OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Barn och covid-19

Innehållet gäller Halland

Hur länge behöver mitt sjuka barn stanna hemma? Hur bokar jag provtagning för covid-19 för barn?

Det viktigaste är att barn stannar hemma från skolan eller förskolan så snart man blir förkyld, känner sig sjuk eller får annat symtom på covid-19.

Covid-19 - coronavirus - symtom

Självprovtagning covid-19 kan bokas för barn från 6 år

  • Barn och ungdomar från årskurs 6 och uppåt bör, precis som vuxna, boka självprovtagning för covid-19 om de har haft symtom i minst i 24 timmar. Detta för att missa så lite som möjligt i skolan, något som har större betydelse ju högre årskurs barnet går i. Dessutom är det viktigt för att kontrollera smittspridning, då barn ofta har fler och mer spridda kontakter ju äldre barnet blir.
  • Barn som är 6-11 år har också möjlighet att boka självprovtagning. För många mindre barn kan det vara obehagligt att genomföra provtagningen, därför kan det då vara bättre att bara stanna hemma när barnet är sjukt.
  • Barn som är 0-5 år kan inte boka tid på självprovtagning och rekommenderas inte att lämna prov utan ska stanna hemma vid symtom och söka vård om det behövs.

Rekommendation att välja en provtagningsplats som erbjuder stöd av vårdpersonal vid provtagning av barn. Finns på en provtagningsplats per kommun. Framgår tydligt vilka som erbjuder det vid bokning av tid.

Självprovtagning covid-19 i Halland

Förberedelse för barn fyllda 13 år för att kunna logga in

En viktig förberedelse är att förälder eller annan vårdnadshavare hjälper sitt barn som fyllt 13 år att skaffa Mobilt BankID eller Freja eID plus redan nu så barnet kan logga in på 1177.se. Om barnet väl fått symtom kan barnet inte åka till banken eller ATG-ombud för att få det fixat. Skulle detta inträffa får tonåringen kontakta pandemimottagningen (om de bor i Halmstad eller Varberg) på telefon 010-476 19 13, vardagar 08.00 – 15.30 eller sin vårdcentral. Provtagningen sker då på mottagningen av vårdpersonal.
 
Så snart de är friska rekommenderas att föräldern sedan hjälper dem att skaffa Mobilt BankID eller Freja eID Plus. Bankens SäkerhetsID fungerar inte utan gäller bara för inloggning till bankens egna tjänster.
 

Hur länge ska ett barn vara hemma från skola, förskola och fritidsaktiviteter

 

Barn som tagit prov och har covid-19 (positivt provsvar)

Barn som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma och bara träffa dem de bor tillsammans med. Barnet får inte återvända till skola, fritidsaktiviteter eller annan plats där barnet träffar andra människor förrän tidigast 7 dagar efter barnet blev sjuk. Barnet ska då dessutom blivit betydligt bättre och ha varit fri från feber i minst 2 dagar. Om barnet efter denna tid har kvar symtom som lätt hosta, lätt snuva och försämrat lukt- och smaksinne, men inga andra symtom, bedöms barnet inte smitta längre, och kan då återgå till skola och annan verksamhet.
 

Barn och vuxna som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19

Vuxna och gymnasieelever som bor tillsammans med barnet som har covid-19 ska stanna hemma från när barnet fått provsvaret som bekräftar covid-19. De ska då vara hemma i sju dagar från det barnet provtogs, vilket i praktiken ofta blir cirka 5 dagar eftersom det redan gått ett par dagar medan barnet väntade på provsvar. Under väntan på provsvar får friska syskon som går på gymnasiet också gå i skolan.
 
De som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19 kan vara smittsamma trots att de inte har symtom, även om risken är liten. Om någon av de vuxna inte har möjlighet att jobba hemifrån kan den  personen ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. 
 
Barn som bor tillsammans med någon som har covid-19 behöver inte stanna hemma från förskola, grundskola eller gymnasie-särskolan om de är friska. Däremot bör även barnen avstå från andra sociala sammanhang utanför familjen, såsom fritidsaktiviteter och träffa vänner och släkt, under 14 dagar.
 
 

Barn som tagit prov men inte har covid-19 (negativt provsvar)

Barn vars provsvar inte visar covid-19 ska stanna hemma så länge barnet har feber och tills barnet känner sig friskt. Sedan kan barnet återgå till skola, fritidsaktiviteter och liknande där barnet träffar andra människor. Det behöver då inte ha gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk.
 
Utöver detta kan det finnas kompletterande rutiner på skolan så som vid magsjuka och liknande som man ska ta hänsyn till.
 

Barn som har symtom men inte tagit prov för covid-19

Barn kan vid snabbt övergående symtom (upp till ett dygn) gå tillbaka till skola och förskola när de varit friska och utan symtom i minst två dagar.

Exempel: Ett barn som vaknar och är lite hängigt, men redan nästa dag känner sig helt bra behöver inte testas. Barnet ska ändå stanna hemma i två dygn utan symtom, för att vara säker på att barnet inte blir sjukt. Efter två dygn utan symtom kan barnet gå tillbaka till skola, förskola och andra aktiviteter.

Barn som har symtom i mer än ett dygn ska stanna hemma i sju dagar. Om de är 12 år eller äldre rekommenderas de boka tid till självprovtagning covid-19. Det finns även möjlighet för förälder att logga in på 1177.se och boka tid för självprovtagning för de barn som är 6-11 år.

Barn som har varit hemma sjuka från förskola eller skola i minst 7 dygn och under de två sista dygnen varit utan feber och pigga kan gå tillbaka till förskolan och skolan även om de skulle ha kvar milda symtom. Lätt snuva och hosta efter en genomgången förkylning är inte ovanligt och kan för vissa barn kvarstå under flera veckor. Detta är då inget hinder från att vara på förskolan eller skolan.

Men allt är inte förkylningar eller covid-19: Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva när barnet varit utomhus, gråtit eller att barnet hostar några enstaka gånger, ska inte bedömas som symtom på infektion och möjlig covid-19. Det är naturliga reaktioner och barnet kan fortsätta gå i förskola och skola.

Lämning och hämtning av barn där föräldern har covid-19

Om en vårdnadshavare har konstaterad eller misstänkt covid-19, kan vårdnadshavaren ändå transportera, hämta och lämna sina barn i förskolan om det kan ske utan nära kontakter med andra. Hämtning och lämning görs i dessa fall utomhus. En bra rutin kan vara att föräldern ringer innan så att personalen till exempel kan hjälpa barnet på med kläder, packa ihop saker och följa med ut på gården där förälder möter upp.

 

Hur länge ska barn stanna hemma?

Till toppen av sidan