Att få hjälpmedel

Hjälpmedel vid ryggmärgsskada

Innehållet gäller Jönköpings län

Hjälpmedel som underlättar vardagen för dig med ett varaktigt funktionsnedsättning kan förskrivas. Behovet av hjälpmedel bedöms tillsammans med dig och din arbetsterapeut, fysioterapeut och läkare.

I början av din rehabilitering är det personalen på rehabiliteringskliniken som gör bedömningen i samråd med kollegor i kommunen. Senare, när du flyttat hem, görs bedömningen av personal i din kommun.

Egenansvarsprodukter

Vissa hjälpmedel och produkter får du själv ansvara för att köpa. De kallas egenansvarsprodukter. Det är hjälpmedel som inte kräver hälso- och sjukvårdens kompetens för bedömning, utprovning och anpassning.

Jönköpings län

I Jönköpings län är det Region Jönköpings län och länets kommuner som avgör vad som räknas som egenansvarsprodukt. 

Till toppen av sidan