Aktiviteter för barn och ungdomar

Personalutbildning om autism

Innehållet gäller Sörmland

Föreläsning om autismspektrumtillstånd och pedagogiskt stöd i förskola och skola.

Syfte och innehåll

Diagnoskunskap om autism. Orsaker och konsekvenser i vardagen. Pedagogiskt stöd. Erfarenhetsutbyte och diskussioner.

Målgrupp

Inbjudan vänder sig till personal som arbetar med barn eller ungdomar som har, eller nyligen har fått diagnos Autism.
OBS! Barnet/eleven ska ha en aktiv kontakt med habiliteringen.

Plats

Utbildningen kommer ske digitalt via Microsoft teams. Länk skickas ut cirka 5 dagar innan till anmäld mejladress.

Tid

Fredag 27 september kl 09.00-16.00.
Lunchpaus 12.00-13.00

Anmälan

Sista anmälningsdag torsdag 5 september. Gå till anmälan genom att fylla i formuläret via nedanstående länk alternativt kontakta din habiliteringsmottagning på telefonnummer:

Glöm inte att ange personalens mejladress vid anmälan.

 

Kontaktperson

Svetlana Andersson
Psykolog

Johanna Sööberg
Specialpedagog

Till toppen av sidan