ATT SÖKA STÖD OCH HJÄLP

Att kontakta en psykolog eller psykoterapeut

Det finns olika sätt att få kontakt med en psykolog eller psykoterapeut. Du kan antingen söka psykoterapi genom sjukvården i din region eller privat. Det finns även andra vårdgivare. Kostnaden varierar mellan de olika alternativen.

Den här texten är för dig som är vuxen. Du som är ung kan läsa mer på UMO.se.

Söka inom sjukvården

Kontakta en vårdcentral om du behöver prata med någon. Många vårdcentraler erbjuder ett antal stödsamtal eller korttidsterapi. Det kan exempelvis vara rådgivning, psykoterapi eller annan psykologisk behandling. Det kan vara så att du först får träffa en läkare för bedömning.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller mottagning du vill i hela landet.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård. Vissa mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Besök på mottagning eller videosamtal

Psykoterapisamtal sker vanligtvis på en mottagning, men det blir även allt vanligare att videosamtala med en psykolog eller psykoterapeut.

Det finns flera digitala vårdgivare som erbjuder samtalsstöd och psykoterapi via video. En del erbjuder tjänsten till vanlig sjukvårdtaxa, en del är privata. Kostnaden kan därför variera.

KBT via internet

En del behandlingar kan du få tillgång till genom din telefon eller dator. Då får du först möta en psykolog eller psykoterapeut, och får sedan ta del av en psykoterapeutisk behandling via internet. Behandlaren kan svara på frågor och stötta dig med de uppgifter och övningar som du gör. Läs mer om KBT via internet.

Specialiserade mottagningar

Om den hjälp du behöver inte finns på vårdcentralen kan du söka till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Ibland behövs en remiss från vårdcentralen, ibland kan du söka direkt med en så kallad egenremiss.

Läs mer om att söka psykiatrisk vård här.

Avgiften betalas av din region

När du söker psykolog eller psykoterapeut inom sjukvården bekostas behandlingen av regionen där du är folkbokförd, och du betalar inte mer än högkostnadsskyddet. All personal som arbetar inom hälso- och sjukvården omfattas av tystnadsplikt.  

Det är viktigt att det känns bra att prata med den behandlare du träffar. Känns det inte bra med en person, ska du be att få träffa någon annan.

Om du är missnöjd med den hjälp du har fått kan du klaga på vården. Läs mer här om du vill veta hur du gör om du inte är nöjd med vården.

Söka privat behandling

Du kan också söka en psykolog eller psykoterapeut privat. Då får du betala behandlingen själv. Avgifter för privat psykoterapi kan variera, men ofta ligger kostnaden på mellan 800 och 1500 kronor i timmen. 

Besöken sker oftast på en mottagning, men det finns många som erbjuder videosamtal. Det finns även flera privata vårdgivare som erbjuder KBT-behandling via internet. Kostnaden för olika tjänster varierar mellan olika företag.

Vad har behandlaren för utbildning?

Ta reda på vad den du träffar har för kompetens. Psykolog och psykoterapeut är så kallade skyddade yrkestitlar, vilket innebär att de har en yrkeslegitimation som är godkänd av Socialstyrelsen.

Om du går till en terapeut som inte är legitimerad har du inte samma skydd. En auktoriserad, certifierad, diplomerad eller ackrediterad terapeut är inte samma sak som legitimerad. Du har alltid rätt att fråga den du träffar vad hen har för utbildning och erfarenhet.

Hur hittar jag någon som är legitimerad?

För att hitta en legitimerad psykolog eller psykoterapeut kan du använda dig av sökfunktionen hos en förening. Längre ner på sidan finns länkar till föreningar där du kan söka legitimerade behandlare.

Det kan vara bra att veta att inte alla legitimerade psykologer och psykoterapeuter anmäler sig till en söktjänst. Därför kan det hända att du inte får någon träff om du söker en viss behandlare, trots att hen har legitimation.

Vill du veta om en specifik privat psykolog eller psykoterapeut är legitimerad kan du ringa eller mejla till Socialstyrelsen.

Ingen jourverksamhet

Privata psykologer och psykoterapeuter arbetar under andra förutsättningar än inom sjukvården. De har till exempel ingen akutmottagning med jourtider och det finns sällan läkare på mottagningen.

Om du under psykoterapin behöver en samtidig läkarkontakt, läkemedel eller sjukintyg så måste du söka hjälp på en annan vårdmottagning.

Söka andra vårdgivare

I vissa hemförsäkringar ingår ett visst antal samtal med en psykolog eller psykoterapeut. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som ingår i din försäkring.

Du som arbetar kan ibland få samtal med psykolog hos företagshälsovården.

Om du studerar på högskolan kan du kontakta studenthälsan, som ibland kan erbjuda samtalsstöd.

Du kan också söka psykoterapi via ett universitet eller institut som utbildar psykologer eller psykoterapeuter. Då kan du få träffa en person som är under utbildning, och som utför psykoterapin under handledning. Samtalen spelas in eller filmas för att underlätta handledningen och säkerställa en bra behandling.  Du kan själv söka efter dessa på nätet. 

Till toppen av sidan