Bildundersökningar och röntgen

Tandröntgen

Med tandröntgen kan tandläkaren eller tandhygienisten upptäcka sådant som de inte kan se med egna ögon. Det kan vara till exempel hål under fyllningar och mellan tänderna. Undersökningen tar några minuter och gör inte ont.

Person som sitter i en tandläkarstol och ska röntga tänderna.
Vid tandröntgen placeras en bildplatta i din mun. Du får också en halskrage under hakan som skydd mot röntgenstrålningen.

Tandröntgen är ofta en del av en större undersökning av tänder och käke.

Läs mer om undersökning av vuxnas tänder.

Lär mer om undersökning av barns tänder.

Förberedelser

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt inför en undersökning med röntgen av tänder och mun.

Så går det till

En undersökning med tandröntgen kan göras av en tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska.

Du får en halskrage eller en skärm att hålla under hakan som skyddar mot röntgenstrålningen.

Tandvårdspersonalen sätter en liten fyrkantig bildplatta i din mun. Bildplattan kallas också sensor. Du biter försiktigt ihop tänderna. En röntgenkamera riktas mot den del av din mun som ska undersökas. Du får sitta alldeles stilla för att bilden ska bli skarp.

Sensorn är kopplad till en dator. Röntgenstrålarna går igenom munnen och träffar sensorn. Bilderna visas på datorns skärm direkt. Skador eller hål syns oftast som mörkare områden på bilderna.

Det gör inte ont att få en tand röntgad men sensorn kan skava i munnen.

Undersökningen är oftast klar på några minuter. Ibland kan det ta längre tid. Det beror på hur många bilder som behöver tas.

Tandröntgen och graviditet

Det går bra att bli undersökt med tandröntgen även om du är gravid, eftersom stråldosen är mycket låg. Halskragen eller skärmen som du håller under hakan ger också ett bra skydd.

Så mår du efteråt

Du mår som vanligt efter en tandröntgen.

När får jag svar?

Röntgenbilderna visas direkt på tandvårdspersonalens datorskärm. Hen berättar vad röntgenbilderna visar och om du behöver någon behandling.

Varför görs tandröntgen?

Det kan finns olika orsaker till att göra en undersökning med tandröntgen.

När diagnosen är oklar

Det kan finnas olika orsaker till att du har tandvärk. Med röntgenbilder kan tandläkaren ställa rätt diagnos och ge rätt behandling.

Hål i tänderna

Röntgenbilder kan visa om det finns hål under lagningar eller mellan tänderna. På bilderna syns också hur djupa hålen är.

Läs mer om hål i tänderna.

Tandlossning

Röntgenbilder kan visa om du har tecken på tandlossning. Det är en infektion i tandens fäste och som kan leda till att tänderna långsamt lossnar från käken.

Ta bort en tand

Röntgenbilder kan visa hur tandroten ser ut och hur den sitter i käkbenet. Det avgör hur tandläkaren väljer att ta bort en tand, eftersom det finns olika sätt att göra det på.

När tanden är borta visar röntgenbilder om det finns delar av rötter kvar. Bilderna visar också om läkningen går som den ska.

Behandling med rotfyllning

Röntgenbilder kan visa om en rotfyllning har blivit tät. Bakterier kan tränga förbi fyllningen och ut ur tandroten om rotfyllningen inte är tät. Då blir käkbenet infekterat.

Behandling med tandimplantat

Tandläkaren kan se på röntgenbilder hur käkbenet ser ut innan hen sätter in tandimplantat. Det är skruvar som opereras in i käkbenet och fungerar som en konstgjord tandrot. Tandläkaren fäster en eller flera konstgjorda tänder på implantatet, så kallade kronor och broar.

Behandling med tandställning

Barn kan behöva en tandställning när tänderna sitter snett eller inte kommer fram. De kan också sitta för tätt eller för glest. En sådan behandling kallas tandreglering. För att kunna avgöra vilken typ av tandställning som blir bäst behöver tandläkaren titta på röntgenbilder för att se hur nya tänder kommer fram.

Tänderna som inte kommer fram som de ska

Hos en del barn kommer de permanenta tänderna inte fram som de ska. Röntgenbilderna visar om det beror på att tanden ligger fel i käken eller om barnet saknar tandanlag för att det ska kunna bildas en tand.

Om du har skadat en tand

Du kan behöva undersökas med röntgen om du har slagit ut eller skadat en tand.

Försäkringsbolagen kan ge ersättning för den här typen av tandskador. Du behöver skicka med röntgenbilder om du söker ersättning. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.  

Komplikationer och följdsjukdomar

Dosen av strålningen vid en tandröntgen är mycket låg och brukar inte ge några biverkningar.

Personalen går ut ur rummet när bilden tas trots att strålningsdosen är mycket låg. De skulle annars skulle utsättas för strålning många gånger varje dag.

Mer på 1177.se

Undersökning av vuxnas tänder

En vanlig tandläkarundersökning brukar ta 20-40 minuter. En undersökning av tänderna syftar till att ta reda på om man har några problem eller sjukdomar i tänderna.

Undersökning av barns tänder

Vid tre års ålder kallas alla barn till tandläkaren för sin första undersökning.

Tandvärk

Tandvärk är ett tecken på en eller flera tänder har skadats av någon anledning. Det är oftast en infektion i en tand som gör att det känns ont.

Till toppen av sidan