Smärtbehandlingar och rehabilitering

Öppenvårdsbehandling i varmt klimat för patienter i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Personer med reumatiska eller neurologiska problem reser många gånger på egen hand till varmare länder för kortare eller längre perioder och kan ha behov av rehabiliterande insatser.

Du som besöker Teneriffa kan vända dig till Vintersol för att få behandlingar. Du reser till Gran Canaria kan vända dig till Svenska Re AB. Förutsättningen är att du regelbundet genomför behandlingar i Sverige och har en neurologisk eller reumatisk diagnos.

Remiss utfärdas av behandlande läkare inom Region Sörmland. Remissen gäller i tre månader från utfärdandedatum. Du skickar även in en beställningsblankett där det framgår vilken period din vistelse gäller samt önskat antal behandlingar. Du tar själv kontakt med aktuell anläggning som planerar in dina behandlingar.
Du kan få högst 10 behandlingar á 30 minuter per vecka, i högst fyra månader per kalenderår.

Du betalar svensk patientavgift, för närvarande 400 kronor per behandling. Befrielse från avgift gäller mot uppvisande av utskrivet e-frikort.

Du får besked om beslut hemskickat till dig. Beslut, remiss samt beställningsblankett skickas av handläggare till aktuell anläggning.

Ansökan och läkarintyg skickas ifyllda till:

Region Sörmland
Patientsäkerhetsenheten
Rehabilitering utomlands/Klimatvård
Hus E35, plan 8
Mälarsjukhuset
631 88 Eskilstuna

Kontakt

Vid frågor och funderingar kan du kontakta handläggare Ann-Britt Pantzar, telefon 016-10 52 02.

Till toppen av sidan