Vården i Blekinge

Folktandvården i Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

Folktandvården Blekinge har mottagningar på många platser runt om i Blekinge. Folktandvården är indelad i allmäntandvård och specialisttandvård.

Allmäntandvård

Det är allmäntandvården du går till på ditt vanliga tandläkarbesök. Folktandvården Blekinge har elva allmäntandvårdsmottagningar. Allmäntandvårdsmottagningarna erbjuder tandvård till alla åldersgrupper. Tandvården omfattar bland annat rådgivning och förebyggande vård. 

Information om återbud, ombokning och uteblivande

Du som patient har ett eget ansvar för bokade tider. Kontakta din klinik för att av- eller omboka din tid. Du kan också lämna ett meddelande på klinikens telefonsvarare eller enkelt göra en av- eller ombokning via e-tjänsten på klinikens sida här på 1177.se (gå in under "Hitta vård" och sök upp kliniken).

Du som fyllt 19 år

Om du, som är 19 år eller äldre, lämnar återbud på klinikens telefonsvarare eller uteblir från en bokad tid är du själv ansvarig för att kontakta klinikens reception för att boka en ny tid.

Du som fyllt 24 år

För dig, som är 24 år och äldre, som är listad på kliniken, gäller att du själv ska höra av dig inom 14 dagar. Om du inte hör av dig kan du komma att avslutas som patient på kliniken.

Frisktandvård

Folktandvården Blekinge erbjuder tandvård till ett fast pris till alla som är 24 år eller äldre. I Blekinge kallar vi det för frisktandvård. Frisktandvård är ett sätt att fördela dina tandvårdskostnader över en treårsperiod. 

Information om frisktandvård

Specialisttandvård

Folktandvården Blekinge erbjuder specialisttandvård till dig med komplicerade eller särskilda vårdbehov. Det finns nio tandvårdsspecialiteter i Sverige och vi erbjuder tandvård inom samtliga specialiteter. All vårdpersonal på specialisttandvården har fördjupade kunskaper inom sitt område. 

Specialisttandvården är ett komplement till allmäntandvården och tar emot dig som har remiss från tandläkare, läkare eller annan vårdgivare.


Bettfysiologi (käkledsbesvär)

Specialisterna inom bettfysiologi utreder och behandlar obalans i bettet, funktionell ansiktsvärk, käkledsproblematik och spänningshuvudvärk. Bettfysiologi finns i Karlskrona.


Endodonti (rotbehandling)

Specialisterna inom endodonti utreder och behandlar sjukdomar i tandens kärna (pulpa) och intilliggande käkben. De gör bland annat svårare rotbehandlingar. Endodonti finns i Karlskrona. 


Käkkirurgi

Specialisterna inom käkkirurgi behandlar sjukdomstillstånd i käkar och munhåla. Det kan handla om att ta bort komplicerade tänder, sätta tandimplantat (titanskruvar) eller behandla munslemhinneförändringar, tumörer och käkledssmärta. Käkkirurgi finns i Karlskrona.


Odontologisk radiologi (röntgen)

Specialisterna inom odontologisk radiologi utför avancerade röntgenundersökningar av tänder, käkar och angränsande områden. Odontologisk radiologi finns i Karlskrona. 


Oral protetik (tand- och vävnadsersättningar)

Specialisterna inom oral protetik utför behandling med fasta eller avtagbara tandersättningar för förlorade tänder eller andra vävnader i munnen. Oral protetik finns i Karlskrona. 


Orofacial medicin (sjukhustandvård)

Specialisterna inom orofacial medicin utreder och behandlar patienter som behöver ett särskilt omhändertagande, till exempel på grund av medicinska skäl, funktionshinder, munslemhinneförändringar eller tandvårdsrädsla. Orofacial medicin finns i Karlshamn och Karlskrona.


Ortodonti (tandreglering)

Specialisterna inom ortodonti utreder, förebygger och behandlar bettavvikelser. De korrigerar ofta tändernas position och bettets funktion med hjälp av tandställning. Ortodonti finns i Karlshamn och Karlskrona. 


Parodontologi (sjukdomsbehandling runt tänder och implantat)

Specialisterna inom parodontologi utreder och behandlar munslemhinneförändringar och sjukdomar i de vävnader som omger tänderna och deras fäste i käkbenet. De sätter också in nya tandimplantat (titanskruvar) och behandlar sjukdomar som har samband med implantat. Parodontologi finns i Karlskrona.  


Pedodonti (specialiserad barn- och ungdomstandvård)

Specialisterna inom pedodonti utreder och behandlar barn och ungdomar upp till 18 år med speciella behov. Det kan vara en svår sjukdom som påverkar munhälsan eller svår tandvårdsrädsla. Pedodonti finns i Karlshamn och Karlskrona.

Avgifter för tandvården i Blekinge

Till toppen av sidan