Att söka stöd och hjälp

Att må dåligt som vuxen, stöd och vård Gotland

Innehållet gäller Gotland

Mår du psykiskt dåligt finns det hjälp att få. Här ser du vart du kan vända dig för att få råd, stöd och vård. För att få veta var du kan få hjälp kan du också ringa 1177 på telefon. Rådgivningen är öppet dygnet runt, året runt och är gratis.

Stöd och vård vid psykisk ohälsa, Gotland

Mår du psykiskt dåligt finns det hjälp att få. Här ser du vart du kan vända dig för att få råd, stöd och vård. För att få veta var du kan få hjälp kan du också ringa 1177 på telefon. Rådgivningen är öppet dygnet runt, året runt och är gratis.

För barn och ungdomar finns det annat stöd och vård än för vuxna. Läs mer här om ungdomar och psykisk ohälsa, stöd och vård på Gotland

Vid akuta problem med psykisk hälsa, vuxna

Vid akut behov av vård vid psykisk ohälsa, kontakta psykiatrins jourmottagning direkt, telefon 0498-26 80 05 klockan 08.00-16.30. Från klockan 16.30 samt under nätter och helger är telefonen vidarekopplad till 1177 på telefon som har kontakt med jourmottagningen. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

  • Tecken på psykos, exempelvis vanföreställningar och hörselhallucinationer.
  • Mani som ofta yttrar sig som en överdriven upprymdhet, överaktivitet och ett extremt. stort självförtroende vilket kan leda till ogenomtänkta och dumdristiga handlingar. Personer med mani kan också lätt bli irriterade och vissa behöver mindre sömn.
  • Svår depression med exempelvis självmordstankar.
  • Överhängande risk för självmordshandling.

Hit kan man vända sig när man mår dåligt som vuxen på Gotland

Det finns flera olika sätt för den som mår dåligt psykiskt att få hjälp från Region Gotlands verksamheter, både från sjukvården och andra enheter inom regionen, till exempel socialtjänsten och anhörigstöd.

Stöd och vård vid psykisk ohälsa, Gotland

Till toppen av sidan