Stöd och behandling på nätet i Sörmland

Tobakshjälpen på nätet

Innehållet gäller Sörmland

Tobakshjälpen är en vägledd behandling via internet för dig som vill ha hjälp att sluta röka eller snusa. Behandlingen innebär att du arbetar med ditt beteende, dina tankar och känslor som har samband med ditt tobaksanvändande.

I programmet finns viktig information, praktisk vägledning och aktiva övningar med möjlighet för dig att gå tillbaka och repetera.

Du har hela tiden kontakt med din tobaksavvänjare via en meddelandefunktion i programmet, eller via telefon om ni kommer överens om det. Din tobaksavvänjare kommer öppna upp nya avsnitt i programmet allt eftersom. Programmet tar fem till sex veckor med uppföljning efter ett år.

När du fått programmet tilldelat av din tobaksavvänjare så når du det genom en säker inloggning på 1177.se. Programmet är kostnadsfritt för dig att ta del av.

Om du är intresserad och vill veta mer, kontakta tobaksavvänjaren på din vårdcentral.

Till toppen av sidan