Så samarbetar vård och omsorg

Fasta kontakter i vård och omsorg

Du kan få en fast kontakt om du behöver hjälp med att samordna dina kontakter med vården eller omsorgen. Du kan ha flera fasta kontakter som kan stötta och hjälpa till på olika sätt. De ska så mycket som möjligt samarbeta så att du får den vård och omsorg som du behöver.

I den här texten kan du läsa om följande:

 • fast läkarkontakt
 • fast vårdkontakt
 • fast omsorgskontakt.

Fast läkarkontakt på vårdcentralen

Du kan välja att tillhöra en särskild vårdcentral. Det kallas att lista sig.

Du ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt på vårdcentralen där du är listad, enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det är din fasta läkarkontakt som du helst ska träffa när du har behov av kontakt med en läkare. Det kan vara genom ett besök, ett videosamtal, en chatt eller ett telefonsamtal.

Vad gör en fast läkarkontakt?

En fast läkarkontakt ska göra det möjligt för dig att vara delaktig i din vård. Din fasta läkarkontakt kan till exempel göra följande:

 • tillsammans med dig planera och följa upp din vård
 • samordna vården om du får vård på olika mottagningar.

Hur får jag en fast läkarkontakt?

Kontakta din vårdcentral om du vill ha en fast läkarkontakt.

Du har rätt att byta din fasta läkarkontakt om du inte är nöjd.

Fast vårdkontakt

Har du många besök i vården kan en fast vårdkontakt hjälpa dig med samordningen. Detta enligt patientlagen. Den fasta vårdkontakten kan finnas till exempel i kommunens hemsjukvård, på vårdcentralen eller inom sjukhusvården.

Vad gör en fast vårdkontakt?

En fast vårdkontakt hjälper dig så att du kan känna dig trygg i dina kontakter med vården och omsorgen. Din fasta vårdkontakt kan till exempel göra följande:

 • Hjälpa dig att samordna dina vårdbesök och behandlingar.
 • Hjälpa dig att hålla kontakten med till exempel andra vårdmottagningar, socialtjänsten och Försäkringskassan.
 • Svara på eller förmedla dina frågor till den person som bäst kan svara.
 • Berätta om dina rättigheter i vården så att du kan delta i och påverka din vård.

Hur får jag en fast vårdkontakt?

Du kan själv begära en fast vårdkontakt. Kontakta din vårdcentral om det är där du får vård, och tala om att du vill ha en fast vårdkontakt. Om du får vård på en specialistmottagning och föredrar att ha en fast vårdkontakt där, kan du i stället kontakta den mottagningen.

Vem kan vara en fast vårdkontakt?

Du ska få vara delaktig i beslutet om vem som blir din fasta vårdkontakt. Det kan till exempel vara någon av följande:

 • arbetsterapeut
 • fysioterapeut
 • kurator
 • läkare
 • sjuksköterska
 • undersköterska.

Film om fast vårdkontakt

Fast omsorgskontakt

Du som har hemtjänst ska erbjudas en så kallad fast omsorgskontakt, enligt socialtjänstlagen. Den fasta omsorgskontakten är en undersköterska som ansvarar för din hemtjänst. Du ska så långt det är möjligt kunna välja när och hur du ska få stöd.

Vad gör en fast omsorgskontakt?

En fast omsorgskontakt hjälper dig så att du kan känna dig trygg och delaktig i dina kontakter med omsorgen. Din fasta omsorgskontakt kan till exempel göra följande:

 • Se till så att det stöd du får anpassas efter dina behov så långt det är möjligt.
 • Samordna insatser om du träffar personer från både hemtjänsten och hälso- och sjukvården.
 • Ha kontakter med dina närstående.
 • Delta i möten som handlar om dig och din vardag.

Hur får jag en fast omsorgskontakt?

Kontakta kommunen om du vill ha en fast omsorgskontakt.

Andra kontakter i vården

Du kan ha flera kontakter som samordnar din vård. Det kan till exempel vara en kontaktsjuksköterska i cancervården eller en samordnare i den psykiatriska vården. Den personen kan också vara din fasta vårdkontakt.

Kontaktpersonerna ska så mycket som möjligt samarbeta så att du får den vård och omsorg som du behöver.

Du som är närstående kan behöva information

Du som är närstående kan också ha kontakt med den fasta vårdkontakten eller fasta omsorgskontakten. Det kan till exempel vara om den som är sjuk inte själv kan vara delaktiga i vården. Då kan du som närstående behöva få informationen.

Vårdpersonalen måste alltid ta hänsyn till tystnadsplikten och sekretessen.

Aktuella artiklar

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Välja vårdmottagning

Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till när du behöver öppenvård. Du kan välja att tillhöra en vårdcentral. Det kallas att lista sig. Vissa mottagningar kräver en remiss. Ibland kan du skriva en egen vårdbegäran för att boka tid på en mottagning.

Kontaktsjuksköterskan – ditt stöd i vården vid cancer

Kontaktsjuksköterskan är ditt särskilda stöd i cancervården. Även närstående kan få stöd av kontaktsjuksköterskan.

Till toppen av sidan