Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktiviteter för barn och ungdomar

Personalutbildning om autism

Innehållet gäller Sörmland

Föreläsning om autismspektrumtillstånd och pedagogiskt stöd i förskola och skola.

Syfte och innehåll

Diagnoskunskap om autism. Orsaker och konsekvenser i vardagen. Pedagogiskt stöd. Erfarenhetsutbyte och diskussioner.

Målgrupp

Inbjudan vänder sig till personal som arbetar med barn eller ungdomar som har, eller nyligen har fått diagnos Autism.
OBS! Barnet/eleven ska ha en aktiv kontakt med habiliteringen.

Plats

Utbildningen kommer ske digitalt via Microsoft teams. Länk skickas ut cirka 5 dagar innan till anmäld mejladress.

Tid

Fredag 8 mars kl 09.00-16.00.
Lunchpaus 12.00-13.00

Anmälan

Sista anmälningsdag torsdag 15 februari till telefonnummer:

  • Eskilstuna 016-10 32-59
  • Nyköping 0155-24 72 35
  • Katrineholm 0150-566 32

Kontaktperson

Fredrik Ivarsson
Psykolog

Sofie Rundström
Specialpedagog

Till toppen av sidan