Sjukresor och färdtjänst

Färdtjänst i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Färdtjänst finns för dig som har svårt att resa på egen hand med tåg eller buss. Precis som i den övriga kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra när du åker färdtjänst.

Vem har rätt till färdtjänst?

För att ansöka om färdtjänst i Jönköpings län måste du vara folkbokförd i länet. För barn och ungdomar under 18 år görs en prövning där man jämför möjligheterna för barn och ungdomar i motsvarande ålder som inte har en funktionsnedsättning.

Frågor och ansökan om färdtjänst

Ansökan om färdtjänst/riksfärdtjänst görs hos färdtjänstenheten på Jönköpings Länstrafik, telefon 0771-680 680 (vardagar 8.30-12.00)

Blankett för ansökan om färdtjänst:

Personuppgifter

Personuppgifter som lämnas vid ansökan behandlas enligt dataskyddsförordningen, och information som berör utförandet av färdtjänstresor lämnas till Serviceresor vid Länstrafiken.

Läs mer på 1177

Överklaga beslut

Du kan överklaga ett beslut om färdtjänst till Förvaltningsrätten. Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha inkommit till Länstrafiken inom tre veckor, räknat från den dag du fått beslutet.

Beställa färdtjänst

Du bokar din färdtjänstresa på:

  • Beställningscentralen, telefon 020-77 76 66

Beställ resan i god tid

Du beställer din resa i god tid, senast 1 timme före önskad avresa inom din kommun, senast 4 timmar vid övriga resor. Vill du resa utanför kommungränsen innan klockan 10.00 måste du boka din resa senast klockan 19.00 dagen innan.

Om du har en tid att passa anger du det vid din beställning eftersom önskad avresetid kan bli justerad med plus/minus 30 minuter.

Om inte fordonet har kommit 10 minuter efter avtalad tid kontaktar du beställningscentralen.

Tänk på att du ska vara resklar 5 minuter före avtalad tid.

Notera att du bör boka dina resor för jul- och nyårshelgerna innan den 5 december om du vill vara garanterad en resa.

Avbeställa resa

Vill du avbeställa din resa gör du det i god tid och senast 30 minuter innan resan skulle ha börjat.

När du beställer färdtjänstresa får du uppge personnummer, för- och efternamn, önskad avresetid och adressuppgifter. Du ska också lämna uppgifter om du har eventuella hjälpmedel och om du reser tillsammans med medresenär eller ledsagare.

Vad får man betala?

Du får betala en egenavgift. Avgiften baseras på Länstrafikens zonpris för kollektivtrafik (lägst en zon).

Egenavgiften betalas kontant eller med bankkort till chauffören. Om du betalar kontant underlättar det om du har så jämna pengar som möjligt (färdtjänsten växlar inte 500 kronorssedlar).

Riksfärdtjänst

För resor inom Sverige, men utanför länsgräns, gäller riksfärdtjänstlagen. Skriftlig ansökan om riksfärdtjänst ska vara hos Länstrafiken senast 21 dagar före avresedatum. Inför jul- och nyårshelgerna bör ansökan ske före 15 november. 

Regler för färdtjänstresa

Du får göra resor inom Jönköpings län, samt 30 kilometer in i angränsande län. Resmålet måste uppges i förväg och du har rätt att resa under de tider som finns angivna i regelverket för färdtjänst i Jönköpings län.

Du får även använda färdtjänst för resor till eller från vården/tandvården. Du får inte använda färdtjänst för resor i tjänsten eller till eller från grundskola/särskola.

Om du har färdtjänsttillstånd kan du, efter ansökan till Länstrafiken, bli beviljad resor vid tillfällig vistelse i annan kommun utanför Jönköpings län.

Förarassistans

Om du behöver bli hämtad/lämnad i bostaden och vid resmålet, behöver hjälp med bagage, portkod och/eller ytterdörr kan du bli beviljad assistans.

Medresenär

Som färdtjänstberättigad har du rätt att ta med en medresenär. Medresenären betalar avgift enligt Länstrafikens priser. Plats för medresenär bokas i samband med beställningen.

Ledsagare

Om du har behov av hjälp under resan kan du bli beviljad ledsagare. Ledsagare betalar ingen avgift. En person som själv har färdtjänst kan inte vara ledsagare.

Bärhjälp

Du kan bli beviljad bärhjälp om du behöver trappklättrare från eller till bostaden. Bärhjälp beviljas som ett begränsat tillstånd och kan bara beviljas för hemadressen.

Bagage

Du kan ta med bagage i samma omfattning som vid resa med allmänna kommunikationer, det vill säga två kassar. Hjälpmedel betraktas inte som bagage, men du måste uppge om du har hjälpmedel vid beställning av resan.

Husdjur

Du får inte ta med husdjur på färdtjänstresan på grund av allergirisk och djurfobier. Undantag är assistanshund.

Arbetsresor

Vid behov av färdtjänstresor till och från arbetet kan egenavgiften faktureras motsvarande kostnaden för Länstrafikens månadskort.

Säkerhet

Du ska använda säkerhetsbälte under resan. Om du åker elmoped eller liknande ska du flytta över från hjälpmedlet till ett säte i fordonet. Färdtjänstresenären är i övrigt skyldig att följa gällande trafiksäkerhetsregler och föreskrifter.

Till toppen av sidan