Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Barnhälsovård i Gävleborg

Undersökning vid 2,5 år

Innehållet gäller Gävleborg

Vid 2,5 år besöket görs en bedömning av barnets språk- och talutveckling.

Sjuksköterskan kontrollerar hur barnet förstår när andra pratar och hur barnet pratar själv. Barnet får titta på bilder och visa att hen förstår vad det föreställer.

Inför besöket skickar barnhälsovården hem ett frågeformulär om barnets språkutveckling som ska fyllas i och tas med till besöket.

Bildspel för barn

För att besöket ska bli så positivt som möjligt för barnet är det bra om barnet vet vad som ska hända. Titta på bildspelet tillsammans. Om barnet mår bra och är utvilat innan ni kommer så fungerar undersökningen bäst.

Till toppen av sidan