Fler behandlingar

Fotsjukvård

Innehållet gäller Stockholms län

Inom fotsjukvården behandlas bland annat du som har fotproblem på grund av diabetes eller andra sjukdomar. Fotsjukvården samverkar med den övriga sjukvården för att förebygga och behandla fotskador. För att få fotsjukvård ska du kontakta din vårdcentral.

Fotterapeuten behandlar dig utifrån givna anvisningar och utifrån dina behov. Hen berättar även vad du själv kan göra för att förebygga eventuella framtida fotproblem.

Vem behandlas inom fotsjukvården?

Inom fotsjukvården behandlas patienter med medicinska fotproblem, till exempel du:

  • med diabetes som har vissa typer av fotproblem som kräver fotsjukvård
  • med cirkulationsrubbningar som har orsakat eller riskerar att orsaka sår på foten
  • som har svåra fotproblem på grund av exempelvis reumatiska, ortopediska eller neurologiska sjukdomar
  • med vissa andra medicinska fotproblem, till exempel svårare fall av nageltrång eller fotkomplikationer vid hudsjukdomen psoriasis.

Vem utför fotsjukvård?

Det är vårdcentralerna som ansvarar för att erbjuda fotsjukvård. Inom fotsjukvården arbetar fotterapeuter och podiatriker. Podiatriker är fotterapeuter med akademisk utbildning. Region Stockholm ställer krav som innebär att en fotterapeut ska ha minst undersköterskeutbildning eller gymnasieskolans treåriga omvårdnadsprogram och sedan vidareutbildat sig till fotterapeuter. Dessutom ska de läst grund- och fördjupningskursen i fotvårdsterapi inom diabetesbehandling.

Behöver jag remiss för att få fotsjukvård?

För att få fotsjukvård ska du kontakta din vårdcentral. De bedömer då ditt vårdbehov och erbjuder fotsjukvård. I de fall vårdcentralen har anlitat underleverantörer för fotsjukvården så remitteras du till den vårdgivare som de har ett samarbete med.

Remisser skrivs då av en läkare, distriktssköterska eller diabetesjuksköterska som bedömer att du behöver fotsjukvård. Remissen gäller högst ett år.

Om du som patient går på behandlingar inom specialistvården, till exempel till en diabetesmottagning på ett sjukhus eller en reumatolog, så är det de som ska remittera till din vårdcentral om de bedömer att det finns ett behov av fotsjukvård.

Vad kostar behandlingen?

Att bli behandlad av en fotterapeut på en vårdcentral kostar lika mycket oavsett om vårdcentralen drivs av Region Stockholm eller av ett privat företag.

Du som patient har rätt till kostnadsfri fotsjukvård om du är 85 eller äldre och har remiss till fotsjukvård.

Till toppen av sidan