Stöd och behandling på nätet i Sörmland

Min vårdplan cancer i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Du kan få en digital skriftlig plan som kallas Min vårdplan om du har cancer eller utreds för cancer.

Planen innehåller det du vill och behöver veta om din vård, behandling, rehabilitering och uppföljning. Min vårdplan ska göra vårdförloppet sammanhållet och lättare att överblicka, samt tydliggöra mål, vem som gör vad och vad du kan göra själv. Allt för att du och dina närstående ska känna er mer delaktiga och trygga i cancervården.

Vårdplaner i drift i Region Sörmland:

Det är vanligt att träffa en kontaktsjuksköterska när cancerutredningen börjar. Kontaktsjuksköterskan samordnar din vård och hjälper dig att få överblick det som händer. Under behandlingens gång öppnar kontaktsjuksköterskan eller annan utsedd behandlare nya sidor med information som blir aktuella. I vårdplanen finns också en meddelandefunktion.

Du når vårdplanen genom en säker inloggning på 1177.se.

Innehåll i Min vårdplan

  • kontaktuppgifter till viktiga personer
  • information om sjukdomen
  • behandlingar
  • rehabiliteringsplan
  • beskrivning av dina rättigheter
  • åtgärder för utredning
  • uppföljning och livet efter behandling
Till toppen av sidan