Stöd och anpassningar i vardagen

HJÄLPMEDEL

Du kan få olika typer av stöd om du har en funktionsnedsättning. Här kan du läsa om olika tolktjänster och om hur du kan söka bidrag för att till exempel anpassa din bil eller bostad. Du kan också läsa om olika typer av stöd och anpassningar i skola och i arbetsliv.

Till toppen av sidan