Vaccin mot covid-19 i Region Dalarna

Vävnadsprov och cellprov

Gynekologisk cellprovtagning

Vid gynekologisk cellprovtagning tas ett cellprov från livmodertappen. Provet tas för att tidigt upptäcka cellförändringar som annars kan leda till livmoderhalscancer. Det är viktigt att gå till provtagningen när du blir kallad. Du som är över 23 år erbjuds cellprovtagning regelbundet.

Dalarna

Gynekologisk cellprovtagning i Dalarna

I Dalarna handläggs gynekologisk cellprovskontroll enligt ett nytt nationellt vårdprogram sedan 17 januari 2018.

Du som är 23-64 år erbjuds regelbunden cellprovtagning, i nuläget vart tredje år. Cellprovet analyseras i första hand för HPV (humant papillomvirus) och/eller cellförändringar beroende på din ålder. Cellförändringar indelas i låggradiga och höggradiga förändringar.

Efter cellprovtagningen skickas ett brevsvar ut där det framkommer om provet är normalt eller om det finns anledning till ytterligare utredning. Utredningen bestäms bland annat av din ålder och om provet visade HPV och/eller cellförändringar.

Gynekologisk cellprovtagning erbjuds regelbundet till kvinnor i Sverige. Genom att cellförändringar då kan upptäckas och behandlas tidigt ger provtagningen ett skydd mot livmoderhalscancer. Sjukdomen har därför blivit betydligt mindre vanlig under de senaste 40 åren.

Det skiljer sig mellan olika regioner hur ofta du kallas och hur cellprovet analyseras. 

Läs mer om cellprov, vilka som kallas och hur provet analyseras i din region:

Du som bor i någon av regionerna Gävleborg eller Västernorrland läser vidare här.

Du som bor i en region som inte nämns i ovanstående länk, läser vidare här.

Till toppen av sidan