Sunda vanor

Livsstilstest

Innehållet gäller Gävleborg

Här kan du anonymt testa dina levnadsvanor. Du kan göra test om dina alkoholvanor, tobaksvanor, matvanor, hur fysiskt aktiv du är, din mentala hälsa, din stressnivå och sömn.

När du gör de specifika testerna inom respektive levnadsvaneområde får du personligt anpassade råd baserade på dina svar. Du får konkreta tips och verktyg som stöd för förändring.

Välj ett livsstilstest 

Till toppen av sidan