Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Barnhälsovård i Gävleborg

Undersökning vid 3 år

Innehållet gäller Gävleborg

Vid detta besök träffar du och ditt barn en läkare och sjuksköterska.

En hälsoundersökning kommer att genomföras och vi samtalar om levnadsvanor och barnets hälsa och utveckling. 

Bildspel för barn

För att besöket ska bli så positivt som möjligt för barnet är det bra om barnet vet vad som ska hända. Titta på bildspelet tillsammans. Om barnet mår bra och är utvilat innan ni kommer så fungerar undersökningen bäst.

Till toppen av sidan