Aktiviteter på Hörsel- och dövmottagningen

Basutbildning hörsel i grupp

Innehållet gäller Sörmland

Har du behov av språktolk bokas du istället för en enskild basutbildning.

Syfte och innehåll

Basutbildning hörsel är en del av din hörselrehabilitering. Den syftar till att ge dig ytterligare information och kunskap om hörselnedsättning och dess konsekvenser. Utbildningen består av två delar. Del 1 innehåller information om psykosociala aspekter, ljudmiljö och friskvård. Del 2 mer praktiska övningar med hörselstrategier, hantering av hörapparat och appar.

Målgrupp

För dig som påbörjat hörapparatutprovning och är över 67 år. Du kan delta även om du haft hörapparat tidigare.

Tid

Omfattar två tillfällen vardera 90 minuter. Du kallas till basutbildning del 1 efter remiss från audionom på hörselvårdsmottagningen. Därefter kallas du automatisk till del 2.

Plats

Basutbildningen ges i grupp på hörsel- och dövmottagningen i Eskilstuna och Nyköping.

Kostnad

Basutbildningen är kostnadsfri. Uteblivet besök debiteras.

Frågor?

Kontakta hörsel- och dövmottagningens expedition,
telefon: 016-10 30 17, sms 076-686 98 34,
eller via e-tjänster på 1177.

Till toppen av sidan