LAGAR OCH BESTÄMMELSER

Rättigheter inom tandvård

Du ska bli informerad och tillfrågad innan en tandvårdsbehandling börjar. Du ska också få veta vad behandlingen kommer att kosta på ett ungefär.

En person hälsar på vårdpersonal med en handskakning.

När du får tandvård finns många likheter med sjukvård. Personalen har bland annat tystnadsplikt och ska föra journal. Du ska också  bli bra och respektfullt bemött och få information så att du förstår. Tillsammans med tandvårdspersonalen ska du sedan ta beslut om vilken behandling du ska få.

En stor skillnad mellan tandvård och sjukvård är att vuxna ofta betalar en större del av tandvården själva. Det kan finnas flera olika behandlingar för samma tandbesvär och dessa kan skilja sig åt i pris. Priserna kan också variera mellan olika tandvårdsmottagningar.

Tandläkare och tandhygienister ska alltid informera om vad det kommer att kosta och förklara skillnaden när det finns fler behandlingsalternativ. Eftersom du själv är delaktig är det också viktigt att vara medveten om vad som gäller och att ställa frågor.

Bra att tänka på innan du väljer tandvård

Du kan välja om du vill gå till folktandvården eller till en privat mottagning. Du kan också byta tandläkare eller tandhygienist under behandlingen, men tänk på att det kan bli dyrare om du byter tandläkare eller tandhygienist under en pågående behandlingsperiod.

När du ska välja tandläkare eller tandhygienist finns det några saker som kan vara bra att tänka på:

 • Det är fri prissättning inom tandvården i Sverige. Det innebär att varje mottagning själv sätter priset för den tandvård de utför. Behandlingarna på de olika mottagningarna kan också skilja sig åt.
 • Garantier för utförd tandvård kan skilja sig mellan mottagningarna.
 • Tandläkare och tandhygienister måste vara anslutna till Försäkringskassan för att du som patient ska kunna ta del av tandvårdsbidrag, högkostnadsskydd och andra ekonomiska förmåner.
 • Kontrollera vad som gäller om du går till en tandläkare eller tandhygienist utomlands.

Om du inte är nöjd med din behandling ska du i första hand vända dig till den mottagning där du behandlats. Om du ändå inte är nöjd med behandlingen kan du klaga du på olika sätt beroende på om du har gått till Folktandvården eller en privat mottagning. 

De privata tandläkarna har en egen branschorganisation som heter Privattandläkarna. Den har egna förtroendenämnder där du kan klaga på din behandling. Är privattandläkaren utanför organisationen kan du framföra klagomål eller synpunkter till mottagningen, men du har också möjlighet att anmäla en vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Om du inte är nöjd med din behandling hos Folktandvården klagar du hos patientnämnden i din region . Om du anser att du har fått en vårdskada kan du även kontakta Inspektionen för vård och omsorg,IVO.

Möjlighet att kolla priser innan besöket

Eftersom du själv får stå för en stor del av tandvårdskostnaderna är det bra att så långt det är möjligt ta reda på vad det kommer att kosta. Mottagningen ska ha sina prislistor tillgängliga för dig som patient. Där ska finnas uppgifter som:

 • Om mottagningens priser samt referenspriser.
 • Om vilka garantier som mottagningen lämnar för sina arbeten.
 • Om patientens möjlighet att på begäran få skriftligt intyg information med uppgifter om vilka material som använts bland annat vid protetiska arbeten.

En del mottagningar har också sina prislistor på internet.

Folktandvårdens mottagningar inom en region har samma priser men det kan skilja sig åt från region till region. Priserna hos privata mottagningar varierar ofta.

Här kan du hitta tandvårdsmottagningar.

Dyrare med akut tandvård

Ibland måste du få hjälp på en gång, så kallad akut tandvård. Det blir oftast dyrare än om du bokat tid för en undersökning.

Varje gång du söker akut brukar du få betala extra för undersökningen. Ofta är det också bara det mest akuta som undersöks och behandlas. Om du behöver ytterligare behandling senare för att allt ska bli klart så betalar du för detta när den behandlingen utförs. Dessutom är det oftast dyrare på kvällar och helger om det är jourtid.

Det finns tandvårdsmottagningar som alltid har öppet kvällar och helger och som inte tar något extra betalt för det.

Om du vill byta tandläkare eller tandhygienist

Du kan byta tandläkare eller tandhygienist när du vill. Men är det mitt i en behandlingsperiod kan den nya tandläkaren eller tandhygienisten behöva göra om en del undersökningar för att skapa sig en egen bild, och då får du betala för dessa undersökningar.

Det är också bra att tänka på att prisförslag från en tandvårdsmottagning inte gäller hos en annan mottagning.

Om du väljer tandvård utomlands

Om du får tandvård i ett annat land inom EU eller i Island, Norge och Liechtenstein, kan du begrära ersättning i efterhand från Försäkringskassan. Då gäller samma regler som för tandvård i Sverige förutsatt att du skulle ha varit berättigad till vård i Sverige vid det aktuella tillfället. Du måste själv betala för vården och sedan söka ersättning i efterhand.
För planerad vård i annat land kan du även begära ett förhandsbesked från Försäkringskassan.

Övriga delar av världen ger inga liknande möjligheter, utan du får då betala fullt pris så som tandvården egentligen kostar.

Ekonomiska förmåner - statligt tandvårdsstöd

För att du ska kunna ta del av det statliga stöd som finns för tandvård måste tandläkaren eller tandhygienisten vara ansluten till Försäkringskassan, vilket de allra flesta är. För att veta vilka tandvårdsmottagningar som är anslutna kan du fråga direkt hos mottagningen.

Avdrag på priset

Prislistan ska också innehålla information om de så kallade referenspriserna för undersökningar och behandlingar. Dessa referenspriser är fastställda av staten och styr vad som får räknas in i högkostnadsskyddet för tandvård.

Högkostnadsskyddet innebär att du får avdrag på priset när referenspriset på den tandvård du har fått inom en period på tolv månader kostar mer än 3 000 kronor. Du får alltid betala de första 3 000 kronorna själv, därefter får du avdrag på delar av kostnaden. Högkostnadsskyddet gäller från och med det år du fyller 23.

Det är viktigt att tänka på att om tandvårdsmottagningens pris är högre än referenspriset får bara referenspriset räknas in i högkostnadsskyddet, resten får du alltid betala själv. Mottagningarna ska tydligt redovisa referenspriser och egna priser för att du ska kunna jämföra.

Det finns tandbehandlingar som inte ingår i högkostnadsskyddet. Tandläkare och tandhygienister måste alltid informera om vad som ingår i högkostnadsskyddet och inte.

Mottagningen håller koll på hur mycket du har kommit upp i vad gäller högkostnadsskyddet.

Viktigt ha koll på tolvmånadersperioden

Du kan fråga på mottagningen var i tolvmånadersperioden du befinner dig, men du måste själv komma ihåg när tolvmånadersperioden går ut. Om behandlingen inte hinner bli färdig innan perioden går ut måste du börja om med en ny tolvmånadersperiod, och får då betala från början. Det kan göra att du måste betala mer trots att du har fått en prisuppgift med ett lägre pris innan behandlingen startade.

Du kan ändra datum för när en pågående period ska sluta och en ny ska börja. Det kan löna sig om det till exempel är en behandling som kommer att kosta mycket och dra ut på tiden. En stor del av tolvmånadersperioden kan exempelvis ha gått åt till undersökning, planering och förberedande behandling. Då kan det vara bättre att få resten av behandlingen inom en ny tolvmånadersperiod.

Du kan inte ändra startdatumet i efterhand.

Ett bidrag till alla vuxna

Förutom högkostnadsskyddet finns det också ett så kallat allmänt tandvårdsbidrag, förkortas ATB, som alla får från och med det år man fyller 23. Bidraget är på 300 eller 600 kronor per år, beroende på ålder.

Ibland dras ATB automatiskt när du ska betala för ditt tandvårdsbesök, men det är bra att tänka på att själv säga till när du vill använda det.

Dessutom finns ett särskilt tandvårdsbidrag, STB, som du får till förebyggande tandvård om du har en sjukdom som påverkar tänderna. Det behövs oftast ett läkarintyg som visar vilken sjukdom du har och ibland även ett salivprov. Särskilt tandvårdsbidrag är på 600 kronor per halvår.

Du ska få information om behandlingarna

Eftersom många tandbesvär kan behandlas på flera sätt ska du få veta vilka olika behandlingar som kan hjälpa. Om du till exempel har hål i tänderna finns flera olika sorters material och sätt att behandla detta på. Du ska få information om de olika alternativen, vilka för och nackdelar som finns och vilka behandlingar som är lämpliga. Tillsammans med tandvårdspersonalen väljer du sedan en behandling.

Du har inte rätt att kräva en behandling som tandläkaren anser är olämplig. Ett exempel är en värkande tand som du vill få utdragen. Om den kan räddas och tandläkaren bedömer att det är viktigt att den är kvar, får tandläkaren inte dra ut den.

Du ska få veta vad det kommer att kosta

Du ska alltid kunna få en uppfattning av hur mycket, eller åtminstone ungefär hur mycket, det kan komma att kosta.

Om den behandling som behövs inte kan bli klar vid ett tillfälle och du måste komma tillbaka flera gånger, ska du få veta priset för hela behandlingen innan den börjar. Det ska gå att få prisuppgiften skriftligt. Om det är svårt för tandläkaren att ange ett exakt pris ska du kunna få en ungefärlig summa.

Ibland behövs fler behandlingar eller dyrare behandlingsalternativ än vad tandläkaren först trodde. Då kan du få betala för den extra behandling som behövs, men du ska få veta så snart tandläkaren märker att det behövs mer tandvård och att det kommer att bli dyrare.

Du ska få veta vad som ger ekonomiskt stöd

De olika behandlingarna och materialen kostar ofta olika mycket. Alla ingår inte heller i högkostnadsskyddet för tandvård. Du ska få veta om det material som ska användas och om den behandling som planeras ingår i högkostnadsskyddet och kan ge ekonomiskt stöd.

Om mottagningen föreslår en behandling som inte ger rätt till ekonomiskt stöd ska du alltid få veta om det finns någon annan likvärdig behandling som ingår i högkostnadsskyddet. Väljer du något som inte ingår får du betala hela kostnaden själv.

Tandläkare och tandhygienister måste alltid informera om vad som ingår i högkostnadsskyddet och inte ingår.

Behandlingsplan om du behöver mycket tandvård

Behöver du stora och omfattande behandlingar kan du begära att få en skriftlig så kallad behandlingsplan. För att en behandling ska räknas som omfattande handlar det exempelvis om att du behöver konstgjorda tänder, till exempel så kallade broar och implantat, eller att tänderna behöver justeras, till exempel med hjälp av en tandställning.

En behandlingsplan ska innehålla:

 • Information om vilken diagnos du har fått.
 • Information om vilka behandlingar som mottagningen föreslår och varför den föreslår just dessa.
 • Information om ifall det finns andra behandlingar som kan hjälpa mot de besvär du har.
 • Information om vilket pris mottagningen tar ut och vad referenspriset är.
 • Information om ifall behandlingen ingår i högkostnadsskyddet för tandvård.

Undersökningsprotokoll

Om du har blivit undersökt av en tandläkare eller tandhygienist kan du kräva att få ett undersökningsprotokoll som innehåller:

 • Information om tänderna och tandköttet är friskt eller om du har några besvär i munnen
 • Råd om hur du bäst ska sköta dina tänder och hur du ska undvika framtida besvär
 • En diagnos om du har tänder som behöver behandlas.

Du brukar inte få något undersökningsprotokoll vid ett akutbesök.

Du har rätt till ett detaljerat kvitto

När du betalar ska du få ett kvitto eller en räkning. Där ska det bland annat stå vilka undersökningar och behandlingar som har gjorts, vilket pris mottagningen har tagit ut, vad referenspriset är och om högkostnadsskyddet har gjort att det har blivit avdrag på summan du ska betala.

Om du har fått till exempel en krona, en bro eller en protes som har tillverkats av en tandtekniker ska du få en kopia av det underlag som tandläkaren får från det tandtekniska laboratoriet. Underlaget visar vad tandläkaren har fått betala för tandteknikerns arbete och vilket material som har använts till kronan, bron eller protesen.

Garantier på vissa behandlingar

Garantier innebär att du har möjligheten att få en behandling omgjord utan att du behöver betala en gång till. De allra flesta tandvårdsmottagningar lämnar garantier för kronor, broar, implantat och de flesta avtagbara proteser. Några få mottagningar lämnar också garanti på annan tandvård, som till exempel lagningar och rotbehandlingar.

Om du har blivit behandlad utomlands gäller en eventuell garanti enbart där du har fått behandlingen, alltså inte i Sverige.

Det är viktigt att ta reda på vilka garantier som ges innan du börjar en behandling.

Det ska synas i prislistan om du har garanti

I den prislista du har rätt att få se ska det finnas information om tandläkaren eller tandhygienisten erbjuder någon form av garanti. Garantin gäller oftast ett eller två år efter att en behandling med garanti är avslutad. En del tandläkare och tandhygienister har längre garanti.

Om en garanti används för att göra om en behandling kan du ibland ändå få betala en viss del själv, eftersom det kan krävas ytterligare behandling som inte ingick vid den första behandlingen.

Har du fått en garanti för en behandling hos en tandvårdsmottagning men byter mottagning innan behandlingen är färdig måste du fråga om den nya mottagningen lämnar garanti för den påbörjade behandlingen.

Bra att ställa frågor om garantier

Eftersom det skiljer sig mellan olika tandläkare och tandhygienister vad de ger garanti för och hur länge dessa gäller bör du alltid fråga innan behandlingen börjar.

Du kan till exempel fråga om vilken garanti som gäller för olika behandlingar. Det är också bra att fråga vad garantin inte gäller för. Du kan alltid be att få skriftlig information om du vill ha det.

Om du inte kommer överens med en tandläkare i folktandvården eller en privat tandläkare som är medlem i branschorganisationen Privattandläkarna när du anser att en behandling bör göras om enligt garantin, kan du driva frågan vidare. Detta gäller inte för privata tandläkare som inte är medlemmar i Privattandläkarna, då får du istället försöka lösa frågan med den tandläkare som har utfört behandlingen.

Till toppen av sidan