Att söka stöd och hjälp

Att må dåligt som vuxen, stöd och vård Gotland

Innehållet gäller Gotland

Mår du psykiskt dåligt finns det hjälp att få. Här ser du vart du kan vända dig för att få råd, stöd och vård. För att få veta var du kan få hjälp kan du också ringa 1177 på telefon. Rådgivningen är öppet dygnet runt, året runt och är gratis.

Stöd och vård vid psykisk ohälsa, Gotland

Mår du psykiskt dåligt finns det hjälp att få. Här ser du vart du kan vända dig för att få råd, stöd och vård. För att få veta var du kan få hjälp kan du också ringa 1177 på telefon. Rådgivningen är öppet dygnet runt, året runt och är gratis.

För barn och ungdomar finns det annat stöd och vård än för vuxna. Läs mer här om ungdomar och psykisk ohälsa, stöd och vård på Gotland

Om du behöver akut hjälp

Om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig eller om du har planer på att ta ditt liv ska du ringa 112.

Hit kan man vända sig när man mår dåligt som vuxen på Gotland

Det finns flera olika sätt för den som mår dåligt psykiskt att få hjälp från Region Gotlands verksamheter, både från sjukvården och andra enheter inom regionen, till exempel socialtjänsten och anhörigstöd.

Kontakta vårdcentralen vid psykisk ohälsa

Är du 18 år eller äldre och upplever psykisk ohälsa tar du i första hand kontakt med din vårdcentral. Vårdcentralerna ger vård och behandling vid psykisk ohälsa. Behövs mer specialiserad vård hjälper de till så att du får kontakt med psykiatrin.
Sök och hitta vårdcentral på Gotland - klicka här

Stöd och hjälp till familjer

Socialtjänsten

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barns och ungdomars uppväxtvillkor. Man arbetar med att ge föräldrar den hjälp och det stöd de behöver för att kunna ta hand om sitt barn. Läs mer på Region Gotlands webbplats om Socialtjänsten.

Familjestöd

Familjestödsenheten erbjuder stöd och vägledning för barn, ungdomar och deras föräldrar. Läs mer på Region Gotlands webbplats för familjestödsenheten.

Stöd och vård vid psykisk ohälsa, Gotland

Till toppen av sidan