Leder

SLE

SLE, systemisk lupus erythematosus, är en kronisk inflammatorisk sjukdom som hör till de reumatiska sjukdomarna. Immunförsvaret angriper den egna kroppen när man har SLE.

Ärftlighet, rökning, och vissa läkemedel kan öka risken att få SLE. Besvären kommer och går i perioder, ibland är du sjuk och ibland har du inga besvär alls. Oftast är det lederna, huden, blodet och njurarna som blir inflammerade, men även nervsystemet, lungorna och hjärtat kan påverkas.

Du kan inte bli helt frisk från SLE, men symtomen kan lindras med hjälp av läkemedel mot smärtan och inflammationen. Cellhämmande mediciner, så kallade cytostatika, och kortison kan hjälpa om du har svåra besvär. Du kan behöva vårdas en tid på sjukhus om de inre organen blir inflammerade.

Många får en lindrig variant av sjukdomen, men en del får svårare besvär. Nio av tio som får sjukdomen är kvinnor.

Till toppen av sidan