Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Våld, övergrepp och sexuella trakasserier

Våld i nära relation - vart vänder jag mig i Jönköpings län?

Innehållet gäller Jönköpings län

Om du har blivit utsatt för våld, eller hot om våld, finns det många som kan hjälpa. Det gäller både vid fysiska och psykiska skador. Du kan alltid få hjälp av hälso- och sjukvården. Du kan också vända sig till kommunens socialtjänst eller till en stödorganisation för att få hjälp och stöd.

De flesta stödorganisationer har en webbplats där du kan läsa om vilken hjälp du kan få. Vissa av de nationella stödorganisationerna har lokalavdelningar i Jönköpings län som du kan kontakta direkt. Det finns också stödorganisationer som bara finns i Jönköpings län eller i någon av länets kommuner.

För att komma i kontakt med polis när läget inte är akut - ring 114 14.

Läs mer om våldsutsatthet, olika typer av våld och svårigheter med att lämna en våldsam relation. Du kan också läsa om olika hjälporganisationer som erbjuder stöd:

Akut sjukdom eller skada

Ring nödnumret 112 om någon är svårt sjuk eller allvarligt skadad och behöver omedelbar hjälp.

Via nödnumret 112 når du förutom ambulans också kommunens socialjour, giftinformation, jourhavande präst, polis, sjöräddning och fjällräddning.

Sjukvårdsrådgivning

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Erfarna sjuksköterskor ger medicinska råd och hänvisar rätt i vården. Om du behöver akut vård hänvisas du till akutmottagning eller närakut.

Psykiatrisk akutmottagning

Barn och ungdomar under 18 år vänder sig till en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) i Jönköping, Värnamo eller Nässjö.

Under kvällar och helger vänder sig barn och ungdomar under 18 år i hela länet till:

Är man över 18 år vänder man sig till: 

Under kvällar och helger, när mottagningarna i Eksjö och Värnamo är stängda, vänder man sig till:

Stöd för unga som utsatts för våld i Jönköpings län

Om du är ung och är utsatt för våld eller hot om våld kan du vända dig till någon du har förtroende för, till exempel på skolan eller fritids. Det kan vara en lärare, skolsköterskan på elevhälsan, en fritidsledare eller skolkurator.

Om du är mellan 13 och 22 får du stöd och hjälp på ungdomsmottagningen

Barn- och ungdomshälsan tar emot barn och unga mellan 6 och 18 år som inte mår bra. Det finns tre mottagningar i länet, en i Huskvarna, en i Värnamo och en i Nässjö.

Om du har blivit utsatt för våld eller hot om våld kan du alltid få hjälp av hälso- och sjukvården. Du kan kontakta vårdcentralen eller ringa 1177 för att få hjälp och vägledning vidare.

Hälso- och sjukvården hjälper till med:

  • att ta hand om fysiska skador
  • stöd- och krissamtal
  • vägledning och hänvisning till andra hjälpinstanser
  • att dokumentera skador.

Vid livshotande skador ringer du 112, där du även når socialjour i akuta nödsituationer om du inte kan vänta till nästa vardag, till exempel när barn och unga far illa, våld i nära relationer och beroendeproblematik.

Tjejjouren i Jönköping

Du når tjejjouren via chatt på tisdagar klockan 17.30-20.30.
Chatten hittar du här:

Mer information på andra webbplatser

Stöd för vuxna som utsatts för våld i Jönköpings län

Om du som vuxen har blivit utsatt för våld eller hot om våld kan du alltid få hjälp av hälso- och sjukvården. Du kan kontakta vårdcentralen eller ringa 1177 för att få hjälp och vägledning.

Hälso- och sjukvården hjälper till med:

  • att ta hand om fysiska skador
  • stöd- och krissamtal
  • vägledning och hänvisning till andra hjälpinstanser
  • att dokumentera skador

Alternativ till våld, ATV, i Jönköpings län

ATV erbjuder behandling för personer som kommit ur en nära relation där det förekommit våld och, på grund av situationen, har fått en lindrig eller måttlig psykisk ohälsa.

Om du vill komma i kontakt med Alternativ till våld ska du kontakta Rehabiliteringscentrum Jönköping:

Socialförvaltningar i Jönköpings län

Du kan alltid vända dig till socialtjänsten i hemkommun för hjälp och stöd. Du når socialförvaltningar i Jönköpings län via kommunernas växeltelefon.

Mottagningen för våldsutsatta i Jönköpings kommun

Hjälper kvinnor och män som utsatts för våld i nära relationer. Vill du komma i kontakt? Ring 036-10 77 22.

Mottagningen för våldutsatta, Jönköpings kommun

Medverkan - Familjefrid i kommunerna Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo (GGVV)

Medverkan vänder sig till dig som är, eller riskerar att bli, utsatt för hot eller våld av någon anhörig eller tidigare närstående person. Medverkan kan också hjälpa dig som på något sätt gjort din partner illa.

Medverkan jobbar för hela GGVV-regionen och träffar dig på en plats som känns trygg. Medverkan har tystnadsplikt och skriver inga journaler.

Du kan ringa behandlare: 0370-33 12 62 eller 0370-33 12 58 eller mejla till: medverkan@gnosjo.se

Kvinnojouren

Du kan kontakta de olika kvinno- och tjejjourerna i Jönköping län.

Brottsofferjouren Jönköping

Brottsofferjouren Jönköping når du på telefon 036-10 76 40.

Stöd om man själv utövar våld i Jönköpings län

Är du våldsam, aggressiv eller kränkande mot din partner eller andra i din närhet som du har en relation med? Du kan få hjälp med att ändra ditt beteende och hitta ett alternativ till våld:

Till toppen av sidan