Vanliga besvär och sjukdomar hos barn

Gulsot hos nyfödda

Det är vanligt att nyfödda barn får gulsot. Det innebär att huden och ögonvitorna blir gula. För de allra flesta går det över av sig själv inom ett par veckor, men en del barn kan behöva behandling.

Symtom

Det här är symtom på gulsot hos ett nyfött barn:

  • Barnet har gul hud
  • Barnet har gula ögonvitor
  • Barnet är trött
  • Barnet orkar inte äta ordentligt.

Gulsot brukar kunna upptäckas två till tre dagar efter att barnet har fötts. Ibland kan det komma efter några veckor. Det kan vara svårare att upptäcka gulsot på huden på barn som har mörk hudfärg, men det kan synas i ögonvitorna.

Det är lättare att se om barnet har gul hud och gula ögonvitor i dagsljus. Ljus från lampor och lysrör kan göra det svårare att se.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta BVC om barnets hud och ögonvitor blir gula när ni har kommit hem från BB, eller om barnet blir gult efter flera veckor.

Kontakta genast en jouröppen mottagning om barnet dessutom blir slött och inte orka äta tillräckligt. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Vad beror gulsot på?

När barnet ligger i magen behöver det fler röda blodkroppar i blodet än när det är fött, för syresättningens skull. I samband med förlossningen börjar barnets kropp att bryta ner de röda blodkropparna så att de blir lagom i antal. När det röda färgämnet i blodkropparna, hemoglobinet, bryts ner bildas ett gult färgämne, bilirubin. Det är bilirubinet som kan göra att barnets hud och ögonvitor blir gulaktiga.

Utsöndras via levern

Bilirubin förkommer i låga halter i blodet hos alla människor och utsöndras via levern. Innan förlossningen tar mammans lever hand om bilirubin från fostret. Orsaken till att de flesta nyfödda barn utvecklar gulsot är att det tar några dagar innan deras egen lever fungerar tillräckligt bra för att hinna ta hand om bilirubinet i den takt det bildas.

Gulsot hos nyfödda kallas också för ikterus.

Oftast lindrigt

Gulsot är oftast lindrigt, men om bilirubinvärdet fort blir för högt kan det leda till skador. Det är mycket ovanligt i Sverige, eftersom nyfödda barn kontrolleras för gulsot och behandlas om det behövs.

Kan orsakas av bröstmjölk

Ibland kan barn som ammas få gulsot vid två till sex veckors ålder. Det kallas för bröstmjölksikterus och beror på att ämnen i bröstmjölken kan påverka omsättningen av bilirubinet. Det brukar inte ge några höga halter av bilirubin och går oftast över av sig själv. Du behöver inte sluta amma.

Barnet kan däremot behöva undersökas för att utesluta att det är andra sjukdomar som ligger bakom.

Vad kan jag göra själv?

Ett barn som har gulsot bör erbjudas mat åtta till tolv gånger per dag under dom första dagarna. Du som ammar kommer då också att få igång bröstmjölksproduktionen. Det går lika bra att ge bröstmjöksersättning om du inte ammar. Det viktiga är att barnet får i sig mycket vätska vid gulsot, eftersom bilirubinet försvinner från kroppen med kisset och bajset.

Undersökning

Nyfödda barns bilirubinvärde undersöks på BB. Bilirubinvärdet kontrolleras först med en särskild mätare på huden. Om bilirubinvärdet är förhöjt tas även ett blodprov på barnet. Värdena följs sedan upp med ytterligare prov.

Filmen visar hur ett nyfött barn undersöks om hen har gulsot.

Behandling

Bebis med gulsot får ljusbehandling
Ett barn med gulsot får ljusbehandling under en ljuslampa.

Oftast behövs ingen behandling, eftersom gulsoten går över inom ett par veckor. Om värdena är för höga behöver barnet få behandling med ett särskilt ljus på huden, via en ljuslampa eller ljusfilt. Ljuset gör att bilirubinet inte kan orsaka skada, och då kan kroppen göra sig av med det i egen takt. Barnet kan behandlas på en barnklinik eller på BB. Ibland kan behandlingen ske hemma, om barnet mår bra i övrigt.

Ljusbehandling

Vid ljusbehandlingen läggs barnet under en speciell ljuslampa eller på en ljusfilt, också kallad biliblanket. När barnet ligger på en ljusfilt kan barnet ofta ligga i en vuxens famn och till och med amma eller matas samtidigt.  Ljusbehandlingen kan pågå i ett par till ibland flera dygn, men ger inga biverkningar för barnet. När barnet behandlas med ljuslampa är det viktigt att hens ögon hela tiden skyddas med en ögonbindel.

När ljusbehandlingen inte hjälper

Någon enstaka gång kan barnet behöva mer behandling. Barnet vårdas då på en neonatalavdelning där personalen är specialiserad på att ta hand om nyfödda barn som är sjuka. Om bilirubinvärdena stiger mycket fort och ljusbehandlingen inte hjälper kan barnet behöva sola mer intensivt med fler ljuskällor. Ibland, men det är mycket ovanligt, behöver barnets blod bytas ut för att hen ska bli frisk.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Att sköta ett nyfött barn

Att sköta ett nyfött barn

Här får du tips och råd om allt som kommer med en nyfödd. Läs och se filmer om matning, skötsel, säkerhet och om hur det kan vara att bli förälder.

Till toppen av sidan