Service på Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Skriv ut (ca 7 sidor)

Service som erbjuds på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping för dig som patient, anhörig eller besökare.

Skriv ut

Andlig vård

Andlig vård

Sjukhuskyrka, sjukhusimam, meditations- och bönerum

Den som är sjuk eller närstående till någon som är sjuk och behöver någon att prata med kan få hjälp att kontakta olika trossamfund. Alla kontakter bygger på frivillighet och respekt för patientens integritet. Medarbetarna inom den andliga vården har tystnadsplikt och du kan vara anonym.

Sjukhuskyrkans medarbetare är präster, pastorer och diakoner som har kunskap och erfarenhet för att kunna möta människor med olika bakgrund i krissituationer. Det finns också en sjukhusimam och det finns ett nätverk av muslimska kontaktpersoner som efter behov kan ringas in föra att besöka patienter som ligger på sjukhus.

På sjukhuset finns ett meditations- och bönerum som är öppet för alla, oavsett livsåskådning. Det är ett rum som kan användas av både personal, patienter och närstående för en stund av stillhet och eftertanke.

Hitta

Sjukhuskyrkans och sjukhusimamens expeditioner finns på entréplanet, ta vänster från huvudentrén till målpunkt C. I närheten finns också meditations- och bönerummet. Det finns även två expeditioner på plan 5.

Öppettider

Meditations- och bönerummet: alla dagar 7.00-19.00.

Kontakt

Om du vill ha kontakt med sjukhuskyrkan eller sjukhusimamen vänder du dig till personalen på den avdelning där du eller din anhöriga vårdas. För att nå Sjukhuskyrkan kan du själv ringa deras expedition på telefon 010-242 28 08. Sjukhusimamen på Länssjukhuset Ryhov når du på telefon 072-279 07 00. Du kan också vända dig till sjukhusvärdarna eller ringa Region Jönköpings läns kontaktcenter, telefon 010-241 00 00.

Fäll ihop

Apotek

Apotek

Det finns ett apotek på sjukhuset.

Hitta

Apoteket finns i sjukhusets entréhall, till vänster om huvudingången

Öppettider

Måndag-fredag 8.00-21.00.
Lördag-söndag 10.00-18.00.

Fäll ihop

Besöka en patient

Besöka en patient

Besökstider

Sök mottagningens namn för information om vilka besökstider som gäller på den avdelning eller enhet du har tänkt besöka:

Upplysningar om var patienter vårdas

Information om var en patient vårdas kan du få av patientinformationen vid informationsdisken i sjukhusets huvudentré eller genom att ringa till Region Jönköpings läns kontaktcenter.

Kontakt

Kontaktcenter, telefon 010-241 00 00.

Blommor och parfymer

Många personer är överkänsliga för dofter eller allergiska. Därför är det oftast inte tillåtet att ta med blommor vid besök på vårdavdelningar på sjukhuset. Till dessa avdelningar får du ta med blommor:

 • Barn- och ungdomsmedicinska vårdenheten sektion 1
 • GAVA (Geriatriska akutvårdsavdelningen)
 • Kirurgisk vårdenhet A och B
 • Psykiatrisk avdelning E och H
 • Urologavdelningen
 • Rehabiliteringsmedicinska kliniken

Undvik starkt doftande blommor och parfym när du besöker sjukhuset. 

Fäll ihop

Bibliotek

Bibliotek

På sjukhusbiblioteket kan du:

 • låna böcker, ljudböcker, CD och DVD
 • få lättläst information om hälsa och sjukdomar
 • läsa dagstidningar och tidskrifter
 • få tillgång till dator och wifi

I bibliotekskatalogen kan du söka och reservera böcker och andra medier: 
Bibliotekskatalog

Hitta

Biblioteket finns i entréplanet, målpunkt R.

Öppettider

Biblioteket:
Måndag-fredag 10.00-16.00.

Tidsskriftsrummet:
Måndag-fredag 8.00-16.00.

Kontakt

Biblioteksservice för inneliggande patienter. Ring så kommer vi.
Telefon 010-242 24 91

Fäll ihop

Café, butik och restaurang

Café, butik och restaurang

På sjukhuset finns café, restaurang och butik.

Priser, sortiment, menyer, kontaktuppgifter med mera:

Hitta

Café och butik finns till höger i sjukhusets huvudentré.

Restaurangen finns på plan 5. Ta höger i huvudentrén och följ målpunkt M.

Öppettider

Café och butik:
Alla dagar 7.00-21.00.

Restaurang:
Måndag-torsdag 7.30-15.00.
Fredag 7.30-14.00.
Lördag-söndag stängt. 

Fäll ihop

Egen elektronisk utrustning

Egen elektronisk utrustning

Du kan oftast ta med dig dator, surfplatta, mobiltelefon, rakapparat och liknande när du är inlagd på sjukhuset, men tänk då på att:

 • det är viktigt att du först kontrollerar med vårdpersonalen om det går bra. På vissa avdelningar kan din elektronik störa den medicinska utrustningen. 
 • använd alltid sjukhusets gästnätverk i stället för egen internetuppkoppling. Lösen får du av vårdpersonalen.
 • smitta kan spridas via din utrustning. Desinficera om möjligt.
 • sjukhuset ersätter ingen egen utrustning som skadas eller försvinner. Du tar med dem på egen risk.
Fäll ihop

Hitta rätt på sjukhuset

Hitta rätt på sjukhuset

Personalen i informationsdisken i sjukhusets huvudentré hjälper dig att hitta rätt. I entrén finns en informationstavla med karta över sjukhuset och en elektronisk guide, så kallad pekdator. Du kan också fråga personalen vid informationsdisken eller Röda Korsets sjukhusvärdar. 

Öppettider 

Måndag-torsdag 7.00-17.00.
Fredag 7.00-16.00.
Lördag och söndag stängt.

Röda korsets sjukhusvärdar finns på plats

Måndag-torsdag 8.00-16.00.
Fredag 8.00-15.00. 

Kontakt

Sjukhusets informationsdisk, telefon 010-242 28 70.
Röda korsets sjukhusvärdar, telefon 010-242 28 71.

Hitta

Vägvisning till platser och mottagningar på sjukhusområdet och i sjukhusets huvudbyggnad:

Fäll ihop

Internet

Internet

Som besökare på sjukhuset kan du få tillgång till Internet via ett gästkonto. Kontakta patientinformationen vid informationsdisken i sjukhusets huvudentré eller sjukhusbiblioteket. Är du patient på en vårdavdelning kan du be vårdpersonalen att ordna ett gästkonto åt dig.

Fäll ihop

Kläder och värdesaker

Kläder och värdesaker

För kläder och värdesaker finns det låsbara garderober och skåp i sjukhusets huvudentré. Om du vårdas på sjukhus finns låsbara skåp på vårdavdelningen.

Tänk på att sjukhuset inte ansvarar för kläder och värdesaker. Om du blir inlagd och har värdesaker med dig är det bra om dina närstående tar med dem hem.

Om du har glömt kvar något

Om du har varit på sjukhuset och glömt kvar något, kontakta i första hand avdelningen eller mottagningen som du har besökt. Fråga personalen vid informationsdisken i huvudentrén om du glömt eller tappat något på annat ställe på sjukhuset. 

Fäll ihop

Natur- och kulturstig

Natur- och kulturstig

I området kring Länssjukhuset Ryhov finns natur- och kulturstigen Slingan. Stigen ger möjlighet att lämna vårdmiljön och få en stund i naturen om du vill avnjuta en stillsam promenad. Den är också ett motionsspår för dig som vill uppleva närområdets natur, kultur och historia. Slingan har en längre runda på 3 kilometer samt en kortare runda på 1,9 kilometer.

Läs mer om stigen:

Fäll ihop

Patientinformation

Patientinformation

Vid informationsdisken i sjukhusets huvudentré finns personal som hjälper dig att till exempel hitta till mottagningen eller avdelningen du ska besöka. De kan också hjälpa dig att ta reda på vilken avdelning din anhöriga vårdas.

På patientinformationen, bredvid informationsdisken, finns en sjuksköterska som kan svara på medicinska frågor och ge dig information om patientföreningar.

Öppettider

Måndag – torsdag 7.00-17.00.
Fredag 7.00-16.00.
Lördag, söndag och helgdagar stängt.

Kontakt

Telefon 010-242 28 70.

Fäll ihop

Patienthotell

Patienthotell

Om du behöver ha närhet till vård och behandling, men inte behöver vara inneliggande på sjukhuset, kan du erbjudas att bo på hotell. Är du patient från Jönköpings län är hotellvistelsen kostnadsfri. Även dina närstående kan erbjudas att bo på hotellet, men får då själva betala.

Hotellbokningen görs av personalen på den avdelning där du får din vård eller behandling. Läs mer om patienthotell:

Fäll ihop

Patientlounge

Patientlounge

I sjukhusets huvudentré finns ett väntrum där du som patient i lugn miljö kan vänta på transport hem. I loungen finns telefon för att ringa sjukresor eller färdtjänst. Via en knapp kan du kontakta sjukvårdspersonal om du behöver.

Öppettider

Måndag-torsdag 7.30-16.00.
Fredag 7.30-15.00.
Lördag-söndag stängt. 

Fäll ihop

Resa till och från sjukhuset

Resa till och från sjukhuset

Information och hjälp

Personalen vid informationsdisken i sjukhusets huvudentré kan hjälpa dig att beställa sjukresa eller taxi eller ge dig information om buss- och tågtider.

Buss

Buss nummer 3, 13 och 26 stannar utanför sjukhusets huvudentré.

Tidtabell och övrig information finns på Länstrafikens (Jönköpings läns) webbplats:

Parkering

På sjukhusområdet finns cirka 1000 parkeringsplatser för besökare.

Parkeringsavgift och betalning

De flesta besöksparkeringarna är avgiftsbelagda. Parkeringsautomater där du kan betala med betalkort eller mynt finns i anslutning till parkeringsplatserna. Kommunens P-skiva gäller inte inom sjukhusområdet.

Särskilda parkeringsplatser

Särskilda parkeringsplatser finns för dig som är rörelsehindrad vid sjukhusets huvudentré och vid övriga entréer. Det finns också två markerade parkeringsplatser, under tak, på det stora parkeringsdäcket i anslutning till huvudentréen.

För dig som är blodgivare finns särskilda parkeringsplatser till höger om sjukhusets huvudentré.

Särskilda motorcykelparkeringar finns inte, använd parkeringsplatserna för bilar. 

Fäll ihop

Rökning

Rökning

Sjukhuset är rökfritt. Särskilda platser utomhus finns uppmärkta där det är tillåtet att röka. Om du ska vårdas på sjukhuset och vill få hjälp med rökavvänjning kan du prata med vårdpersonalen. 

Fäll ihop

Telefon

Telefon

Hyra telefon

Det går inte längre att hyra telefon under sjukhusvistelsen. 

Egen mobiltelefon

Det är tillåtet att använda mobiltelefon i allmänna utrymmen och på de flesta avdelningar och mottagningar på sjukhuset. Skyltar visar var det är förbjudet att använda mobiltelefon.

Av hänsyn till andra patienter, nästående och personal ska du fråga personalen på avdelningen eller mottagningen innan du fotograferar eller filmar.

Undvik att störa andra genom att:

 • stänga av mobiltelefonen när du inte behöver vara tillgänglig.
 • var diskret och undvik samtal i situationer när andra kan bli störda.
 • ställ om till vibrationssignal eller dämpad ringsignal.
Fäll ihop

Tolk

Tolk

Tolk för döva, dövblinda och hörselskadade

Tolkverksamheten i Region Jönköpings län erbjuder dig som är döv, dövblind och hörselskadad kostnadsfri tolktjänst vid ditt hälso- och sjukvårdsbesök. Mer information om tolktjänst, beställning av tolk, kontaktuppgifter med mera:

Språktolk

Om du behöver hjälp av språktolk - kontakta hälso- och sjukvården innan ditt besök. Det är vårdpersonalen som bokar tolk. Tolk är kostnadsfritt, men om du inte kommer till ditt bokade besök får du betala.

Fäll ihop

Utlåning av hjälpmedel

Utlåning av hjälpmedel

Hörhjälpmedel

Om du har nedsatt hörsel kan du få låna en samtalsförstärkare, en så kallad transett, för att underlätta kommunikationen när du vårdas eller är på besök på sjukhuset. Transetten består av ett par hörlurar och en förstärkare och fungerar även om du använder hörapparat. Kontakta personalen på sjukhuset om du vill låna en transett.

Rullstol

I sjukhusets huvudentré finns rullstolar och rollatorer att låna under ditt besök.

Fäll ihop

Uttagsautomat

Uttagsautomat

Om du behöver ta ut kontanter finns det en uttagsautomat (Bankomat) i sjukhusets entré. Du kan inte ta ut utländsk valuta.

Hitta

Uttagsautomat finns i sjukhusets huvudentré.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 7 sidor)
Senast uppdaterad:
2019-01-21
Redaktör:

Anna Franzén Ekros, kommunikatör, Region Jönköpings län.

Granskare:

Kerstin Tellander Pierre, servicechef, verksamhetsstöd och service, Region Jönköpings län