Barnhälsovård i Gävleborg

Undersökning vid 2,5 år

Innehållet gäller Gävleborg

Vid 2,5 år besöket görs en bedömning av barnets språk- och talutveckling.

Sjuksköterskan kontrollerar hur barnet förstår när andra pratar och hur barnet pratar själv. Barnet får titta på bilder och visa att hen förstår vad det föreställer.

Inför besöket skickar barnhälsovården hem ett frågeformulär om barnets språkutveckling som ska fyllas i och tas med till besöket.

Till toppen av sidan