Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information i din journal genom att logga in. Hur mycket information du kan läsa beror på i vilken region du har fått vård.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård skrivs information i vårdens journalsystem. Det kan till exempel vara information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

Logga in med e-legitimation för att läsa vad som står i din journal via nätet.

Vad gäller i min region?

Klicka på regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter den region som du har valt.

Olika information från olika regioner i inloggat läge

Hur mycket information du kan läsa när du loggar in varierar mellan olika regioner. Det varierar också mellan olika mottagningar. 

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in med behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts fel.

Jämtland Härjedalen

Information från Jämtland Härjedalen

Du som fått vård i Region Jämtland Härjedalen kan läsa journalinformation som gäller besök som du har gjort från och med 2018-01-15 och framåt, med undantag för från ett fåtal verksamheter.

Det som visas är de uppgifter som är införda i Cosmic. Cosmic är det journalsystem som de flesta mottagningar, avdelningar och hälsocentraler i Region Jämtland Härjedalen använder.   

Följande information visas i Jämtland Härjedalen:

 • Journalanteckningar, förutom vissa känsliga uppgifter. Det kan till exempel vara om tidiga hypoteser, vid våld i nära relationer och vid oro för att barn far illa.
 • Journal från 1177 Vårdguiden på telefon, förutom vissa känsliga uppgifter (visas från och med 10 juni 2021)
 • Diagnoser
 • Vaccinationer (visas från och med december 2019)
 • Vårdkontakter
 • Läkemedel
 • Provsvar
 • Remisser (besvarade visas från och med 8 juni 2021)
 • Röntgensvar
 • Uppmärksamhetssignaler (visas från 8 juni 2021).

Under Vaccinationer kan du läsa vilket vaccin du fått mot covid-19, och vilka vaccinationer ditt barn har fått inom barnvaccinationsprogrammet.

Under Remisser kan du se frågeställningen och svaret Du ser detta först när remissen är besvarad. Om du har gjort en Egen vårdbegäran så visas den remissen inte upp i Journal via nätet. Det gör heller inte remisser som andra regioner eller privata vårdgivare har skickat på papper till Region Jämtland Härjedalen.

Under Uppmärksamhetssignaler dokumenterar vårdpersonalen kortfattat information som är viktig att känna till för den som ger dig vård. Det kan gälla överkänslighet, om du har någon smittsam sjukdom eller om en läkare har ordinerat något som innebär ett avsteg mot den behandling som oftast ges. Om du genomgår en behandling som är viktig för vården att känna till, eller har till exempel implantat eller proteser så dokumenteras det också som uppmärksamhetssignaler.

Information från dessa verksamheter visas överhuvudtaget inte:

 • Folktandvården
 • Barn- och ungdomspsykiatrin
 • Ungdomsmottagningen
 • Psykiatriska slutenvården

Signerade och osignerade anteckningar

Varje gång du loggar in i tjänsten Journalen måste du välja om du vill se alla uppgifter i din journal eller om du vill dölja uppgifter som är nyare än 14 dagar. Nyare uppgifter kan vara osignerade. Det betyder att den vårdpersonal som är ansvarig för anteckningen inte har hunnit signera den efter att till exempel en medicinsk sekreterare lagt in den i journalen. Anteckningen kan därför komma att ändras innan den signeras. Journalen kan även innehålla känsliga besked som vårdpersonalen inte hunnit ge dig.

Tidigare journaluppgifter

Om du vill ha tillgång till journaluppgifter som är registrerade i din journal före 15 januari 2018, eller annan information som inte visas i journalen via nätet, kan du begära en papperskopia. Kontakta då den verksamhet där du har fått vård.

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan läsa i din journal via nätet hämtas automatiskt från vårdens olika journalsystem varje gång du loggar in i din journal.

Det är inte säkert att du kan läsa information direkt efter ditt besök på mottagningen. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har skrivits in. Kontakta mottagningen om du saknar något som du förväntar dig att se.

I de flesta regioner kan du också läsa information som sjuksköterskor skriver in i din journal när du ringer 1177.

Informationen i min journal stämmer inte

Kontakta den mottagning som har skrivit informationen, om du tycker att den inte stämmer. Läs mer i texten Din journal

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

Du som är 16 år eller äldre och har ett svenskt personnummer kan läsa information i din journal via nätet. Det kan också din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.

Du som är 13 – 15 år

Du som är 13 – 15 år kan i vissa fall läsa din journal via nätet. Kontakta den mottagning där du har fått vård för att få hjälp.

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du kan läsa barnets journal via nätet om barnet är yngre än 13 år. Du måste vara registrerad som barnets vårdnadshavare hos Skatteverket.

Logga först in i din egen journal. Klicka sedan på ditt barns namn under rubriken Växla journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom att logga in på 1177.

Tillgång till journalen efter barnet fyllt 13 år

Ibland kan du behöva läsa barnets journal på en särskild mottagning efter att barnet har fyllt 13 år. Kontakta mottagningen det gäller.

Det är verksamhetschefen eller en annan utsedd person som tar beslut om du får läsa barnets journal via nätet. Barnets vilja ska respekteras vid beslutet.

Hur gör jag för att min journal inte ska synas på nätet?

Du kan stänga av möjligheten för dig själv att läsa din journal via nätet. Det kallas att försegla journalen.

Logga in i journalen. Klicka på rubriken Inställningar för Journalen. Följ sedan instruktionen för att försegla din journal. Då loggas du ut och kan inte längre läsa din journal via nätet.

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla information som en särskild mottagning har skrivit i din journal. Då visas inte den informationen från just den mottagningen när du läser din journal via nätet.

Kontakta mottagningen det gäller om du vill försegla delar av din journal.

Bryta försegling

Du kan avsluta förseglingen så att din journal visas via nätet igen. Kontakta mottagningen det gäller för att få hjälp.

Vad innebär det att spärra journalen?

Du kan spärra information som en mottagning har skrivit i din journal. Det betyder att den informationen bara syns för personalen på just den mottagningen. Personal inom andra delar av vården kan inte läsa den spärrade informationen.

Du måste själv berätta vad som är nödvändigt för personalen att veta om dig om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till den spärrade informationen.

Jämtland Härjedalen

Spärra journal eller ta bort spärr i Jämtland Härjedalen

Du kan spärra journal eller ta bort (häva) spärr på något av följande sätt:

 • Logga in på 1177.se, välj Övriga tjänster och sedan Spärrtjänsten Jämtland Härjedalen. Välj Begäran om borttagande av spärr eller Begäran om spärr av journaluppgifter. E-tjänsten är öppen för dig som är 18 år eller äldre.
 • Kontakta det ställe där du har fått eller får din vård. Personalen ger dig då en blankett och kontrollerar din identitet. Personalen skickar sedan blanketten till spärradministrationen i Region Jämtland Härjedalen.
 • Ring till Region Jämtland Härjedalens växel på telefonnummer 063-15 30 00, och be att få bli kopplad till spärrservice.

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har fått vård. Då kan du få hjälp att få din journalinformation på papper.

Sök efter mottagningen för att hitta kontaktuppgifter.

Jämtland Härjedalen

Att beställa journalkopior i Jämtland Härjedalen

I Jämtland Härjedalen kan du också använda e-tjänsten Beställ journalkopior.

Mer detaljerad information om att beställa journalkopior i Jämtland Härjedalen finns i artikeln: Din journal.

Medicinska frågor

Kontakta den mottagning som har skrivit in information i din journal om du har frågor.

Mer på 1177.se

Så loggar du in på 1177.se

För att logga in på 1177.se behöver du ha en e-legitimation, antingen BankID eller Freja+.

Support och tekniska krav för e-tjänsterna

Här kan du läsa mer tekniska krav och hur du gör om du får problem när du är inloggad på 1177.se.

Din journal

När du söker och får vård dokumenteras det i en journal. Det görs framför allt för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

Till toppen av sidan