Pung och testiklar

Bitestikelinflammation

Du behöver få behandling snabbt om du har bitestikelinflammation. Oftast räcker det att du får behandling med antibiotika.

Det är ovanligt, men att det gör ont i pungen kan bero på att testikeln har vridit sig. Testikelvridning är vanligare hos yngre personer än hos vuxna.

Symtom

Det är vanligt att du har eller fler av följande symtom om du har bitestikelinflammation:

  • Ena halvan av pungen svullnar och gör ont.
  • Du känner dig ordentligt sjuk.
  • Du får feber.
  • Du behöver kissa oftare än vanligt
  • Du kan känna att det svider när du kissar
  • Du kan vara öm mellan penisen och ändtarmsöppningen.

Vad kan jag göra själv?

Du kan skydda dig mot bitestikelinflammation genom att använda kondom vid samlag.

När ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du får en svullnad eller ömhet i pungen som kommer gradvis, eller om du har andra symtom på bitestikelinflammation. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Om det är bråttom

Sök vård direkt på en akutmottagning om du plötsligt får mycket ont i pungen och det inte går över inom några minuter. Det kan i så fall vara symtom på testikelvridning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Gotland

Undersökningar och utredningar

Läkaren undersöker om ömheten och svullnaden sitter i testiklarna eller bitestiklarna. Det gör hen genom att känna på pungen.

Prov för att utesluta andra sjukdomar

Du får oftast lämna prov som ger svar på om du har gonorréklamydia eller urinvägsinfektion. Det är sjukdomar som kan leda till testikelinflammation.

En del prov ger svar direkt, medan andra prover kan behöva skickas till ett laboratorium. Du brukar få svar från läkaren inom en vecka.

Blodprov för att mäta snabbsänkan

Du kan också få lämna ett blodprov för att mäta CRP-värdet. Det provet kallas även snabbsänka. Provet visar om du har en inflammation. Provsvaret brukar ta några minuter.

Du kan behöva göra ett ultraljud

Du kan behöva bli undersökt med ultraljud, till exempel om läkaren har svårt att avgöra om värken beror på en inflammation i bitestikeln, eller på något annat.

Du får då en remiss till en röntgenläkare.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Behandling

Bitestikelinflammation orsakas nästan alltid av bakterier och behandlas med antibiotika. Du kan också få smärtstillande läkemedel.

Oftast får du ta antibiotika i två till tre veckor. De flesta brukar må bättre efter tre dygn. Men det är viktigt att inte sluta ta antibiotika, även om symtomen försvinner.

Det kan hända att du blir väldigt sjuk om inflammationen har börjat med en urinvägsinfektion. Då kan du till en början behöva sjukhusvård under några dagar och få antibiotika direkt i blodet. 

Återbesök efter ett par veckor

Du får komma på återbesök efter ett par veckor. Då undersöker läkaren att inflammationen har läkt som den ska. Ofta är pungen då mindre svullen och då behöver du inte komma tillbaka för fler undersökningar.

Ibland kan bitestikeln vara lite svullen och öm en lång tid efter inflammationen. Du kan köpa receptfria läkemedel mot smärta på apoteket. Prata med din läkare om receptfria läkemedel inte hjälper.

Du kan även pröva att använda suspensoar, det kan hjälpa om pungen värker och tynger.

Vad händer i kroppen?

Bitestikelinflammation som orsakas av urinvägsinflammation eller klamydia beror på att bakterier sprids från urinblåsan via urinröret och sädesledaren till bitestikeln.

Bitestikelinflammation är en inflammation i ena eller båda bitestiklarna. Bitestiklarna sitter ovanpå testiklarna i pungen. Testiklarna producerar spermier, som sedan mognar i bitestiklarna. En inflammation i en bitestikel beror oftast på att bakterier från urinvägarna har spridit sig.

Vanliga orsaker som leder till bitestikelinflammation är:

Ovanliga orsaker som leder till bitestikelinflammation är:

Ju äldre du är desto större är sannolikheten att inflammationen beror på urinvägsinfektion. Det beror på att det är vanligt att prostata blir förstorad. Då kan du få svårt att tömma urinblåsan helt när du kissar. När urinblåsan inte töms helt, kan det bildas bakterier i urinen som är kvar.

Ju yngre du är desto vanligare är det att inflammationen beror på könssjukdomen klamydia, som spridits från urinröret till bitestikeln.

Beställ klamydiatest på nätet

Eftersom du kan ha klamydia utan att ha några symtom, är det alltid bra att testa dig om du misstänker eller oroar dig för att ha blivit fått sjukdomen. I de flesta regioner kan du beställa ett klamydiatest på nätet.

Biverkningar och följdsjukdomar

Bitestikelinflammation leder sällan till några komplikationer om du får behandling i tid.

Bitestikelinflammation som inte behandlas kan göra så att du får en testikelinflammation. Det kan i sin tur leda till att du blir steril om du inte får behandling.

Till toppen av sidan