Lärande, förståelse och minne

Tourettes syndrom hos barn

Tourettes syndrom innebär att barnet har rörelsetics och ljudtics under minst ett år. Det är vanligt att ticsen kommer olika ofta och att det varierar mellan rörelser och ljud. Barn med Tourettes syndrom kan få bra hjälp för att bli av med tics eller ticsa mindre.

Tics är ofrivilliga, plötsliga och återkommande rörelser eller ljud. Tics kan förekomma i enkla eller svåra former. Ibland kan tics minska eller försvinna av sig själva.

I den här artikeln används ordet barn för barn och unga upp till 18 år. Artikeln vänder sig till dig som är vårdnadshavare eller närstående till ett barn som har tics.

Blekinge

Sök hjälp och stöd i Blekinge

Hjälp och stöd för barn och unga

Barn och unga som lider av tourettes syndrom kan få hjälp vid följande instanser, i denna ordning:

0-5 år

  1. Barnavårdscentral
  2. Mödra- och barnhälsovårdspsykologer
  3. Barn- och ungdomspsykiatri

6-17 år

  1. Elevhälsa
  2. Vårdcentral
  3. Barn- och ungdomspsykiatri

Hjälp och stöd för vuxna

Vuxna som behöver vård och stöd kontaktar:
18 år och äldre

Till toppen av sidan