Blåssten

Blåssten kallas en eller flera stenar som har bildats i urinblåsan. Det kan hända om urin finns kvar i blåsan efter att du har kissat. Urinen som är kvar bildar kristaller, små korn, som i sin tur klumpar ihop sig till stenar.

Hos män beror blåssten ofta på att prostatan är förstorad, vilket gör det svårare att tömma urinblåsan. Hos kvinnor är framfall av livmodern och urinblåsan den vanligaste orsaken, eftersom det kan göra det svårt att tömma blåsan på all urin.

Risken att få blåssten ökar om du använder urinkateter, det vill säga en tunn mjuk slang, för att tömma urinblåsan.

Du kan ha blåssten i flera år utan att märka det. Om du får besvär brukar behandlingen hjälpa bra, men det kan bildas nya stenar efteråt.

Blåssten är ganska ovanligt.

Symtom

Om du har blåssten kan du

  • ha en ojämn urinstråle, som kan bli svagare eller helt upphör ibland
  • få vänta en stund innan flödet kommer igång när du vill kissa
  • ofta känna dig kissnödig
  • ha ont när du kissar
  • ofta få urinvägsinfektioner 
  • ha blod i urinen.

Om du har kateter och urinen rinner bredvid eller katetern glider ut, kan det bero på att du har blåssten.

Söka vård?

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177 om du misstänker att du har blåssten. Du kan också kontakta en vårdcentral. 

Undersökningar

Om du har blåssten är det vanligt att du får genomgå undersökningar som ultraljud, röntgen eller datortomografi av urinblåsan och cystoskopi, då urinblåsan undersöks med ett speciellt instrument.

Behandling

Om blåsstenen behöver tas bort görs också en cystoskopi. Då för läkaren in ett instrument i urinblåsan genom urinröret för att ta ut blåsstenen eller krossa den så att den kan spolas ut. Om stenen är stor kan det bli nödvändigt med en operation.

Om det är prostataförstoring som orsakat blåsstenen kan prostatakörteln behöva behandlas med läkemedel eller operation.

Läs mer: Njurar och urinvägar

Senast uppdaterad:
2015-09-25
Skribent:

Göran Umefjord, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvalls sjukhus.

Redaktör:

Katti Björklund, 1177 Vårdguiden