Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Efter förlossningen

Hörselundersökning på nyfödda barn

Innehållet gäller Jönköpings län

Syftet med en hörselkontroll på nyfödda är att upptäcka medfödda hörselskador så tidigt som möjligt. Barnet kan då snabbt få stöd för en god språk- och talutveckling.

Hur går undersökningen till?

Närbild på ett barns öra med en propp.
En liten propp med ljudsändare och mikrofon sätts i barnets öra.

En liten propp, som innehåller en sändare och en mikrofon, sätts i barnets öra. Sändaren skickar ett mycket svagt klickljud i barnets öra. Ljudet sätter hårcellerna i innerörat i rörelse som i sin tur avger ett svagt ljud som tas upp av mikrofonen. Undersökningen är snabb och helt smärtfri. Den orsakar inget obehag för barnet.

Om resultatet är normalt kan en medfödd påtaglig hörselnedsättning hos barnet uteslutas.

Ytterligare hörselundersökningar

Nyfött barn med mätare på kind och panna.
Ibland mäter man också hur ljudet tar sig från örat via hörselnerven till hjärnan. Det göra man genom att tejpa elektroder på huden.

Hos några barn blir svaret inte det önskade, men de flesta av dessa barn har ändå normal hörsel.

Resultatet av undersökningen kan påverkas av att barnet har fostervatten eller fosterfett kvar i hörselgången. Barnet kan också ha en mycket trång hörselgång eller är oroligt vid mätningen. Då får barnet komma tillbaka till audionommottagningen för en ny undersökning.

Barnets hörsel- och språkutveckling

Även om det nyfödda barnet har normal hörsel kan hörselproblem uppkomma senare, framför allt till följd av katarr i mellanörat. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på barnets hörsel- och språkutveckling.

Hörseln är viktig för barnets utveckling. Här ser du några typiska steg för normal hörsel- och språkutveckling hos barn:

  • 0-3 månader - barnet känner igen välbekanta röster och spritter till vid höga ljud.
  • 3-6 månader - barnet börjar jollra och vänder sig åt det håll som ljudet kommer ifrån.
  • 6-12 månader - barnet förstår ord som till exempel mamma och pappa och reagerar också på sitt eget namn.
  • 12-18 månader - barnet säger sina första ord, förstår enkla uppmaningar och reagerar på ljud som kommer långt ifrån.

Om du har frågor

Kontakta din barnhälsovård/BVC om du funderar över ditt barns hörsel- och språkutveckling.

Mer om hörselundersökningar på barn

Hörselundersökning på barn från 8 månaders ålder

När barnet inte kan tala om att det hör ett ljud under en hörselundersökning används detta test. Testet görs på små barn, men även äldre barn som inte kan medverka på annat sätt.

Hörselundersökning på barn från 3 års ålder

Från ungefär tre års ålder innebär hörseltestet ett samspel mellan audionom och barn. Barnet behöver svara på något sätt. Det kan vara att barnet flyttar klossar eller pusslar när det hör ett svagt ljud. Att använda leksaker och bilder motiverar barnet att vara med och fokusera på att lyssna efter ljud.

Till toppen av sidan