Om covid-19 – coronavirus

Barn och covid-19

Innehållet gäller Halland

Hur länge behöver mitt sjuka barn stanna hemma? När ska barnet ta prov för covid-19? Hur bokar jag provtagning för covid-19 för barn? När bokar barnet provtagning själv?

Det viktigaste är att barn stannar hemma från skolan eller förskolan så snart man blir förkyld, känner sig sjuk eller får annat symtom på covid-19. 

Covid-19 - coronavirus - symtom

Självprovtagning covid-19 kan bokas för barn från förskoleklass

  • Barn och ungdomar från förskoleklass och äldre som får symtom behöver precis som vuxna, boka självprovtagning för covid-19 direkt. 
  • Barn från 6 år och äldre som bor tillsammans med någon som har covid-19 och inte har symtom behöver boka tid till självprovtagningen och genomföra provtagningen på dag 5 från det den smittades provtagningsdatum. Vid symtom bokas tid för provtagning direkt.
  • Barn från 13 år utan symtom kan behöva boka tid till självprovtagning och provtas om barnet bedömts varit i nära kontakt med smittad utanför de som bor i samma hem.  Läs mer på sidan om smittspårning och punkt 3
  • Barn som är 0-5 år provtas i normalfallet inte. Det kan dock finnas tillfällen när det är lämpligt att provta för covid-19 – om barnet har symtom och det är känt att barnet har utsatts för smitta utanför hemmet, till exempel vid utbrott på förskola.

    Om någon i barnets familj redan har bekräftad covid-19 behöver inte det mindre barnet provtas eftersom då ska alla som bor tillsammans ändå stanna hemma i minst 7 dagar vilket förhindrar ytterligare smittspridning.

    Barn som går i förskolan kan inte boka tid till självprovtagningen utan provtagningen behöver, om det är aktuellt och barnet klarar det, genomföras av vårdcentralen.

Rekommendation att boka tid för självprovtagning på en provtagningsplats som erbjuder stöd av vårdpersonal vid provtagning av barn. Finns på en provtagningsplats per kommun. Framgår tydligt vilka som erbjuder det vid bokning av tid.

Självprovtagning covid-19 i Halland

Förberedelse för barn fyllda 13 år för att kunna logga in

En viktig förberedelse är att förälder eller annan vårdnadshavare hjälper sitt barn som fyllt 13 år att skaffa Mobilt BankID eller Freja eID Plus redan nu så barnet kan logga in på 1177.se. Om barnet väl fått symtom kan barnet inte åka till banken eller ATG-ombud för att få det fixat.
 
Om tonåringen inte har e-legitmation ännu så boka provtagning på pandemimottagningen (finns i Halmstad och Varberg) på telefon 010-476 19 13, vardagar 08.00 – 15.30 eller på en vårdcentral. Provtagningen sker då på mottagningen av vårdpersonal. För barn under 13 år kan föräldern logga in på 1177.se och boka provtagning som ombud för barnet.
 
Så snart tonåringen är frisk rekommenderas att föräldern sedan hjälper hen att skaffa Mobilt BankID eller Freja eID Plus. Bankens SäkerhetsID fungerar inte utan gäller bara för inloggning till bankens egna tjänster.
 

Självtest covid-19 som delas ut i skolan

På alla skolor i Halland med elever från årskurs 4 och äldre, inklusive gymnasiet, finns nu självtest covid-19 (PCR-test) på plats att dela ut för att snabbare hitta fler smittade och stoppa smittspridning. Självtesten används när en smittspårare meddelar en elev eller skolpersonal att de har varit i nära kontakt med en person i skolan som har fått covid-19. Självtest på skolan används endast för symtomfria elever och de kan gå i skolan så länge de är friska och inte fått några symtom. Snabbtest som man köper på apotek, affär eller på nätet ska inte användas, varken som del i smittspårning eller vid symtom. 
 
Självtestet delas ut på skolan och tas hem tillsammans med en instruktion och ett informationsbrev. Eleven behöver logga in och registrera provet på 1177.se. (Om eleven inte har e-legitimation ska inte självtestet genomföras utan tid bokas på pandemimottagningen eller vårdcentral.) Självtestet genomförs samma dag och lämnas in så snart som möjligt på valfri vårdcentral i Halland, gärna samma dag eller morgonen efter. Elever på gymnasiet kan välja att genomföra självtestet på skolan. Självtestet är ett PCR-test, dvs samma styp av säkra test som används på Självprovtagning covid-19. 
 
Om det går snabbare eller om du och ditt barn hellre vill kan ni alltid välja att använda självprovtagningen istället.
 
Elever med symtom ska inte använda självtesten från skolan utan ska stanna hemma och boka tid till Självprovtagning covid-19 i Halland.
 

Hur länge ska ett barn vara hemma från skola, förskola och fritidsaktiviteter

 

Barn som tagit prov och har covid-19 (positivt provsvar)

Barn som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma och bara träffa dem de bor tillsammans med. Barnet får inte återvända till skola, fritidsaktiviteter eller annan plats där barnet träffar andra människor förrän tidigast 7 dagar efter barnet blev sjuk. Barnet ska då dessutom blivit betydligt bättre och ha varit fri från feber i minst 2 dagar. Om barnet efter denna tid har kvar symtom som lätt hosta, lätt snuva och försämrat lukt- och smaksinne, men inga andra symtom, bedöms barnet inte smitta längre, och kan då återgå till skola och annan verksamhet.
 
 

Barn och vuxna som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19

Alla som bor tillsammans med personen som har covid-19 ska stanna hemma från när personen fått provsvaret som bekräftar covid-19. De ska då vara hemma i 7 dagar räknat från det datum då provet togs sedan kan de, om de är friska, gå tillbaka till skola och jobb.
 
Samtliga personer som bor tillsammans med någon som har covid-19 bör avstå från andra sociala kontakter utanför hushållet, såsom fritidsaktiviteter och träffa vänner och släkt, under 14 dagar (vilket är inkubationstiden för covid-19).
 
Exempel: Mamma Anna får symtom, bokar provtagning och tar sedan provet på tisdagen. På torsdagen får Anna provsvar som visar att hon har covid-19. Mamma Anna berättar för alla hon bor tillsammans med att hon har covid-19 och att samtliga ska stanna hemma från jobb, skola och förskola. De ska stanna hemma 7 dagar från Anna tog provet (på tisdagen). Det innebär att de som är symtomfria kan gå tillbaka till skola och jobb på onsdagen veckan efter provet togs.
 
De som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19 kan vara smittsamma trots att de inte har symtom. Om någon av de vuxna inte har möjlighet att jobba hemifrån kan den personen ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. De som är 6 år eller äldre ska boka tid för provtagning på dag 5 från den dagen den smittade tog sitt prov. Detta gäller även utan symtom. Om någon i hemmet som är 6 år eller äldre får symtom bör tid bokas för provtagning direkt. 
 
 
Undantag: Om en person är frisk och har haft bekräftad covid-19 de senaste 6 månaderna eller är fullvaccinerad (dos 2 tagen för minst 2 veckor sedan) behöver den personen inte stanna hemma eller genomföra provtagning även om någon i hemmet har covid-19. Men vara extra noga med att tvätta händerna, hålla avstånd och undvika sociala kontakter. Vid symtom ska alla stanna hemma och även den person som är vaccinerad ska boka tid för provtagning.

 

Barn som tagit prov men inte har covid-19 (negativt provsvar)

Barn vars provsvar inte visar covid-19 ska stanna hemma så länge barnet har feber och tills barnet känner sig friskt. Sedan kan barnet återgå till skola, fritidsaktiviteter och liknande där barnet träffar andra människor. Det behöver då inte ha gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk.
 
Utöver detta kan det finnas kompletterande rutiner på skolan så som vid magsjuka och liknande som man ska ta hänsyn till.
 

Barn som har symtom men inte tagit prov för covid-19

Alla kan vid snabbt övergående symtom (upp till ett dygn) gå tillbaka till skolan, förskolan och gymnasiet när de blivit helt friska och varit utan symtom i minst 2 dagar.

Exempel: Ett barn som vaknar och är lite hängigt, men redan nästa dag känner sig helt bra behöver inte testas. Barnet ska ändå stanna hemma i två dygn utan symtom, för att vara säker på att barnet inte blir sjukt. Efter två dygn utan symtom kan barnet gå tillbaka till skola, förskola och andra aktiviteter.

Barn i förskola
Barn som går i förskola och får symtom ska stanna hemma tills de är friska + två symtomfria dagar.

Barn som varit hemma i 7 dygn (eller mer) och under de två sista dygnen varit utan feber och är pigga kan gå tillbaka till förskolan även om de skulle ha kvar milda symtom. Lätt snuva och hosta efter en genomgången förkylning är inte ovanligt och kan för vissa barn kvarstå under flera veckor. Detta är då inget hinder från att vara på förskolan.

Barn i grundskolan
Barn i grundskolan med symtom (men som av någon anledning inte provtagits för covid-19) ska stanna hemma tills de är friska + 2 symtomfria dagar.

Barn som varit hemma i 7 dygn (eller mer) och under de två sista dygnen varit utan feber och är pigga kan gå tillbaka till skolan även om de skulle ha kvar milda symtom. Lätt snuva och hosta efter en genomgången förkylning är inte ovanligt och kan för vissa barn kvarstå under flera veckor. Detta är då inget hinder från att vara på skolan.

Barn från 6 år bör boka tid till självprovtagning covid-19 för test när de får symtom. 

Gymnasiet
Om symtom finns kvar i mer än ett dygn måste eleven stanna hemma från skolan i minst sju dagar. De ska logga in på 1177.se och boka tid till självprovtagning covid-19.

Elever som varit hemma i 7 dygn (eller mer) och under de två sista dygnen varit utan feber och är pigga kan gå tillbaka till skolan även om de skulle ha kvar milda symtom. Lätt snuva och hosta efter en genomgången förkylning är inte ovanligt och kan för vissa personer kvarstå under flera veckor. Detta är då inget hinder från att vara på skolan.

Men allt är inte förkylningar eller covid-19: Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva när barnet varit utomhus, gråtit eller att barnet hostar några enstaka gånger, ska inte bedömas som symtom på infektion och möjlig covid-19. Det är naturliga reaktioner och barnet kan fortsätta gå i förskola och skola.

Till toppen av sidan