Så fungerar kroppen

Blodgrupper

Blodet innehåller röda blodkroppar. Dessa kan delas in i olika blodgrupper. Vid en blodtransfusion är det viktigt att blodgivarens blodgrupp stämmer överens med blodgruppen hos den person som tar emot blod. De två vanligaste systemen för att dela in blodgrupper är AB0-systemet och Rh-systemet.

Sammanställning av vilka blodgrupper som kan ge blod till vem.
Alla blodgrupper passar inte ihop med varandra. Därför testas alltid blodet före en transfusion.

De här kombinationerna är möjliga inom Rh-systemet:
Rh+ kan ge blod till: Rh+ 
Rh- kan ge blod till: Rh+ och Rh-

I en nödsituation kan alla ta emot blod av typen 0 Rh-

Blod som är av typen 0 Rh- kan i en nödsituation tas emot av alla. På operationsavdelningar och akutmottagningar brukar det därför finnas sådant blod. Då kan man använda det i situationer då blod behövs snabbt och när det inte finns tid att testa givarens och mottagarens blod.

Rh-negativ blodgrupp och graviditet

Ibland händer det att en person som är gravid har blod av typen Rh- och bär på ett foster med Rh+. Då kan det bildas antikroppar mot fostrets blodkroppar i mammans blod. Ibland kan det göra att barnet föds med allvarlig blodbrist och det finns risk för hjärnskador. Därför kan barnets blod behöva bytas. Nu för tiden finns det bra sätt att övervaka och behandla gravida och foster med olika Rh-blodgrupper. Därför är det numera ovanligt att blodet behöver bytas på barnet.

Till toppen av sidan