Barnhälsovård i Gävleborg

Undersökning vid 3 år

Innehållet gäller Gävleborg

Vid detta besök träffar du och ditt barn en läkare och sjuksköterska.

En hälsoundersökning kommer att genomföras och vi samtalar om levnadsvanor och barnets hälsa och utveckling. 

Till toppen av sidan