GRAVIDITET

Kontroller under graviditeten i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

För att barnmorskan ska få en bild av hur du som gravid och fostret mår erbjuds olika kontroller och undersökningar vid besöken i kvinnohälsovården.

I Jönköpings län erbjuds kontroller under graviditeten, enligt det regionala basprogrammet. Vi rekommenderar att du läser informationen som finns under rubriken "Att läsa inför besöket", vecka för vecka. 

Under graviditeten har du en patientansvarig barnmorska, men oftast får du träffa fler än en barnmorska. Barnmorskan går igenom hälsa och levnadsvanor hos er som blivande föräldrar, om det finns ärftliga sjukdomar i familjen eller om du som gravid äter några läkemedel. Om du vill byta patientansvarig barnmorska så kan du göra det närsomhelst under graviditeten. Ibland kan du behöva träffa till exempel kurator, läkare, psykolog eller sjukgymnast också.

Partnern, blivande syskon eller någon annan anhörig är naturligtvis alltid välkommen vid besöken i kvinnohälsovården, men vid ett tillfälle önskar vi träffa den gravida kvinnan enskilt. Under fosterdiagnostik (ultraljud) eller besök till specialismödravård eller förlossningsmottagning är det inte lämpligt att ta med sig barn.

På kvinnohälsovården arbetar både män och kvinnor och vi handleder kontinuerligt studenter inom kliniken.

Kvinnohälsovården i Jönköpingsområdet har ett nära samarbete för att på ett tryggt och bra sätt ta hand om blivande mammor. För att säkerställa att graviditetskontrollerna utförs med rekommenderat intervall kan du bli hänvisad till en annan kvinnohälsovårdsmottagning vid något besökstillfälle (till exempel om din barnmorska är sjuk eller mottagningen du tillhör inte kan erbjuda en tid i rätt graviditetsvecka).

Trots att du har en bokad tid kan akuta situationer göra att du får vänta lite ibland.

Vecka 6-8, hälsosamtal

Alla gravida i Jönköpings län erbjuds ett hälsosamtal. Partnern är naturligtvis också välkommen till hälsosamtalet.

När du har fått ett positivt graviditetstest är du välkommen att ringa kvinnohälsovården och beställa tid för ett hälsosamtal. Hälsosamtalet handlar om levnadsvanor, det vill säga matvanor, motion, tobak, alkohol, droger, sex och samlevnad samt läkemedel. Det finns också tid för dina egna frågor och funderingar om graviditeten.

I samband med hälsosamtalet erbjuds du information om fosterdiagnostik.

Du får en bok som heter "Vänta barn". Här står det mesta du kan behöva veta om graviditeten.

Att läsa inför hälsosamtalet

På 1177.se

på andra webbplatser

Samtycke

Journaluppgifter om dig som blivande mamma, graviditeten och förlossningen lagras elektroniskt i ett gemensamt journalsystem (Obstetrix) för Region Jönköpings län. Vissa uppgifter i journalen förs över elektroniskt till Medicinskt födelseregister (MFR). Kvinnohälsovården i länet deltar också i Mödrahälsovårdsregistret, ett nationellt kvalitetsregister för mödrahälsovård. Mer information om kvalitetsregistret: 

Vecka 11-13, eventuell fosterdiagnostik - tidigt ultraljud eller KUB

De allra flesta barn föds friska. Hos mindre än två procent av alla nyfödda barn finns någon form av allvarlig medfödd avvikelse. Fosterdiagnostik är de undersökningar som kan göras för att ta reda på om barnet förväntas födas med sjukdomar eller skador.

Mer information om fosterdiagnostik? Du väljer själv om du vill läsa vidare:

Vecka 12-14, inskrivning

Inskrivning sker efter första ultraljudet. Du som valt att inte göra tidigt ultraljud skriver in dig vecka 12-14. Till inskrivningen tar du med morgonurinprov och legitimation. De här undersökningarna erbjuds vid inskrivningen:

Blodprov

Blodprov tas på dig som blivande mamma för att kontrollera blodvärdet, upptäcka eventuell ökad halt av socker i blodet och kontrollera ditt skydd mot infektioner.

Blodtryck

Blodtryck tas vid inskrivningen och vid varje ytterligare besök i kvinnohälsovården. Normalt sjunker blodtrycket lite i början av graviditeten för att sedan återgå till vanlig nivå under de tre sista graviditetsmånaderna. Högt blodtryck, i kombination med protein i urinen, kan vara ett tecken på havandeskapsförgiftning.

Blodsockerhalt

Blodsockerhalten kontrolleras för att upptäcka eventuell graviditetsdiabetes som kan orsakas av den extra påfrestning som en graviditet innebär. Man undersöker genom en så kallad glukosbelastning. Läs om hur undersökningen går till:

Urinprov

Med hjälp av urinprovet kontrolleras eventuella infektioner och om halten av protein ökar. 

Vikt

Vikten kontrolleras vid varje tillfälle under graviditeten. Hur mycket man går upp i vikt varierar.

Gynekologisk undersökning

Om du har fått, eller kommer att få en kallelse till gynekologisk cellprovtagning under graviditeten erbjuds du att ta cellprovet vid inskrivningen. Du kommer även att erbjudas klamydiaprovtagning. Läs mer:

Att läsa inför inskrivningen

på 1177.se

på andra webbplatser

Vecka 18-20, eventuell fosterdiagnostik, ultraljud

Alla gravida erbjuds en ultraljudsundersökningen i graviditetsvecka 18-19 för att kontrollera om det är fler foster, för att se var moderkakan sitter och för att beräkna när barnet ska födas.

I de allra flesta fall är det en positiv händelse att se fostret på en TV-skärm och få bekräftat att det mår bra och växer normalt, men ibland kan man se missbildningar, exempelvis på hjärtat, och tecken på kromosomavvikelser. Då erbjuds man nya ultraljudsundersökningar eller ytterligare bedömningar av fostret.

Undersökningen tar ungefär 30 minuter. Du bör inte ta med dig barn till undersökningen, men gärna din partner eller en vän. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt, mer än att det är bra om urinblåsan är fylld vid undersökningen. Om du vill kan du köpa ultraljudsbilden.

Mer på 1177.se

Vecka 25, graviditetskontroll

Vid graviditetskontrollen i vecka 25 mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Vid besöket ingår också blodsockerkontroll och blodprov i armen för blodgruppering och för att se om blodet är Rh-positivt eller Rh-negativt. Blodtrycket tas och du får ditt moderskapsintyg.

Fosterrörelser

De flesta kvinnor börjar känna fosterrörelser omkring graviditetsvecka 18-20, men mer regelbundet efter graviditetsvecka 22+0. Det förekommer att man kan känna rörelser så tidigt som vecka 15-16, likaväl som att man inte märker några rörelser förrän långt senare i graviditeten.

Antalet rörelser brukar nå sin topp omkring graviditetsvecka 32 och minskar inte fram till förlossningen, men karaktären på rörelserna kan kännas annorlunda jämfört med tidigare.

Det kan vara stor skillnad från foster till foster hur ofta och hur kraftigt det rör sig. Varje foster har sitt eget rörelsemönster och växlar mellan perioder av aktivitet och vila över dygnet. Fosterrörelser saknas under sömnperioderna som kommer regelbundet under dygnet och varar i cirka 20-40 minuter per gång, men sällan mer än 90 minuter då fostret är stilla.

Om fosterrörelserna minskar i kraft eller inte känns alls, och avviker från fostrets normala sätt att röra sig, är det viktigt att du hör av dig. I första hand vänder du dig till kvinnohälsovården, men på kvällar och helger kontaktar du förlossningsavdelningen.

Hitta mottagning

Det är viktigt att kontakta förlossningen vid

  • regelbundna sammandragningar som gör ont och inte släpper vid vila
  • blödning
  • misstänkt vattenavgång.

Att läsa inför besöket

på 1177 Vårdguiden

Vecka 29, graviditetskontroll

Barnmorskan mäter magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Du ska ta med morgonurinprov till besöket.

Under besöket kontrolleras blodsockret, blodvärdet och blodtrycket. Vid besöket kommer ni också prata om amning. Fyll i och ta med amningsplanen.

Att läsa inför besöket

Mer på 1177 Vårdguiden

Vecka 32, graviditetskontroll

Vid den här graviditetskontrollen mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Vid besöket kontrolleras också blodsocker, blodtryck och vikt.

Om man ska föda barn på kvinnokliniken i Jönköping gäller:

Blanketterna "Rapport till barnhälsovården" och "Sammanfattning av graviditet" ska fyllas i och tas med vid nästa graviditetskontroll, vecka 35.

Mer på 1177 Vårdguiden

Vecka 35, graviditetskontroll

Vid det här besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtrycket kontrolleras.

Tillsammans med barnmorskan skriver man en sammanfattning inför den kommande förlossningen. Lämna den ifyllda blanketten "Rapport till barnhälsovården" (som finns under vecka 32, graviditetskontroll) till barnmorskan. Den lämnas vidare till Barnhälsovården (BVC).

Ta med morgonurinprov efter överenskommelse.

Hitta mottagning

Att läsa inför besöket

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Vecka 37, graviditetskontroll (förstföderskor och vissa omföderskor)

Vid besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtryck och vikt kontrolleras.

Hitta mottagning

Att läsa inför besöket

på 1177 Vårdguiden

Vecka 38, graviditetskontroll (vissa omföderskor)

Vid besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtryck och vikt kontrolleras.

Att läsa inför besöket

Mer på 1177 Vårdguiden

Vecka 39, graviditetskontroll (förstföderskor och vissa omföderskor)

Vi besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtrycket kontrolleras.

Hitta mottagning

Vecka 41, graviditetskontroll

Vid besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtrycket kontrolleras.

Du erbjuds också en vaginal undersökning, det betyder att barnmorskan undersöker vaginalt och avgör livmodertappens mognadsgrad. Undersökningen kan frisätta hormoner och hjälpa förlossningen att komma igång.

Igångsättning av förlossningen bokas den dag du är i graviditetsvecka 42+0.

Hitta mottagning

Vecka 42+0, igångsättning av förlossning

Då graviditeten är i vecka 42+0 (alternativt 42 hela veckor) får du en tid till förlossningen för igångsättning. Tiden bokas av barnmorskan på kvinnohälsovården vid besöket i vecka 41.

Att sätta igång en förlossning tar olika lång tid och kan ibland ta flera dagar. När man påbörjat en igångsättning är du inskriven på förlossningsavdelningen och förväntas inte åka hem förrän barnet är fött.

Mer på 1177 Vårdguiden

Efterkontroll, 8-12 veckor efter förlossningen

Du bör göra en efterkontroll hos kvinnohälsovården 8-12 veckor efter förlossningen. Då får du tillfälle att prata om hur det är att ha blivit förälder, hur förlossningen varit men du kan även prata om andra frågor du har som nybliven förälder.

Du erbjuds gynekologisk undersökning för att kontrollera hur eventuella bristningar läker och hur knipförmågan är. Vid besöket kan du också prata om preventivmedelsmetoder.

Du kontaktar själv kvinnohälsovården och bokar tid för efterkontroll efter att du kommit hem från BB. Det är bra att höra av dig i god tid.

Mer på 1177 Vårdguiden

Mer på andra webbplatser

Hitta mottagning

Till toppen av sidan