Ovanliga infektioner och tillstånd

Stelkramp

Stelkramp är en mycket ovanlig sjukdom i Sverige. Den orsakas av bakterier och gör att du får ihållande kramper i musklerna. Stelkramp är livshotande, men om du får tidig behandling blir du oftast återställd.

De flesta i Sverige har ett bra skydd mot stelkramp. Du som är född efter 1960 är oftast vaccinerad i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Förnya din vaccination om det är mer än 20 år sedan du fick vaccin där stelkrampsskydd ingick.

Symtom på stelkramp

Stelkramp orsakas av bakterier.  De bildar ett gift som kan göra att du blir känsligare för ljud och ljus. Du kan också få ihållande kramper i musklerna och svårt att andas. Kramperna börjar i ansiktet och halsen och sprider sig till armar och ben.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att du har stelkramp. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Kontakta en vårdcentral om ett eller fler påståenden som nämns nedan stämmer in på dig:

  • Du är inte vaccinerad mot stelkramp.
  • Du har inte fått så många vaccinationer som behövs.
  • Du har fått ett djurbett eller annat sår och är osäker på om du har ett tillräckligt vaccinationsskydd.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

Då får du hjälp att bedöma dina symtom och kan få råd om vad du kan göra själv och om du bör söka vård. Du kan läsa mer om vad som gäller om du behöver vård i texten Vård utomlands.

Så smittar stelkramp

Stelkramp är mycket allvarlig sårinfektion. Den börjar oftast i ett sår som har kommit i kontakt med bakterierna som finns i jord. Du kan också smittas genom bett av djur. Stelkrampsbakterier finns normalt i tarmen hos många djur och i jord som gödslats. Hundar och katter kan ha stelkrampsbakterier i munnen. Det beror på att djuren bitit på föremål i naturen eller slickat på sina tassar. Stelkramp smittar inte mellan människor.

Det tar oftast mellan tre dygn och tre veckor från det att du blivit smittad till att du blir sjuk.

Behandling

Vid behandling av stelkramp är det vanligt att få kramplösande läkemedel, antibiotika och immunglobulin som fungerar som ett motgift.

Du kan få kramper och svårt att andas om du har fått stelkramp. Därför kan du behöva vård i respirator och vara sövd tills giftet har försvunnit ur kroppen. Det kan ta flera veckor.

Kontrollera stelkrampsskyddet

Vid alla typer av sår som kan ha kommit i kontakt med stelkrampsbakterier bör stelkrampsskyddet ses över.

Förnya din vaccination om det är mer än 20 år sedan din senaste vaccination med vaccin som skyddar mot stelkramp. Kontakta en vårdcentral om du är osäker på om du har stelkrampsskydd.

Till toppen av sidan