Sår och blåmärken

Blåmärken

Blåmärken är vanliga, speciellt hos barn som slår sig när de leker. Ett blåmärke innebär att det har blivit en blödning i huden. Det kan göra ont och kännas ömt. Blåmärket kan ändra färg och ibland flytta sig nedåt i huden, till exempel från foten ner mot tårna.

Blåmärken på ett barnben.
Det är vanligt att barn får flera små blåmärken på underbenen efter lek och idrott.

Ett blåmärke försvinner oftast av sig självt efter några dagar.

Symtom

Ett blåmärke ändrar vanligen färg innan det försvinner.

Ett blåmärke kan göra ont och kännas ömt, och det kan bli svullet runt omkring. När blåmärket börjar försvinna byter det vanligen färg och kan fortfarande göra ont.

Vad kan jag göra själv?

Det är bra att försöka kyla ner det skadade området precis när skadan har inträffat och om blåmärket verkar bli stort. Då drar blodkärlen ihop sig och blödningen minskar. Kylan minskar även svullnaden kring skadan.

Så här kan du göra för att kyla ner det skadade området:

  • Lägg is eller något annat kallt från frysen i en plastpåse. Vira in det kalla i en handduk, elastisk binda eller ett klädesplagg och tryck mot skadan. Tryck inte isen direkt mot huden eftersom det kan bli för kallt och huden kan skadas.
  • Det går bra att hålla den skadade kroppsdelen under kallt vatten om du inte har någon is.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som får blåmärken behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Kontakta en vårdcentral om du eller ett barn får många eller stora blåmärken utan att ha slagit i någonting. Sök även vård om det blir stora blåmärken även av en liten skada.

Du behöver inte söka vård någon annanstans om det är stängt. Vänta tills vårdcentralen öppnar.

Om det är bråttom

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning så snart det går om du har ett eller flera av följande besvär:

  • Du får stora eller många blåmärken i samband med att du tar blodförtunnande läkemedel.
  • Du får stora eller många blåmärken tillsammans med till exempel näsblod eller att tandköttet blöder, utan att du vet varför.
  • Du får blåmärken runt båda ögonen eller bakom båda öronen efter ett slag i huvudet. Det kan ta något dygn efter skadan innan blåmärkena syns.

Du behöver inte söka vård någon annanstans om det är stängt. Vänta tills den jouröppna mottagningen eller vårdcentralen öppnar.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Vad är ett blåmärke?

Ett exempel på ett blåmärke som har flyttat sig från mellanfoten ner mot tårna.

Du kan få ett blåmärke i eller under huden efter att du till exempel fått ett slag eller stött emot någonting hårt. Då kan ett blodkärl gå sönder och blod komma ut i vävnaden runt skadan.

När blödningen sitter i huden syns blåmärket snabbt, men när blödningen sitter längre ner under huden kan det dröja upp till ett dygn innan blåmärket syns på huden.

Blåmärken kan du få på många olika sätt, till exempel när du ramlar eller stöter emot någonting i samband med idrott eller lek. Det är vanligt att barn har många blåmärken på underbenen.

Ett blåmärke kan också komma efter ett stick eller bett av en insekt. Det beror på att bettet eller sticket har orsakat en blödning i huden.

Ett blåmärke vid ögat kallas också för en blåtira.

Blåmärken kan ändra färg och plats

Till en början är färgen på blåmärket blått till rött, men efter några dygn blir färgen gul och grön. Ett stort blåmärke kan flytta sig nedåt i huden på grund av tyngdlagen. Till exempel kan ett blåmärke på vaden efter några dagar missfärga foten.

En del får oftare blåmärken än andra

Ditt blod och dina blodkärl påverkar hur lätt du har att få blåmärken, till exempel genom blodets förmåga att levra sig. Du kan också få blåmärken lättare om du behöver använda läkemedel som tunnar ut blodet.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Mer på 1177.se:

Så fungerar blodet

Blodet transporterar syre, hormoner, näringsämnen, avfallsprodukter, salter och värme. Blodet består av olika typer av blodkroppar och en vätska som kallas blodplasma. En vuxen persons kropp innehåller ungefär fem liter blod.

Till toppen av sidan