Lärande, förståelse och minne

När barn har svårigheter med tal och språk

Barn kan ha svårt att utveckla sitt tal och språk på flera sätt. De kan till exempel ha svårt att få fram ord eller uttala ord, ha svårt att förstå vad andra säger eller ha svårt att göra sig förstådda. Det finns stöd och hjälp att få om barnet behöver.

Språk och tal är viktiga för barnets utveckling. Förutom hur man pratar handlar det också om att kunna förstå och göra sig förstådd, fungera tillsammans med andra, kommunicera och att lära sig saker.

Här kan du läsa mer om hur barns tal och språk utvecklas i olika åldrar. För de allra flesta utvecklas språket och talet väldigt snabbt under de första åren.

En del har svårigheter i utvecklingen av tal och språk och behöver få hjälp. Här kan du läsa om när.

Aktuella artiklar

Till toppen av sidan