Stöd och behandling på nätet

Digital psykiatri Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

För att det ska bli lättare för dig som patient i kommunikationen till din behandlare finns digitalt stöd. Det blir också enklare att få information från din vårdgivare samt att tillgängligheten till psykologisk behandling förbättras.

Ett digitalt stöd till en KBT-behandling kan exempelvis vara att du som patient har möjlighet att fylla i dina hemuppgifter i mobilen via Stöd och behandling (SoB). Nedan hittar du de stödprogram som finns idag. 

Digital psykiatri är en enhet som arbetar mot alla vuxenpsykiatriska mottagningar i Region Gävleborg. Enheten arbetar bland annat med att utveckla olika digitala stöd som komplement till den traditionella vården inom psykiatrin.

Till toppen av sidan