LÄRANDE, FÖRSTÅELSE OCH MINNE

När barn har svårigheter med tal och språk

Barn kan ha svårt att utveckla sitt tal och språk på flera sätt. De kan till exempel ha svårt att få fram ord eller uttala ord, ha svårt att förstå vad andra säger eller ha svårt att göra sig förstådda. Det finns stöd och hjälp att få om barnet behöver.

Aktuella artiklar

Till toppen av sidan