Hälso- och sjukvård i Gävleborg

Hälso- och sjukvård i Region Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Du ska få den vård du behöver när du behöver den. För det finns länets hälsocentraler, sjukhus och rådgivning som servar hela länet i olika omfattning och under olika tider på dygnet.

Råd om vård

En stor del av vården består av rådgivning till patienter. Många av dessa råd kan ges via telefon vilket gör att du slipper resa för att få stöd och hjälp. 1177 har alltid öppet och ger dig råd om vård eller hjälper dig att få vård och stöd om du behöver det.

Sjukvårdsrådgivningen når du på telefon 1177.

Vård nära dig

Den vård du behöver ofta ska du få nära. Vården ges på länets hälsocentraler och har öppet vardagar. Du kan själv välja vilken hälsocentral du vill tillhöra. Vissa hälsocentraler har även familjeläkarjourer och öppet på kvällar och helger.

Vård som du söker digitalt

Du kan också söka vård digitalt genom Min vård Gävleborg. Du når vårdtjänsten genom att ladda ner appen eller genom en webblänk. I Min vård Gävleborg kan du söka vård och ha digitala besök med vården i Region Gävleborg.

Läs mer om Min vård Gävleborg

Vård på sjukhusen

Den vård som du behöver mer sällan är samlade på länets akutsjukhus. Vården har samlats för att kvaliteten kan hållas hög. Gävle och Hudiksvall är de sjukhusen som utför både planerade besök och behandlingar samt akuta behandlingar. Sjukhuset i Bollnäs ger viss akutsjukvård och vissa planerade operationer. En del planerade operationer utförs även på sjukhusen i Sandviken och Söderhamn.

Sjukhusen har många mottagningar som du oftast behöver en remiss för att få besöka. Remissen får du antingen från din familjeläkare på din hälsocentral eller också kan du skicka en så kallad egen vårdbegäran.

Om du har frågor om vård, medicinering eller behandling som du påbörjat på ett sjukhus kan du kontakta din mottagning direkt.

Vård du behöver snabbt

Ibland behöver du snabbt få vård. Är det inte livshotande kan du ringa 1177 eller söka vård på din hälsocentral eller familjeläkarjour. Du kan också söka vård digitalt genom Min vård Gävleborg

När det är livshotande eller mycket brådskande ska du larma en ambulans på telefon 112. Ambulanserna är utplacerade över hela länet och förflyttar sig hela tiden för att säkra så korta utryckningstider som möjligt. Det finns också tillgång till en ambulanshelikopter när det behövs. Ambulanspersonalen kan ge avancerad vård direkt på plats.

Du kan också söka vård direkt på akutmottagningarna men ett samtal till 1177 rekommenderas först. Väntetiden kan annars bli lång om ditt tillstånd inte är akut eller brådskande.

När länets vård inte räcker till

Viss vård är så pass avancerad och genomförs så sällan att den endast utförs på ett fåtal sjukhus i landet. Du får givetvis tillgång även till denna vård när du behöver den och bedömningen görs av läkare. 

Aktuella artiklar

Hälsoval Gävleborg

I Region Gävleborg kallas vårdvalet Hälsoval Gävleborg. Du kan välja den hälsocentral som passar dig bäst. Du kan välja en hälsocentral som är offentligt driven eller en privat hälsocentral.

Till toppen av sidan