Vaccinationer

Vaccination mot kolera

Kolera är en sjukdom som smittar genom mat och dryck. Du kan skydda dig mot kolera med drickbart vaccin. Du behöver oftast bara vaccinera dig om du vistas en längre tid i områden där sjukdomen är vanlig.

Kolera finns främst i länder med bristande hygien och förorenat vatten. Kolera rapporteras ibland från flera länder, framför allt i tropiska Afrika.

När ska jag vaccinera mig?

Du bör vaccineras mot kolera om du ska resa till ett land med en pågående koleraepidemi.

Du behöver vanligtvis också vaccination om du ska leva tillsammans med ortsbefolkningen i ett område en längre tid, där det finns risk för kolera.

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig. Här kan du hitta vårdcentraler och vaccinationsmotagningar.

Det finns två olika sorters vaccin

Det finns två drickbara vaccin. Det ena vaccinet ger ett bra skydd och du tar det vid två tillfällen. Det är ett så kallat avdödat vaccin.

Det andra vaccinet ger också ett bra skydd och du behöver bara ta det vid ett tillfälle. Det är ett så kallat levande försvagat vaccin. Du ska inte ta det här vaccinet om du har nedsatt immunförsvar.

Vaccin mot kolera som tas i två doser

Du tar oftast vaccinet hemma. Förvara vaccinet i kylskåp innan du ska ta det.

Vaccinet tas i två doser. Varje dos blandas med kranvatten och ett citronsmakande bruspulver som innehåller bikarbonat innan det tas. Pulvret följer med förpackningen.

Vaccinet är känsligt för magsyra. Det är därför viktigt att du blandar vaccinet med bikarbonatlösningen så att vaccinet skyddas mot den sura magsaften. Vaccinet ska inte blandas med något annat än bikarbonatlösningen.

Vuxna och barn över sex år

Du tar vaccinet i två doser.

För att få ett så bra skydd som möjligt tar du vaccinet så här:

  • Ta den första dosen tre veckor innan du ska resa. Prata med en vaccinationsmottagning om du behöver resa tidigare.
  • Ta den andra dosen en vecka efter den första dosen. Det är bäst att ta den andra dosen senast en vecka före avresa.

Efter de båda doserna har barn över sex år och vuxna ett skydd i två år.

Ät eller drick inte en timme före och en timme efter du har tagit vaccinet.

Påfyllnadsdos

Det räcker med en ny dos om det inte har gått mer än fem år sedan den förra vaccinationen. Har det gått mer än fem år sedan vaccination behöver du ta två nya doser för ha ett skydd.

Barn över två år

Barn som fyllt två år kan vaccineras mot kolera. För barn mellan två och sex år blandas hela påsen med bikarbonat i ett glas vatten. Häll bort hälften av vätskan. Blanda i vaccinet och rör om.

Barn som är mellan två och sex år behöver tre doser för att få ett bra skydd.

  • Barnet ska ta den första dosen fyra veckor före avresa. Prata med vaccinationsmottagningen om ni behöver resa tidigare.
  • Barnet ska ta den andra dosen en vecka efter den första dosen.
  • Barnet ska ta den tredje dosen en vecka efter den andra.

Efter den tredje dosen har barnet ett skydd i sex månader.

Påfyllnadsdos

Det räcker med en ny dos om det har gått mer än sex månader sedan förra vaccinationen. Har det gått mer än två år sedan vaccinationen behöver barnet tre nya doser för att ha ett skydd.

Barn som är äldre än sex år vaccineras på samma sätt och intervall som vuxna.

Vaccin mot kolera som tas i en dos

Du tar oftast vaccinet hemma. Förvara vaccinet i kylskåp innan du ska ta det.

Vaccinet som ska tas i en dos blandas med vatten på flaska och ett fruktsmakande bruspulver som innehåller bikarbonat. Pulvret följer med förpackningen. Det är viktigt att du blandar vaccinet med vatten på flaska. Detta för att vaccinet ska vara så effektivt som möjligt. Drick blandningen inom 15 minuter.

Vaccinet är känsligt för magsyra. Det är därför viktigt att du blandar vaccinet med bikarbonatlösningen så att vaccinet skyddas mot den sura magsaften. Vaccinet ska inte blandas med något annat än bikarbonatlösningen.

Vuxna och barn över två år

Du tar vaccinet i en dos. Det är bäst att ta dosen senast tio dagar före avresa.

Ät eller drick inte en timme före och en timme efter du har tagit vaccinet. Det är också bra att ta vaccinet till natten. 

Det finns i dag inga uppgifter om hur länge man har ett skydd med vaccinet som tas i en dos.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Graviditet och amning

Det har inte gjorts några tester av vaccinen på personer som är gravida eller ammar. Däremot har vaccinet som du tar i två doser använts av många som är gravida eller ammar, och det finns ingenting som tyder på att vaccinet skulle skada barnet.

Så mår jag efteråt

Det är ovanligt men ibland kan du ibland få diarré, gaser eller ont i magen efter vaccinationen. Om du får besvär brukar de gå över inom några dagar.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. 

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning eller talsvårigheter.

Mer på 1177.se

Allmänna reseråd

Kan jag flyga när jag är gravid, hur skyddar man små barn mot solen och vad kan vara bra att ha med på resan om jag blir sjuk? Det och mycket annat kan du läsa om här.

Att vara rädd för nålstick

Det är vanligt att vara rädd för nålstick. Många tycker att det är obehagligt att ta sprutor och att lämna blodprov. Det finns flera saker du kan göra för att bättre klara av situationer med nålstick.

Så fungerar vaccin

Vaccin är en stor anledning till att det sprids få allvarliga smittsamma sjukdomar och att så få barn dör i Sverige. Här kan du läsa mer om hur vaccin fungerar och vad vaccin innehåller.

Till toppen av sidan