Vård vid resa utomlands

Tandvård utomlands

Oavsett var i världen du befinner dig kan du få tandvård om du själv betalar kostnaden för de undersökningar och behandlingar du får.

Om du är i ett europeiskt land får du ofta ta del av det landets socialförsäkringssystem för att minska tandvårdskostnaderna. Det gäller särskilt om du behöver akut hjälp, alltså tandvård som inte kan vänta tills du kommer hem igen.

Varför du är i landet påverkar kostnaden

Vad du betalar i tandvårdskostnader utomlands beror på om du befinner dig tillfälligt i ett land eller bor där under en längre tid. Det beror också på om du arbetar i ett annat land, har flyttat dit som pensionär eller är studerande. Sådana omständigheter påverkar vilket socialförsäkringssystem du ska tillhöra, det svenska eller det system som finns i landet som du bor eller vistas i.

Det kan vara bra att veta att tandvård för barn och ungdomar ofta kostar i andra länder.

Storbritannien och Nordirland

Storbritannien med Nordirland är inte längre medlem i EU. På Försäkringskassans webbplats finns information om vad som gäller just nu. 

Viktigt att ta med EU-kortet

Flera EU-kort i en hög.
EU:s medlemsländer har kommit överens om att alla som ingår i sitt hemlands socialförsäkringssystem ska få ett EU-kort.

Den som är socialförsäkrad i Sverige har rätt till ett europeiskt sjukförsäkringskort, som kallas EU-kort. Det visar att du ingår i det svenska socialförsäkringssystemet.

Kortet hjälper dig som tillfälligt vistas i något av följande länder att få akut tandvård till samma pris som de som är försäkrade i det landet:

  • Alla länder inom EU
  • Island
  • Liechtenstein
  • Schweiz.

EU-kortet beställer du från Försäkringskassan, gärna i god tid före avresan.

Om du till exempel under en semesterresa behöver akut tandvård kan du kontakta en tandläkare som ingår i landets sjukvårdssystem. Du måste kunna visa upp ditt EU-kort och en giltig ID-handling.

Har du glömt ditt EU-kort eller inte hunnit skaffa det, kan du visa upp ett provisoriskt intyg istället. Ett sådant intyg kan du beställa hos Försäkringskassan och det kan faxas till din tandläkare eller dit du bor, till exempel ditt hotell.

Utan kort eller intyg betalar du

Du betalar själv hela vårdkostnaden om du varken har EU-kort eller ett provisoriskt intyg med dig. När du kommer hem igen kan du mot kvitto söka ersättning hos Försäkringskassan. En obetald faktura godtas inte av Försäkringskassan.

Studerar du inom EU har du rätt till akut tandvård i det landet du studerar på samma villkor som landets invånare. Även då ska du ha ditt EU-kort med dig till tandläkaren.

EU-kort behövs inte i Norden

Vid tillfällig vistelse i Norden har du rätt till akut tandvård till samma kostnad som den som är försäkrad i det land där vården ges, men då behövs inget EU-kort. Det räcker med att du kan visa ditt pass eller id-kort. Du ska också ange din bostadsadress.

I övriga världen får du betala vad tandvården kostar. Det kan vara bra att ha en reseförsäkring som även täcker tandvård om du är på resa.

Planerad tandvård ersätts i efterhand

Det kallas för planerad tandvård om du väljer att söka tandvård utomlands. Då har du rätt att få ersättning för vården om den utförs inom EU och i EES-länderna Island, Liechtenstein eller Norge. Den ersättningen motsvarar det du skulle ha fått om tandvården utförts i Sverige av medicinska skäl. Till exempel ersätts du inte för estetisk tandvård. De egna kostnaderna för vården får du som vanligt räkna in i det så kallade högkostnadsskyddet för tandvård som finns i Sverige. Du kan också använda ditt svenska tandvårdsstöd.

Du kan få ett så kallat förhandsbesked av Försäkringskassan. Då får du veta i förväg hur mycket ersättning du skulle kunna få för en viss behandling om den utförs vid en bestämd tidpunkt.

Läs mer på 1177.se

Tandvård när du är över 23 år - statligt tandvårdsstöd

Fram till och med det år du fyller 23 år är din tandvård avgiftsfri. 1 januari det år du fyller 24 år börjar du betala för din tandvård. Om du är folkbokförd i Sverige får du då börja ta del av det statliga tandvårdsstödet.

Vård utomlands

Om du blir sjuk och behöver vård i ett land utanför Sverige gäller olika regler beroende på vilket land du är i och hur snabbt du behöver få vård.

Särskilt tandvårdsbidrag

Du kan behöva förebyggande tandvård om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna. Då kan du ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag, STB.

Till toppen av sidan