Kognition och kommunikation

Tolkcentralen Region Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Du som är döv, dövblind, vuxendöv, hörselskadad eller hörande kan få tolkservice genom tolkcentralen.

Du kan få hjälp med tolkning i olika vardagssituationer såsom exempelvis vid sjukvårdsbesök, arbetsplatsträffar, familjeangelägenheter eller fritidsaktiviteter.

Teckenspråkstolkat om tolkcentralen 

Teckenspråkstolkat om bland annat regler och rättigheter i vården 

Beställa tolk

Är du i behov av teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk och TSS (tecken som stöd) skickar du en beställning via e-post eller webbformuläret för tolkbeställning. 

Formulär för tolkbeställning 

E-post till tolkcentralen: tolkcentralen@regiongavleborg.se 

Vid akut behov av tolk kvällar och helger kontakta SOS-alarm, text- och bildtelefon 026-10 00 90.

Du kan få teckenspråkstolkning och skrivtolkning på distans. Kontakta tolkcentralen för mer information.

Blir du inlagd på sjukhus för fortsatt vård finns det möjlighet att låna en läsplatta från tolkcentralen. Läsplattan kan du använda för att kontakta distanstolk vid spontana, oplanerade samtal med vårdpersonal på kväller, nätter och helger.

Dövteam

Till dövteamet kan du som är döv, eller har en hörselnedsättning och kommunicerar på teckenspråk, vända dig för pedagogiskt och psykosocialt stöd. 

Det kan exempelvis vara vid kontakt med andra myndigheter eller verksamheter, råd och stöd gällande lagstiftningar och bidrag, översättning av brev och texter samt digitala lösningar. Dövteamet ger även information och stöd till anhöriga.

Dövteamet finns hos hörselvården. Tisdagar jämna veckor 10.00–11.00 kan du besöka dövteamet.

Kontakt

Vid akut behov av tolk kvällar och helger kontakta SOS-alarm, text- och bildtelefon 026-10 00 90.

Telefon

026-15 51 94
070-845 51 94 (Inga beställningar via SMS)

Bildtelefon

tolkcentralen.gavle@ectalk.se 

Texttelefon

026-10 22 44

Öppettider

Öppettider och besöksinformation till tolkcentralen 

Externa kontakttjänster

Du som har funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan kontakta Region Gävleborg genom att använda Post- och telestyrelsens kostnadsfria tjänster för samtal.

Texttelefoni

  • Förmedlar samtal mellan text och tal.
  • Tolkar på svenska och engelska.

SIP: texttelefon@texttelefoni.se

Texttelefon: 020-60 06 00

Telefon: 020-60 06 50

Mer information finns på texttelefoni.se

Bildtelefoni

  • Gör det möjligt för dig som använder teckenspråk att ringa till den som talar.
  • Tolkar på svenska.

SIP: tolk@tolk.sip.nu

Telefon: 020-28 00 20

Mer information finns på bildtelefoni.net

Teletal

  • Du och den du samtalar med har direktkontakt med varandra och en samtalstolk ger stöd vid behov.
  • Tolkar på svenska.

Telefon: 020-22 11 44

Mer information finns på teletal.se 

Till toppen av sidan