OM VACCIN MOT COVID-19

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
Du behöver ta två doser av vaccinet för att få skydd mot sjukdomen.

Covid-19 är en nyupptäckt sjukdom. Det finns flera godkända vaccin mot covid-19 för användning i Sverige. Arbetet med ytterligare vaccin pågår. Den här texten uppdateras när det kommer mer information.

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

Välj region högst upp på sidan för att få rätt information. 

Den här artikeln finns också på lätt svenska.

Vilka erbjuds vaccination först?

Halland

Region Hallands preliminära tidplan för vaccination hittar du under rubriken När kan jag vaccinera mig längre ner i texten.

Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning personer ska erbjudas vaccination. Det kallas att vaccinationen görs i olika faser.

De med störst behov av skydd får vaccin först

Först erbjuds följande personer vaccin, det kallas fas 1:

 • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
 • Du som arbetar nära personer som bor på ett särskilt boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
 • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Sedan ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 2:

 • Du som är 65 år eller äldre. Det gäller också dig som fyller 65 år senare i år. 
 • Du som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, eller bor med någon som har det. 
 • Du som får behandling med dialys eller bor med någon som får det.
 • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
 • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Efter det ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 3:

 • Du som är 60–64 år.
 • Du som är 18 år eller äldre och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli svårare sjuk i covid-19, till exempel en kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.
 • Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att skydda dig och andra mot covid-19.

Sedan kommer resten av befolkningen som är mellan 18 år och 59 år att erbjudas vaccination

Läs mer om de rekommenderade prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats

När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin regionerna får och när de får doserna.

Det är frivilligt att vaccinera sig.

När rekommenderas inte vaccination?

I nuläget rekommenderas inte barn och ungdomar som är 17 år eller yngre att vaccinera sig. Du som är gravid rekommenderas inte heller vaccin i nuläget.

Det beror på att det ännu inte finns tillräckligt många studier där barn och gravida har fått vaccin.

Rådgör med en läkare om du är osäker på vad som gäller för dig eller ditt barn.

Du som tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion

Du som tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion som krävde vård på sjukhus, kan rådgöra med en läkare innan vaccinationen. Detsamma gäller om du tidigare har fått en så kraftig reaktion efter en vaccination att du har behövt söka vård.

Kan jag vaccinera mig mot andra sjukdomar samtidigt?

Två veckor före och två veckor efter att du har vaccinerat dig mot covid-19 ska du inte ta något annat vaccin. Det beror bland annat på att det ska gå att skilja på eventuella biverkningar från vaccinen.

Ska jag vaccinera mig även om jag har haft covid-19?

Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19. Du som nyligen har haft covid-19 med feber, hosta och andra kraftiga besvär har förmodligen ett bra skydd mot sjukdomen under de närmaste månaderna. Men man vet inte säkert hur länge ett bra skydd mot sjukdom finns kvar.  

När kan jag vaccinera mig?

Det är regionerna som ansvarar för att utföra vaccinationerna.

Halland

Vaccination mot covid-19 i Region Halland

Region Halland följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Fas 1

Den första fasen pågår och bedöms vara klar vecka 13.

I fas 1 vaccineras:

 • du som bor på särskilt boende för äldre.
 • du som har hemsjukvård.
 • du som har hemtjänst utan hemsjukvård och du som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård vaccineras på utsedda vårdcentraler i varje kommun. Du har fått ett brev om hur du gör för att boka vaccinationstid. 
 • du som arbetar patientnära inom äldrevård och äldreomsorg.
 • viss personal som arbetar patientnära inom Region Halland.

Här kan du som har hemtjänst och du som är över 18 år och bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård boka tid för vaccination.

Fas 2

Fas 2 startade vecka 7, med vaccinering av de som är 80 år och äldre. Fas 2 beräknas pågå till vecka 17. 

Viktig information för dig som är född 1942-1951

Du har fått, eller kommer snart att få, ett brev med ett erbjudande om att boka tid för vaccination. Du kan inte boka tid riktigt ännu. Det beror på att de planerade leveranserna blivit mindre än beräknat och det kommer ta några veckor till att vaccinera de som är 80 år och äldre samt personer som ingår i fas 1. Vi återkommer snart med mer information om när du kan boka.

I fas 2 vaccineras:

 • du som är 65 år och äldre (född 1956 eller tidigare). De äldsta erbjuds att vaccineras först. Du får ett brev från Region Halland om hur du ska göra för att boka vaccinationstid. 
  Brevet skickas ut i omgångar under de kommande veckorna. De som är äldst får brev först. Du som är över 80 år (född 1941 och tidigare) får brev i vecka 7. Du som är 70-79 år får brev i vecka 8 och du som är 65-70 år får brev efter ytterligare några veckor. Brevet innehåller information om hur du bokar tid för vaccination, var du kan vaccinera dig och vad du behöver tänka på innan och efter vaccinationen. Här kan du som är 80 år och äldre boka tid för vaccination.
 • du som får dialys eller har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation och du som bor tillsammans med en person som har det.
 • du som är vuxen och bor i en bostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) vaccineras i hemmet.
 • du som är vuxen och får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Du får ett brev från Region Halland om hur du ska göra för att boka vaccinationstid. 
 • personal inom vård och omsorg, inklusive tandvård och LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare. Även vårdnära personal verksamma i Halland hos privata vårdgivare med avtal med Region Halland.

Vaccinationen sker i de flesta fall på vårdcentralerna. Till en början erbjuds vaccination på några vårdcentraler per kommun. När Region Halland får större vaccinleveranser kommer samtliga vårdcentraler att erbjuda vaccination.

Fas 3

Preliminär start vecka 14.

I fas 3 vaccineras:

 • du som är 60–64 år.
 • du som är 18–59 år som tillhör en riskgrupp, exempelvis kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes och Downs syndrom.
 • du som av vissa anledningar har svårt att följa råd om smittskyddande åtgärder.

Vaccinationen sker i de flesta fall på vårdcentralerna. Region Halland planerar också för att komplettera med vaccination i andra lokaler i Kungsbacka (Tingbergshallen), Varberg (Arena Varberg), Falkenberg och Halmstad (Halmstad Arena).
När det är dags för fas 3 ges information på flera olika sätt. Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

Fas 4

Preliminär start vecka 17.

Under fas 4 vaccineras:

 • övriga vuxna personer 18-59 år som inte tillhör en riskgrupp.

Vaccinationen sker i de flesta fall på vårdcentralerna. Region Halland planerar också för att komplettera med vaccination i andra lokaler i Kungsbacka (Tingbergshallen), Varberg (Arena Varberg), Falkenberg och Halmstad (Halmstad Arena).
När det är dags för fas 4 ges information på flera olika sätt. Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

Hur får jag en tid för vaccination?

Än så länge är det bara du som är 80 år eller äldre, du som har hemtjänst eller som bor med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård, som kan boka tid för vaccination. Region Halland informerar prioriterade grupper i pågående fas om hur de får eller bokar tid för vaccination. Vi ber dig därför att inte kontakta vården eller ringa 1177 på telefon för frågor om bokning av vaccination.

Halland

Risk för bedrägerier

Det finns risk för bedrägerier i samband med vaccinationen mot covid-19. Region Halland ber ALDRIG att du ska logga in med bank-id eller din bankdosa via telefon för att bekräfta din bokning av vaccinationstid. 

Vaccination mot covid-19 är gratis i Sverige och Region Halland kräver därför ingen betalning av dig. Vid vaccination i hemmet är det alltid legitimerad personal från kommunen som kommer för att vaccinera och du får veta i förväg när vaccinationen ska ske.

Flera personer runt om i landet har utsatts för bedrägeriförsök av personer som säger att de är från 1177 Vårdguiden. 

1177 Vårdguiden på telefon ber dig aldrig att identifiera dig med e-legitimation i samtal om vaccination mot covid-19.

Så går vaccinationen till

Du får vaccinet med en spruta i överarmen.

Det krävs två doser för bra skydd

Du behöver två doser för att skyddet ska bli så bra som möjligt. Det varierar hur lång tid det ska vara mellan de två doserna, beroende på vilket vaccin du har fått. Fråga när du vaccinerar dig när du ska ta dos två.

Du kan inte räkna med att vara skyddad mot covid-19 efter första dosen. Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen, beroende på vilket vaccin du har fått. 

Du ska förstå informationen du får

När du vaccinerar dig ska du få information om vilket skydd du får genom vaccinet och vilka eventuella biverkningar vaccinet kan ge.

Du ska kunna förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor till den som vaccinerar om det är något du undrar över. 

Kan jag vaccinera mig om jag är sjuk?

Du ska inte vaccinera dig om du har en pågående infektion med feber eller symtom på covid-19. Du ska lämna prov för covid-19 om du har symtom som tyder på sjukdomen.

Så mår jag efteråt

Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter att du har vaccinerat dig. Du kan också känna dig frusen, få lite feber eller ont i lederna och musklerna. Det kallas för biverkningar och är vanligt hos de som fått vaccin mot covid-19.  

Besvären kommer oftast inom det första dygnet efter vaccinationen. De brukar gå över inom ett till två dygn.  

Stanna hemma om du får symtom efter vaccinationen  

Stanna hemma om du får symtom som feber, får ont i lederna och musklerna eller får ont i huvudet inom ett till två dygn efter vaccinationen. Det är förmodligen biverkningar av vaccinationen.Stanna hemma så länge du har symtom. 

Om symtomen inte går över inom ett dygn behöver du lämna prov. Det är för att få veta om du har covid-19, till exempel för att du blev smittad innan du vaccinerade dig.   

Rapportera in biverkningar till Läkemedelsverket

Du kan rapportera in misstänkta biverkningar av vaccinet till Läkemedelsverket. De har i uppdrag att följa och övervaka effekten av läkemedel, inklusive vacciner. Även vårdpersonal ska rapportera in misstänkta biverkningar av vaccinet.

Fortsätt att följa de allmänna råden

Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden, även när du är vaccinerad. Följ råden så länge de gäller.

Det beror på flera saker:

 • Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen.
 • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
 • Det finns också en liten risk att du kan bli smittad och sprida viruset, även om du själv inte får symtom. 
 • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.

Är vaccinet säkert?

De vaccin mot covid-19 som godkänns har genomgått samma noggranna säkerhetskontroller som andra vacciner. Stora grupper människor har fått vaccinet och effekterna och biverkningarna har studerats.

Att det har gått snabbt att ta fram vaccin mot sjukdomen beror bland annat på att forskare från många länder har samarbetat. Många länder och företag i hela världen har också satsat stora resurser.

I texten Så fungerar vaccin kan du läsa mer om säkerheten hos vaccin.  

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om hur vacciner godkänns.

Läs mer om vaccin mot covid-19

Frågor och svar på 1177.se om vaccinationerna mot covid-19.

Folkhälsomyndighetens samlade information om vaccinationer mot covid-19.

Läkemedelsverket samlade information om covid-19. Du kan bland annat läsa mer om de olika vaccin som används. 

Läkemedelsupplysningen drivs av Läkemedelsverket. Dit kan du ringa och få svar på allmänna frågor om vacciner.

Till toppen av sidan