Vanliga besvär och sjukdomar hos barn

Infektioner hos barn i förskolan

Innehållet gäller Gävleborg

Att barn är sjuka då och då är helt naturligt. De får infektioner oftare än vuxna eftersom de inte har träffat på smittämnena förut. Att få infektioner är viktigt för barnets immunförsvar. Små barn har i genomsnitt 6–8 luftvägsinfektioner per år. När barnet är 4–5-år brukar antalet infektioner minska.

Det går inte helt att undvika att infektioner sprids i småbarnsgrupper eftersom de flesta infektioner smittar precis innan sjukdomen bryter ut. När ett barn blir sjukt har sannolikt flera andra barn redan fått samma smitta. Däremot kan onödig smittspridning av infektioner hos barn inom förskoleverksamheten minskas.

Du som är vårdnadshavare måste vara beredd på att vara hemma med ditt barn flera gånger varje termin för att låta infektionen läka ut och för att minska risken för smittspridning.

När ska barnet stanna hemma?

 • Feber: Stanna hemma tills ditt barn har varit feberfri i minst 24 timmar utan febernedsättande läkemedel.
 • Diarré eller kräkning: Stanna hemma tills barnet kan äta normalt och det har gått 48 timmar sedan barnet senast kräktes eller hade vattentunn diarré. I magsjuketider kan smittspridningen inom förskolan begränsas genom att även syskon till sjuka barn stannar hemma.
 • Trötthet: Stanna hemma när barnet är så trött att det inte orkar med de vanliga aktiviteterna på förskolan. Till exempel om barnet inte har kunnat sova på grund av hosta. Barnet ska orka delta i aktiviteter både inom- och utomhus.
 • Antibiotikabehandling: Stanna hemma tills barnet är feberfri, har ett gott allmäntillstånd och tills behandlingen har pågått i minst två dygn.
 • Tillfällig läkemedelsbehandling: Stanna hemma om ditt barn behandlas med en medicin som en vuxen behöver ge, till exempel ögondroppar eller antibiotika. Förskolepersonalen är inte skyldig att ge tillfällig medicin till ditt barn.
 • Barnets infektionstillstånd ska inte kräva ökad omvårdnad på förskolan. Till exempel ska förskolepersonalen inte behöva sköta upprepade tvättningar av kladdiga ögon eller sköta behandling av svinkoppor.

Kom ihåg: Barnet kan vara aktivt hemma men orkar ändå inte vara med i barngruppen. Du är expert på ditt barn och kan göra de rätta bedömningarna på hemmaplan. På förskolan bedömer personalen om ditt barn orkar vara med eller inte.

Vissa smittsamma sjukdomar faller under smittskyddslagen. Det är då vårdpersonalen som avgör hur ditt barn ska vara hemma. Läs mer om smittskyddslagen.

Information om antibiotika

Kroppen har ett eget försvar mot virus- och bakterieinfektioner. Det gör att de flesta infektioner går över av sig själva. En allvarlig bakterieinfektion kan stoppas med hjälp av penicillin eller andra antibiotika. Antibiotika har ingen effekt på virusinfektioner.

Läkaren bedömer om ditt barn ska ha antibiotika och vilken sort det ska få.

Kom ihåg: Har läkaren skrivit ut antibiotika är det viktigt att ta hela kuren. Infektionen kan annars komma tillbaka, även om barnet verkar må bra redan efter några dagars behandling.

Antibiotika ska inte ges i onödan

Antibiotika kan ge biverkningar. Dessutom kan bakterierna bli resistenta. Det betyder att bakterier blir motståndskraftiga mot olika antibiotika. Det kan då bli svårt att behandla vanliga infektioner såsom  öroninflammation, hudinfektion och lunginflammation i framtiden.

Andelen resistenta bakterier ökar för varje år. Att smittas av en resistent bakterie är oftast inte farligt för en frisk person. Men för någon som är allvarligt sjuk eller har opererats kan det vara farligt att få en infektion som är svår att behandla. Bästa sättet att stoppa resistensutvecklingen är att inte använda antibiotika i onödan.

Läs mer om antibiotika

Hygienrutiner på förskolan

Infektioner smittar på olika sätt. De kan föras över mellan personer genom händerna eller föremål. Eller genom livsmedel som blivit förorenade på grund av dålig handhygien.

Det bästa sättet att undvika onödiga infektioner på förskolor är alltså god hygien. Rena händer är det absolut viktigaste sättet att förhindra infektioner. Så tvätta händerna med tvål och vatten. Vill du vara extra noga om du är sjuk kan du köpa handdesinfektionsmedel på apoteket. Det är skonsamt för huden och mycket effektivt mot nästan alla bakterier och virus.

Förskolan har hygienrutiner för att bryta och förebygga smittspridning på förskolan. Det är kommunens miljönämnd som ansvarar för att rutinerna följs. Förskolepersonalen har en helhetsbild över infektionsläget bland barnen och kan ibland besluta att tillfälligt skärpa hygienrutinerna på förskolan.

Så undviker du och ditt barn infektioner

För att undvika infektioner finns enkla råd att följa:

 • Tvätta händerna ofta – tvätta alltid händerna efter toalettbesök och före måltider.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Se till att snuttefiltar, kramdjur och andra föremål som barnet tar med till förskolan tvättas och rengörs regelbundet.
 • Ät och sov på regelbundna tider.
 • Rör på dig och var fysiskt aktivitet, gärna utomhus.
Till toppen av sidan