Barnhälsovård i Gävleborg

Undersökning vid 3 år

Innehållet gäller Gävleborg

Vid detta besök träffar du och ditt barn en läkare och sjuksköterska.

En hälsoundersökning kommer att genomföras och vi samtalar om levnadsvanor och barnets hälsa och utveckling. 

Bildspel för barn

För att besöket ska bli så positivt som möjligt för barnet är det bra om barnet vet vad som ska hända. Titta på bildspelet tillsammans. Om barnet mår bra och är utvilat innan ni kommer så fungerar undersökningen bäst.

Till toppen av sidan