Undersökning och behandling med endoskopi

Gastroskopi

Gastroskopi innebär att en mjuk, smal slang förs in i munnen och vidare ner till matstrupen, magsäcken och tarmen. Slangen kallas gastroskop. Med hjälp av gastroskopet går det att undersöka, och att ta bilder och prover. Det går också att få behandling.

Film: Gastroskopi

Filmen visar hur en undersökning med gastroskopi går till

Förberedelser

Inför en gastroskopi behöver du ha fastat i minst sex timmar. Det betyder att du inte ska ha ätit eller druckit under den tiden.

Behöver du ta läkemedel kan du ta dem med ett glas vatten fram till två timmar före undersökningen eller behandlingen.

En del ska dricka ett läkemedel före undersökningen. Läkemedlet gör det lättare att undersöka magsäcken.

Vissa kan behöva förbereda sig mer

En del behöver förbereda sig mer. Det kan till exempel handla om att ändra dos på ett läkemedel. Meddela mottagningen om något av följande stämmer in på dig:

Meddela mottagningen så snart du har fått kallelsen till gastroskopin.

Om det känns obehagligt inför gastroskopin

En del tycker att gastroskopi är obehagligt. Berätta för personalen om det är så för dig. Det brukar göra att det känns bättre.

Det kan hjälpa att tänka att det är viktigt med gastroskopin för att du ska få hjälp med dina besvär. Och för läkaren eller sjuksköterskan som gör undersökningen är det inga konstigheter, utan en vanlig del av arbetet.

Lugnande och bedövande läkemedel

Innan gastroskopin får du en venkateter i armen eller handen. Det är en tunn slang som förs in i ett blodkärl. I venkatetern kan du få lugnande och avslappnande läkemedel om du behöver det.

Du kan få lokalbedövning i form av en sprej i halsen. Det kan smaka lite beskt. Bedövningen minskar känseln i halsen så att gastroskopin blir mindre obehaglig.

Det kan kännas som att svalget svullnar när bedövningen börjar verka.

Berätta för vårdpersonalen om du tidigare har fått en allergisk reaktion av lokalbedövning, till exempel hos tandläkaren.

Barn behöver sövas

Det vanligaste är att barn behöver sövas inför en gastroskopi. Då kan förberedelserna skilja sig något, men själva gastroskopin görs på samma sätt som på en vuxen. Ni får mer information i kallelsen.

De flesta unga och vuxna behöver inte bli sövda

En del vill bli sövda för att slippa vara med om gastroskopin. Då kan det hjälpa att veta att gastroskopi räknas som ett enklare medicinskt ingrepp än att bli sövd. De flesta vuxna klarar gastroskopi utan sövning, med extra stöd från personalen. Efteråt tycker de flesta att det gick bättre än de hade trott.

Men en del som är mycket rädda får bli sövda. Du kan också bli sövd om du ska få behandling som gör att gastroskopin tar längre tid. Att bli sövd är samma sak som att få narkos.

Så går det till

Med hjälp av gastroskopet kan matstrupen (1), magsäcken (2) och övre delen av tolvfingertarmen (3) undersökas.

Det är en läkare eller sjuksköterska som gör gastroskopin. Det brukar även vara två personal som hjälper till, exempelvis med att ta prov eller att ge läkemedel.

Gastroskopet förs in genom ett munstycke

Du får lägga dig på en brits. Du ska ligga på din vänstra sida.

Du får bita om ett munstycke med ett hål. Gastroskopet leds in i kroppen genom hålet för att du inte ska råka bita i gastroskopet.

Gastroskopet är en böjlig slang som är ungefär en meter lång och en centimeter i diameter.

Du behöver svälja för att gastroskopet ska glida ner. Efter det behöver du inte göra något mer.

Försök inte att svälja den saliv som bildas i munnen medan du undersöks. Låt saliven rinna ut på underlägget som personalen har lagt under din kind.

Så fungerar gastroskopet

Gastroskopet har en kamera. Olika instrument kan föras genom gastroskopet. Läkaren eller sjuksköterskan styr gastroskopet med rattar. Med hjälp av rattarna går det att se åt alla håll i magen. Det går till exempel att undersöka slemhinnan i matstrupen, magsäcken och den övre delen av tolvfingertarmen.

Bilder på en skärm

Gastroskopets kamera är kopplad till en dator med en bildskärm.

Du kan få se bildskärmen och bilderna om du vill. Läkaren eller sjuksköterskan kan förklara vad ni ser.

Läkaren eller sjuksköterskan kan ta vävnadsprov

Det går att ta vävnadsprov med hjälp av en särskild tång som förs genom gastroskopet. Vävnadsproverna skickas till ett laboratorium för att undersökas i mikroskop. Det kan visa om det finns förändringar i slemhinnan som inte syns genom gastroskopet.

De flesta tycker inte att provtagningen gör ont.

Så känns gastroskopi

Just när gastroskopet förs ner i matstrupen kan det kännas obehagligt. Det kan kännas som att du måste hosta eller kräkas. 

Läkaren eller sjuksköterskan kan behöva blåsa in koldioxid eller spruta in vatten genom gastroskopet. Det är för att slemhinnan ska synas tydligare på bildskärmen. Det kan spänna lite i magen i några minuter. Det är också vanligt att rapa under gastroskopin, och även efteråt.

Så lång tid tar gastroskopi

Att bli undersökt och lämna prov tar vanligtvis ungefär tio minuter. Totalt brukar hela besöket ta ungefär 30 minuter. Det tar längre tid om du får behandling genom gastroskopet.

Om mer av tunntarmen undersöks – ballongenteroskopi

Så kallad ballongenteroskopi innebär att större delen av tunntarmen undersöks på ett sätt som påminner om gastroskopi eller koloskopi. Då används en mjuk slang med en eller två ballonger. Ballongerna fylls och töms med luft för att slangen ska komma fram genom tarmen. Undersökningen tar 45 till 90 minuter.

Behandling vid gastroskopi

Det går att få behandling genom gastroskopet vid samma tillfälle som du undersöks. Du kan till exempel få hjälp med något av följande:

  • Ta bort föremål som har fastnat i matstrupen. 
  • Vidga förträngningar i matstrupen och i nedre magmunnen. 
  • Ta bort åderbråck. 
  • Stoppa blödningar från till exempel sår eller en godartad tumör. 
  • Ta bort polyper. En polyp är en form av utväxt från slemhinnan och ser ut som en knopp eller stjälk. 
  • Sätta in en tunn slang i magsäcken, för att få i dig näring. 

Vidga förträngningar

En förträngning kan göra att det är svårt att svälja. Förträngningen kan behandlas genom att läkaren för ner en särskild ballong genom gastroskopet.

Med hjälp av röntgen ser läkaren till att ballongen får rätt storlek. Då vidgar sig öppningen och får tillbaka sin vanliga storlek.

Behandlingen kallas dilatation.

Ta bort åderbråck

Åderbråck i matstrupen kan behandlas vid en gastroskopi. Läkaren för ner ett gummiband genom gastroskopet. Gummibandet sätts runt åderbråcket så att blodet inte kan komma fram. Då skrumpnar åderbråcket ihop och blir mindre.

Behandlingen kallas ligering med gummiband.

Så mår du efteråt

Efter gastroskopin får du inte äta eller dricka på en timme. Det beror på att svalget är bedövat och du kan få ner mat eller dryck i luftstrupen i stället för i matstrupen.

Det kan kännas lite ömt och obehagligt i svalget i något dygn efter undersökningen.

Kör inte bil om du har fått lugnande eller avslappnande läkemedel

Du får stanna kvar på mottagningen i en timme om du har fått lugnande eller avslappnande läkemedel. Du kan behöva ta det lugnare än du brukar resten av dagen. Det beror på hur du mår.

Kör inte bil eller cykla förrän nästa dag. Din reaktionsförmåga kan vara nedsatt, även om du känner dig pigg.

När får jag svar?

Läkaren eller sjuksköterskan brukar kunna berätta direkt efteråt vad gastroskopin visade.

Du kan få resultatet utskrivet, om du vill. Du kan också ringa tillbaka till mottagningen vid ett senare tillfälle om du behöver få informationen igen. Du kan även logga in för att läsa din journal.

Svar på vävnadsprover

Det kan ta upp till några veckor att få provsvar, om du har lämnat vävnadsprover. Svaret skickas till den läkare som har skrivit remissen för provtagningen. Läkaren lämnar svaret till dig.

Det kan vara bra att fråga när och hur du får svaret på provet eftersom olika mottagningar kan ha olika rutiner.

Komplikationer

En komplikation är någonting oväntat och negativt som händer vid en undersökning eller behandling. Det är mycket ovanligt med komplikationer i samband med en gastroskopi. De som ändå kan uppstå är följande:

  • Blodtrycksfall.
  • Blödning i mage eller i tarmen.
  • Hål i tarmen i samband med provtagning.

Sådana komplikationer behandlas direkt i samband med gastroskopin.

Se till att du vet vem du ska kontakta

Fråga innan du lämnar mottagningen vem du ska kontakta om du får besvär när du kommit hem.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

En del bilder och prover sparas

Med hjälp av gastroskopet går det att ta bilder eller att spela in undersökningen. Bilder eller filmer som har tagits vid olika tillfällen kan sedan jämföras, till exempel före och efter en behandling.

När du lämnar prov i vården sparas en del prov i en biobank. Prover sparas för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Läs om prov i vården som sparas.

Påverka och delta i din vård

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Aktuella artiklar

Koloskopi

Koloskopi innebär att bli undersökt eller få behandling i tjocktarmen med hjälp av en mjuk, smal slang som förs in genom ändtarmsöppningen.

Rektoskopi

Rektoskopi innebär att en läkare för in ett smalt plaströr i ändtarmsöppningen för att undersöka en del av tarmen. Det tar ungefär tio minuter.

Så blir du delaktig i din vård

Genom att förbereda dig inför besöket kan du vara delaktig i din vård. Då kan du tillsammans med vårdpersonalen komma fram till den vård som passar bäst.

Till toppen av sidan