Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in på journalen från behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts felaktigt.

Jämtland Härjedalen

Du som har fått behandling i Jämtland Härjedalen

Du som fått vård i Region Jämtland Härjedalen kan läsa journalinformation som gäller besök som du har gjort från och med 2018-01-15 och framåt, med undantag för från ett fåtal verksamheter. Om du har fått vård i annan del av landet, så kan du även läsa journalinformationen som den regionen visar. Hur mycket information som visas varierar mellan de olika regionerna.

Följande information visas i Jämtland Härjedalen:

 • Journalanteckningar, förutom vissa känsliga uppgifter. Det kan till exempel vara om tidiga hypoteser, vid våld i nära relationer och vid oro för att barn far illa.
 • Journal från 1177 Vårdguiden på telefon, förutom vissa känsliga uppgifter (visas från och med 10 juni 2021)
 • Diagnoser
 • Vaccinationer (visas från och med december 2019)
 • Vårdkontakter
 • Läkemedel
 • Provsvar
 • Remisser (besvarade visas från och med 8 juni 2021)
 • Röntgensvar
 • Uppmärksamhetssignaler (visas från 8 juni 2021).

Under Vaccinationer kan du läsa vilket vaccin du fått mot covid-19, och vilka vaccinationer ditt barn har fått inom barnvaccinationsprogrammet.

Under Remisser kan du se frågeställningen och svaret när en remiss är behandlad och svaret är vidimerat. Om du har gjort en Egen vårdbegäran så visas den remissen inte upp i Journal via nätet. Det gör heller inte remisser som andra regioner eller privata vårdgivare har skickat på papper till Region Jämtland Härjedalen.

Under Uppmärksamhetssignaler dokumenterar vårdpersonalen kortfattat information som är viktig att känna till för den som ger dig vård. Det kan gälla överkänslighet, om du har någon smittsam sjukdom eller om en läkare har ordinerat något som innebär ett avsteg mot den behandling som oftast ges. Om du genomgår en behandling som är viktig för vården att känna till, eller har till exempel implantat eller proteser så dokumenteras det också som uppmärksamhetssignaler.

Det här kan du inte se:

 • Uppgifter som har skrivits tidigare än 15:e januari 2018
 • Uppgifter från folktandvården
 • Information som är nyare än 14 dagar – om vårdpersonalen inte har signerat/vidimerat den.

Information från dessa verksamheter visas överhuvudtaget inte:

 • Hälsocentralernas psykosociala enheter
 • Barn- och ungdomspsykiatrin
 • Ungdomsmottagningen
 • Psykiatriska slutenvården

Signerade och osignerade anteckningar

Signerade journalanteckningar visas så snart de är inskrivna i journalen. Osignerade journalanteckningar visas först 14 dagar efter att de skrivits in. Det kan dröja viss tid från vårdbesöket innan vårdpersonalen skriver in journalanteckningar.

Tidigare journaluppgifter

Om du vill ha tillgång till journaluppgifter som är registrerade i din journal före 15 januari 2018, eller annan information som inte visas i journalen via nätet, kan du begära en papperskopia. Kontakta då den verksamhet där du har fått vård.

Vad gäller i min region?

Klicka på regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter den region som du har valt.

Olika information från olika regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar. Det kan till exempel bero på att en mottagning inte visar all information i din journal via nätet.

Du kan se vad varje region visar för uppgifter genom att klicka på kartan med länsinformation när du är inloggad.

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

Du som är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer kan läsa information ur din journal på nätet. Det kan också din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.

Du som är 13–15 år och vill läsa din journal via nätet kan kontakta den mottagning där du har fått vård för att få tillgång till den information som hör till den mottagningen. Din eller dina vårdnadshavare kan också få tillgång till informationen men då behöver de också kontakta mottagningen.

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du som är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 13 år kan läsa hens journal genom din egen inloggning.

Kontakta verksamhetschefen på den mottagning där ditt barn får vård om du behöver få förlängd tillgång till barnets journal på den specifika mottagningen efter det att hen fyllt 13 år.

För att nå ditt barns journal loggar du in i din egen journal och växlar därefter till ditt barns journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom att logga in på 1177.se.

Läs mer om det i texten Gör ditt barns vårdärende via nätet.

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Du kan stänga av möjligheten att läsa din journal via nätet. Det kallas för att försegla journalen. Du förseglar din journal genom att klicka på Inställningar för Journalen när du är inloggad.

Du kan också försegla din journal genom att fylla i en blankett. Var blanketten finns och var du ska lämna in den varierar mellan de olika regionerna. Kontakta en vårdmottagning eller någon annan mottagning om du vill försegla din journal med en blankett. 

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla information som en viss mottagning eller avdelning har skrivit i din journal. Då visas inte den informationen från just den eller de mottagningarna, när du läser din journal via nätet.

Du kan försegla delar av din journal genom att fylla i en blankett på mottagningen. På blanketten anger du vilken mottagning, enhet eller avdelning som förseglingen ska gälla för. På blanketten kan du också ange om förseglingen bara ska gälla under en viss tid.

Bryta försegling

Du kan bryta förseglingen och göra din journal tillgänglig via nätet igen. Kontakta en vårdmottagning eller en någon annan mottagning får att få hjälp med det.

Vad innebär det att spärra journalen?

Du kan spärra information som en mottagning har skrivit i din journal så att den bara syns för personalen på just den mottagningen. Personal inom andra delar av vården kan inte läsa den spärrade informationen.

Du måste själv berätta vad som är nödvändigt för personalen att veta om dig om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till den spärrade informationen.

Jämtland Härjedalen

Spärra journal eller ta bort spärr i Jämtland Härjedalen

Du kan spärra journal eller ta bort spärr på något av följande sätt:

 • Logga in på 1177.se, välj Övriga tjänster och sedan Spärrtjänsten Jämtland Härjedalen. Välj Begäran om borttagande av spärr eller Begäran om spärr av journaluppgifter. E-tjänsten är öppen för dig som är 18 år eller äldre.
 • Kontakta det ställe där du har fått eller får din vård. Personalen ger dig då en blankett och kontrollerar din identitet. Personalen skickar sedan blanketten till spärradministrationen i Region Jämtland Härjedalen.

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan se i din journal via nätet hämtas automatiskt från vårdens journalsystem.

Det är inte säkert att du kan se information direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har dokumenterats. Kontakta mottagningen som har skrivit in informationen om du saknar något som du förväntar dig att se.

I de flesta regioner ser du även information i journalen efter samtal som du har haft med 1177 på telefon. Du når din journal via nätet genom att logga in på 1177.se.

Informationen i min journal stämmer inte

Kontakta den mottagning som har skrivit in informationen. Läs mer om vad som gäller i texten Din journal

Det saknas information i min journal

I dagsläget kan du inte läsa all din information i din journal via nätet. Tjänsten är inte helt utbyggd än. Tanken är du ska ha tillgång till all din journalinformation via nätet så småningom.

Vilken information du kan läsa skiljer sig också åt mellan olika regioner och olika mottagningar.

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har behandlats. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen. Där kan du få hjälp att få ut din journalinformation på papper. Läs mer om hur du gör för att läsa din pappersjournal här.

Medicinska frågor

Kontakta den vårdgivare som har skrivit in information om du har frågor om informationen som står i din journal.

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta supporten om du har synpunkter eller tekniska frågor om journalen. Supporten har öppet varje dag klockan 6-22.

Du kan kontakta supporten genom att fylla i formuläret som du når via denna sida. Längre ned i formuläret hittar du även telefonnummer till supporten.

Mer på 1177.se

Så loggar du in på 1177.se

För att logga in på 1177.se behöver du ha en e-legitimation, antingen BankID eller Freja e-id plus.

Support och tekniska krav för e-tjänsterna

Här kan du läsa mer tekniska krav och hur du gör om du får problem när du är inloggad på 1177.se.

Din journal

När du söker och får vård dokumenteras det i en patientjournal. Det främsta syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

Till toppen av sidan