Habilitering och rehabilitering i Sörmland

Rehabilitering för vuxna med hörselnedsättning

Innehållet gäller Sörmland

Rehabilitering betyder insatser till en person som har en funktionsnedsättning som uppkommit i vuxen ålder genom till exempel en olycka eller sjukdom. Varje persons enskilda behov styr vilka rehabiliteringsinsatser du får, inom ramen för regionens ansvar. De hörselrehabiliterande insatserna förväntas leda till förbättrad kommunikation, delaktighet och samspel med omgivningen.

Målet med en hörselrehabilitering kan vara att:

  • du får kunskap om din hörsel med dess möjligheter och begränsningar
  • du utvecklar dina möjligheter till en fungerande kommunikation
  • du har kännedom om hur din påverkar ditt mående och din hälsa

Olika typer av stöd och hjälp

Behovet av stöd varierar och beror på dina förutsättningar. Dessa handlar inte bara om hörselnedsättningen utan även om livssituation, sysselsättning och kommunikationsbehov.
Stödet kan ges både vid enskilda besök eller gruppbesök. För många är det värdefullt att träffa andra i liknande situation och kunna utbyta erfarenheter.

I många fall förskrivs hörapparater och ibland även hörseltekniska hjälpmedel. Du och dina närstående kan få hjälp att hitta strategier som underlättar kommunikation. Ni kan också få råd och stöd kring alternativa sätt att kommunicera, såsom tecken som stöd (TSS) och skrivtolkning. Information om samhällsstöd samt råd och stöd i myndighetskontakter kan ingå. En hörselnedsättning kan påverka självbilden och för en del kan svårigheter med hörsel innebära en livskris som du får möjlighet att bearbeta.

Öron-näsa- halsmottagningen, hörselvårdsmottagningen och hörsel- och dövmottagningen samverkar kring hörselrehabilitering och du kan få träffa olika yrkesgrupper.

Nästa steg

Kontakta en vårdcentral om det är första gången du upplever nedsatt hörsel. Du som har behov av ytterligare utredning och stöd får du hjälp med en remiss till öron- näsa- halsmottagning eller hörselvårdsmottagning.

Efter utredning av din hörsel skickar läkare eller audionom en remiss till hörsel- och dövmottagningen, eller så kan du själv ta kontakt.

Kontakt

Till toppen av sidan