertappen. Sedan sätts förlossningen igång på det sätt som ni kommit överens om. När värkarna är regelbundna och förlossningen är igång följer den samma faser som om förlossningen hade startat av sig själv.

Metoder för igångsättning

Förlossningen kan sättas igång på olika sätt beroende på omständigheterna och hur mogen livmodertappen är. Ibland kombineras flera olika metoder. De metoder som kan användas är:

  • Läkemedel som skyndar på mognaden av livmodertappen.
  • Ballongmetoden.
  • Att ta hål på fosterhinnorna.
  • Att ge värkstimulerande dropp.

Mognande läkemedel

Du som är gravid kan få läkemedel om livmodertappen är helt omogen. Läkemedlet innehåller ett ämne som heter prostaglandin. Det gör att livmodertappen börjar mjukna och öppna sig. Prostaglandin finns som tablett, gel eller inlägg i slidan.

Gel sprutar förlossningsläkaren in i slidan bakom livmodertappen. Inlägget som förs in i slidan är fäst i ett snöre som kan dras ut om värkarna blir för starka. Ofta får du även ett dropp som stimulerar värkarna.

Ballongmetoden

Ett annat sätt att starta förlossningen är ballongmetoden. För att metoden ska fungera ska helst livmodertappen ha börjat öppna sig något. Då för läkaren upp en mjuk plastslang genom slidan in i livmodern. I änden på plastslangen sitter en eller två små ballonger. Läkaren sprutar in vätska i ballongen eller ballongerna, som sedan trycker på neråt och hjälper livmodertappen att blir redo för förlossning.

När livmodertappen har öppnat sig 3–4 centimeter ramlar ballongen ut. Hur lång tid det tar innan ballongen ramlar ut är olika. När ballongen väl är ute är livmodertappen ofta så mogen att läkaren kan ta hål på fosterhinnorna för att få igång värkar. Efter det behövs oftast också värkstimulerande dropp.

Ta hål på fosterhinnorna

Att ta hål på fosterhinnorna är ett enkelt sätt att försöka sätta igång förlossningen. Metoden används när livmodertappen är mogen. Dessutom bör barnets huvud ha sjunkit tillräckligt långt ner.

Förlossningsläkaren eller barnmorskan gör ett hål med ett enkelt instrument så att fostervatten kan rinna ut. Det gör inte ont, varken för dig som är gravid eller för barnet. När vattnet har runnit ut sjunker barnets huvud ner och pressar mot livmodertappen, precis som det gör när vattnet går av sig själv. Pressen mot livmodertappen gör att värkarna tilltar och det hjälper förlossningen framåt.

Värkstimulerande dropp

Oftast används värkstimulerande dropp vid en igångsättning. Du som är gravid får ett dropp med hormonet oxytocin. Droppet anpassas till hur starka och täta värkar du får och hur förlossningen utvecklar sig.

För att ett värkstimulerande dropp ska fungera krävs det att livmodertappen först är ordentligt mogen. Droppet är mest effektivt om vattnet har gått. Därför är värkstimulerande dropp ofta den metod som igångsättningen avslutas med.

Hur lång tid tar det?

Det går inte att säga hur lång tid igångsättningen och förlossningen kommer att ta. Det är olika hur man reagerar på metoderna och hur utgångsläget är. Ibland kan det dröja 2–3 dygn från det att igångsättningen inletts till att själva förlossningen startar. När väl förlossningen är igång brukar barnet födas inom ett dygn.

Ibland kan det behövas flera olika behandlingar innan livmodertappen är tillräckligt mogen för att få igång förlossningen. Ofta kan man behöva börja med tabletter, gel, slidinlägg eller ballong en dag. Nästa dag fortsätter man med nya tabletter, gel eller slidinlägg om det behövs. Sedan när livmodern har öppnat sig tillräckligt tar läkaren eller barnmorskan hål på fosterhinnorna.

Läkaren kan besluta om kejsarsnitt om förlossningen inte sätter i gång efter flera försök.

Komplikationer

Det kan vara svårt att veta hur mycket behandling som behövs. Det är också olika hur man reagerar på de hormoner som ska sätta igång förlossningen. Därför kan det hända att värkarna blir för täta och starka eller för svaga. Då hjälper vårdpersonalen till med att styra behandlingen så att värkarna blir lagom starka och täta.  

Förlossningen behöver inte bli mer komplicerad för att den blivit igångsatt. Men det är vanligt att igångsatta förlossningar tar längre tid. Det är också vanligare att förlossningen behöver avslutas med hjälp av sugklocka eller kejsarsnitt.

Om du behöver prata med någon

Det kan hända att du har funderingar och frågor både före och efter igångsättningen. Det gäller både dig som är gravid och dig som är blivande medförälder. Prata med en barnmorska för att få den hjälp du behöver. Ibland kommer funderingarna flera månader efter förlossningen. Genom sjukvården kan du få kontakt med någon att prata med, till exempel en barnmorska eller kurator.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du kan också be att få information utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Till toppen av sidan