Service och hitta rätt på sjukhus

Service och hitta rätt på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

Innehållet gäller Jönköpings län

Service och stöd som erbjuds på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping för dig som patient, anhörig eller besökare. Här finns också karta och vägvisning till platser och mottagningar på sjukhusområdet och i sjukhusets huvudbyggnad.

Hitta rätt på Länssjukhuset Ryhov

På sjukhuset finns patientinformation och Röda kors-personal som kan hjälpa dig att hitta rätt. På grund av ombyggnation finns patientinformationen och Röda Korsets sjukhusvärdar från och med tisdag den 2 april 2024 utanför aulan, till vänster om entré 10 som då blir tillfällig huvudentré.

Det finns också en informationstavla med karta över sjukhuset och en elektronisk guide, så kallad pekdator, vid målpunkt A.

Kontaktuppgifter och öppettider

På Länssjukhusets kontaktsida kan du se öppettider och avvikande öppettider för patientinformationen och under till exempel röda dagar, sommartider och storhelger. Här finns också kontaktuppgifter. Se också när Röda korsets sjukhusvärdar är på plats, och information om eventuella vägarbeten här:

Hitta

Vägvisning till platser och mottagningar på sjukhusområdet och i sjukhusets huvudbyggnad:

Andlig vård

Sjukhuskyrka, sjukhusimam, meditations- och bönerum

När du är sjuk eller närstående till någon som är sjuk, behöver du kanske någon att prata med om det som är viktigt för dig. Region Jönköpings län samarbetar med olika trossamfund. Sjukhuskyrkans medarbetare är präster, pastorer och diakoner som har kunskap och erfarenhet för att kunna möta människor med olika bakgrund i krissituationer.

Det finns också en sjukhusimam och det finns ett nätverk av muslimska och buddhistiska kontaktpersoner som efter behov kan ringas in för att besöka patienter som ligger på sjukhus.

Medarbetarna inom den andliga vården har tystnadsplikt och du kan vara anonym. De är till även för den person som inte själv har en religiös livstolkning.

Meditations- och bönerum

På sjukhuset finns ett meditations- och bönerum som är öppet för alla, oavsett livsåskådning. Det rum som kan användas av både personal, patienter och närstående för en stund av stillhet och eftertanke. Meditations- och bönerummet har öppet alla dagar mellan 07.00-19.00.

Hitta

Sjukhuskyrkans och sjukhusimamens expeditioner finns på entréplanet. Följ skyltar mot målpunkt C. I närheten finns också meditations- och bönerummet. Det finns även två expeditioner på plan 5.

Kontakt

Om du vill ha kontakt med sjukhuskyrkan eller sjukhusimamen vänder du dig till personalen på den avdelning där du eller din anhöriga vårdas. 

För att nå sjukhuskyrkan kan du själv ringa deras expedition på telefon 010-242 28 08. Någon av sjukhuskyrkans personal är alltid i beredskap dygnet runt. 

Sjukhusimamen når du på telefon 072-242 28 76 eller på mobil 0730-77 04 17.

Du kan också ringa Region Jönköpings läns kontaktcenter, telefon 010-241 00 00.

Apotek

Apotek finns vid målpunkt A.

Öppettider

Måndag-fredag 08.00-20.00.
Lördag-söndag 10.00-17.00.
Helgdagar, se Apoteket Ryhov

Kontakt

Apoteket Ryhov 0771-45 04 50.

Besöka en patient

Besökstider

Sök information om vilka besökstider som gäller på den avdelning du har tänkt besöka:

Upplysningar om var patienter vårdas

Information om var en patient vårdas kan du få av patientinformationen vid informationsdisken (som från och med 2 april 2024 på grund av ombyggnation finns utanför aulan) eller genom att ringa till Region Jönköpings läns kontaktcenter.

Kontakt

Kontaktcenter, telefon 010-241 00 00.

Blommor och parfymer

Många personer är överkänsliga för dofter eller är allergiska. Därför är det oftast inte tillåtet att ta med blommor vid besök på vårdavdelningar på sjukhuset. Undvik också parfym när du besöker sjukhuset. Till dessa avdelningar får du ta med blommor, men undvik sådana som doftar starkt:

 • Barnklinik vårdavdelning
 • Barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen
 • GAVA (Geriatriska akutvårdsavdelningen)
 • Kirurgisk vårdenhet A och B
 • Medicinsk vårdenhet E
 • Psykiatrisk avdelning E, F och H
 • Urologavdelningen
 • Rehabiliteringsmedicinska kliniken

Bibliotek

På sjukhusbiblioteket kan du:

 • låna böcker, ljudböcker, CD och DVD
 • få lättläst information om hälsa och sjukdomar
 • läsa dagstidningar och tidskrifter
 • få tillgång till dator och trådlöst nätverk

I bibliotekskatalogen kan du söka och reservera böcker och andra medier: Bibliotekskatalogen

Hitta

Biblioteket finns på entréplanet, målpunkt R.

Öppettider

Biblioteket:
Måndag-fredag, 10.00-16.00.

Tidningsrummet:
Måndag-fredag, klockan 8.00-16.00.

Kontakt

Biblioteksservice för inneliggande patienter. Ring på telefon 010-242 24 91 så kommer de.

Café, butik och restaurang

På sjukhuset finns café, butik och restaurang.

Öppettider, priser, sortiment, menyer, kontaktuppgifter med mera:

Hitta

 • Café och butik, 7-eleven finns vid målpunkt A.
 • Restaurang Matilda finns på plan 5. Följ skyltar mot målpunkt M.

Internet

Som besökare på sjukhuset kan du få tillgång till internet (WiFi/trådlöst nätverk) via gästkontot "RJL Guest". Välj "Acceptera".

Kläder och värdesaker

Vid målpunkt A finns låsbara skåp där du kan förvara dina tillhörigheter. Om du vårdas på sjukhus finns låsbara skåp på vårdavdelningen.

Tänk på att sjukhuset inte ansvarar för kläder och värdesaker. Om du blir inlagd och har värdesaker med dig är det bra om dina närstående tar med dem hem.

Om du har glömt kvar något

Om du har varit på sjukhuset och glömt kvar något, kontakta i första hand avdelningen eller mottagningen som du har besökt. Fråga personalen vid informationsdisken (som från och med 2 april 2024 på grund av ombyggnation finns utanför aulan) om du glömt eller tappat något på annat ställe på sjukhuset. 

Kontakt

Patientinformationen, telefon 010-242 28 70 (måndag-torsdag 07.00-16.30, fredag 07.00-16.00, lördag-söndag stängt).

Media

Egen elektronisk utrustning

Du kan oftast ta med dig dator, surfplatta, rakapparat och liknande när du är inlagd på sjukhuset, men tänk då på att:

 • det är viktigt att du först kontrollerar med vårdpersonalen om det går bra. På vissa avdelningar kan din elektronik störa den medicinska utrustningen.
 • använd alltid sjukhusets gästnätverk (RJL Guest välj Acceptera) i stället för egen internetuppkoppling.
 • smitta kan spridas via din utrustning. Desinficera om möjligt.
 • sjukhuset ersätter ingen egen utrustning som skadas eller försvinner. Du tar med dem på egen risk.

Egen mobiltelefon

Det är tillåtet att använda mobiltelefon i allmänna utrymmen och på de flesta avdelningar och mottagningar på sjukhuset. Skyltar visar var det är förbjudet att använda mobiltelefon.

Av hänsyn till andra patienter, närstående och personal ska du fråga personalen på avdelningen eller mottagningen innan du fotograferar eller filmar.

Undvik att störa andra genom att:

 • stänga av mobiltelefonen när du inte behöver vara tillgänglig.
 • var diskret och undvik samtal i situationer när andra kan bli störda.
 • ställ om till vibrationssignal eller dämpad ringsignal.

Fotografering och filmning 

Av respekt för patienters, studenter/elevers, besökares och anställdas integritet är det inte tillåtet att fotografera och filma i regionens lokaler utan godkännande. Det gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon. Regeln gäller alla som vistas i lokalerna, även regionens anställda.

Det är verksamhetsansvarig/motsvarande, verksamhetsområdets presskontakt eller regionens presstjänst som kan ge muntligt eller skriftligt tillstånd till fotografering eller filmning.

Natur och kultur

I området kring Länssjukhuset Ryhov finns natur- och kulturstigen Slingan. Stigen ger möjlighet att lämna vårdmiljön och få en stund i naturen om du vill avnjuta en stillsam promenad. Den är också ett motionsspår för dig som vill uppleva närområdets natur, kultur och historia. Slingan har en längre runda på 3 kilometer samt en kortare runda på 1,9 kilometer.

Läs mer om stigen:

Patienthotell

Om du behöver ha närhet till vård och behandling, men inte behöver vara inneliggande på sjukhuset, kan du erbjudas att bo på hotell. Är du patient från Jönköpings län är hotellvistelsen kostnadsfri. Även dina närstående kan erbjudas att bo på hotellet, men får då själva betala.

Hotellbokningen görs av personalen på den avdelning där du får din vård eller behandling. Läs mer om patienthotell:

Patientlounge

Vid målpunkt A finns ett rum där du som patient kan vistas i lugn miljö. I loungen finns bland annat telefon för att ringa sjukresor eller färdtjänst. Där finns också tidningar, böcker och möjlighet att ladda mobiltelefonen. Via en knapp kan du kontakta sjukvårdspersonal om du behöver.

Öppettider

Måndag-fredag 07.00-20.00.
Lördag-söndag stängt. 

Patientstödjare

I Region Jönköpings län finns patientstödjare med egen erfarenhet av att vara patient eller närstående i vården.

Som patient eller anhörig kan det vara svårt att sätta sig in i den nya situationen som man plötsligt och ofrivilligt har hamnat i. Man ställer sig frågor som: Hur ska det gå nu? Hur kommer jag över det här? Hur gör jag vid det här tillfället? Då kan det vara en trygghet att ha någon som lyssnar som också kan relatera till den nya situationen.

Patientstödjarna kan hjälpa till med frågor som vårdpersonalen inte alltid kan svara på, och som bara kan besvaras om man har erfarenhet som patient. Patientstödjarna kan inte svara på alla frågor, och inte heller relatera till allt, men kan vara ett stöd och lyssna som medmänniska med egen erfarenhet.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta vem som helst av patientstödjarna, oavsett var de finns.

Patientstödjarnas mejladress: patientstodjare@rjl.se

Patrik Blomqvist
Patrik Blomqvist

Patrik Blomqvist

patrik.blomqvist@rjl.se
0702-47 87 17, tisdag-torsdag 09:00-12:00.
Patrik finns på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Han har erfarenhet av sjukvården från diabetes, njursvikt, påsdialys, bloddialys och är också njurtransplanterad.

Ann-Charlotte Lundquist
Ann-Charlotte Lundquist

Ann-Charlotte Lundquist

ann-charlotte.lundquist@rjl.se
010-24 34 439, måndag, onsdag, fredag 09:00-15:00.
Ann-Charlotte finns på Höglandssjukhuset i Eksjö. Hon har erfarenhet av whiplash, smärta och tinnitus i samband med en trafikolycka.

Henrik Ånfors
Henrik Ånfors

Henrik Ånfors

henrik.anfors@rjl.se
0730-72 36 68, måndag, tisdag, torsdag, fredag 08:00-13:00. Henrik finns på länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Han har erfarenhet av reumatisk sjukdom, mag- och tarmsjukdom, stroke och epilepsi.

Louise Nordlund Johansson

louise.nordlund.johansson@rjl.se
0730-89 49 54.
Louise är utvecklingsledare på på utvecklingsenheten Qulturum och är bland annat samordnare för Region Jönköpings läns patientstödjare.

Resa till och från sjukhuset

Information och hjälp

Personalen vid informationsdisken (som under ombyggnationen är placerad utanför aulan) kan hjälpa dig att beställa sjukresa eller taxi. De kan också ge dig information om buss- och tågtider. Direkttelefoner till serviceresor finns i patientloungen vid huvudentrén.

Sjukresa/färdtjänst

Du ansvarar själv för att ta dig till och från sjukvård och tandvård.

Om du av hälsoskäl inte har möjlighet att resa på egen hand kan du få ett intyg från vården som ger dig rätt till sjukresa med serviceresefordon.

Färdtjänst finns för dig som har svårt att resa på egen hand med tåg eller buss.

Buss

Buss nummer 3, 4, 112, 113, 114 kommer från den 8 april 2024 flyttas till nyanlagda hållplatser vid Försörjningsvägen.

Buss nummer 500 stannar vid hållplats Ryhov östra.

Tidtabell och övrig information finns på Länstrafikens (Jönköpings läns) webbplats:

Parkering

Ombyggnation av entrén påverkar parkeringsmöjligheterna

Just nu pågår ombyggnation på Länssjukhuset Ryhov och det finns färre parkeringsplatser än vanligt. Har du möjlighet att ta dig till sjukhuset med kollektivtrafik, eller på annat sätt så rekommenderas det. Läs mer under Aktuellt här:

Parkeringsavgift och betalning

De flesta besöksparkeringarna är avgiftsbelagda. Parkeringsautomater där du kan betala med betalkort, mynt eller SMS-app finns i anslutning till parkeringsplatserna. Kommunens P-skiva gäller inte inom sjukhusområdet.

Laddstolpar finns vid några parkeringsplatser. Använd Easypark appen (samma som för att betala parkeringsavgiften).

Särskilda parkeringsplatser

För rörelsehindrade:
Särskilda parkeringsplatser finns för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd (utfärdat av kommunen) utanför entréerna. Det finns också två markerade parkeringsplatser, under tak, på det stora parkeringsdäcket i anslutning till akutmottagningens entréer.

För blodgivare:
Från och med 2 april 2024 finns inga särskilda parkeringar för blodgivare. Som blodgivare parkerar du fortfarande gratis under besöket på blodcentralen, men på besöksparkeringarna vid Länssjukhuset Ryhov. Incheckning sker på blodcentralen med registreringsnummer.

För dig som kör motorcykel:
Särskilda motorcykelparkeringar finns inte, använd parkeringsplatserna för bilar. 

Rökning

Sjukhuset är rökfritt. Särskilda platser utomhus finns uppmärkta där det är tillåtet att röka. Om du ska vårdas på sjukhuset och vill få hjälp med rökavvänjning kan du prata med vårdpersonalen. 

Tolk

Tolk för döva, dövblinda och hörselskadade

Tolkcentralen i Jönköpings län erbjuder dig som är döv, dövblind och hörselskadad kostnadsfri tolktjänst vid ditt hälso- och sjukvårdsbesök. Mer information om tolktjänst, beställning av tolk, kontaktuppgifter med mera:

Språktolk

Om du behöver hjälp av språktolk, kontakta hälso- och sjukvården innan ditt besök. Det är vårdpersonalen som bokar tolk. Tolk är kostnadsfritt, men om du inte kommer till ditt bokade besök får du betala.

Utlåning av hjälpmedel

Hörhjälpmedel

Om du har nedsatt hörsel kan du få låna en samtalsförstärkare, en så kallad transett, för att underlätta kommunikationen när du vårdas eller är på besök på sjukhuset. Transetten består av ett par hörlurar och en förstärkare och fungerar även om du använder hörapparat. Kontakta personalen på öron-, näs- och halsmottagningen om du vill låna en transett:

Rullstolar och rollatorer

Vid målpunkt T, plan 4, finns ett visst antal rullstolar och rollatorer att låna under ditt besök, samt vid målpunkt A. Rullstolar finns även vid entré 5, 6 och 7 på baksidan av sjukhuset.

Uttagsautomat

Om du behöver ta ut kontanter finns det en uttagsautomat (Bankomat) vid målpunkt A. Du kan inte ta ut utländsk valuta.

Till toppen av sidan