Sjukresor och färdtjänst

Färdtjänst i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Färdtjänst finns för dig som har svårt att resa på egen hand med tåg eller buss. Färdtjänst finns för dig som har väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer på egen hand. Precis som i den övriga kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra när du åker färdtjänst.

Vem har rätt till färdtjänst?

För att ansöka om färdtjänst i Jönköpings län måste du vara folkbokförd i länet. För barn och ungdomar under 18 år görs en prövning där man jämför möjligheterna för barn och ungdomar i motsvarande ålder som inte har en funktionsnedsättning.

Frågor och ansökan om färdtjänst

Ansökan om färdtjänst/riksfärdtjänst görs hos färdtjänstenheten på Jönköpings Länstrafik. Här ansöker du om färdtjänst och hittar kontaktuppgifter om du har frågor, och kan se vilka regler som gäller:

Personuppgifter

Personuppgifter som lämnas vid ansökan behandlas enligt dataskyddsförordningen, och information som berör utförandet av färdtjänstresor lämnas till Serviceresor vid Länstrafiken.

Boka färdtjänst

Du bokar din färdtjänstresa genom att ringa till serviceresor på Jönköpings länstrafik. För att kunna boka färdtjänstresa krävs det att du har giltigt färdtjänsttillstånd.

Här finns kontaktuppgifter för att boka färdtjänst och information om vad du behöver tänka på vid din bokning:

Vad får man betala?

Du får betala en egenavgift. Avgiften baseras på Länstrafikens zonpris för kollektivtrafik (lägst en zon).

Här kan du läsa om vad det kostar och på vilket sätt du betalar:

Till toppen av sidan